DỊCH VỤ CÔNG


TÌNH HÌNH
XỬ LÝ


HỎI ĐÁP

THÔNG TIN LIÊN HỆ ĐƠN VỊ TIẾP NHẬN HỒ SƠ

UBND PHƯỜNG HÀ TU

Tên cơ quan: Đảng ủy – HĐND - UBND phường Hà Tu

Địa chỉ: Tổ 6, Khu 2, Phường Hà Tu, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh

Điện thoại: 0333. 835. 910

 

GIỚI THIỆU TRÌNH TỰ VÀ THỦ TỤC THỰC HIỆN
Thủ tục: Đề nghị hỗ trợ kinh phí sinh con đúng chính sách dân số theo Nghị định số 39/2015/NĐ-CP ngày 27 tháng 4 năm 2015 của Chính phủ

Thủ tục đề nghị hỗ trợ kinh phí sinh con đúng chính sách dân số theo Nghị định số 39/2015/NĐ-CP ngày 27 tháng 4 năm 2015 của Chính phủ
1. Trình tự thực hiện:
- Bước 1: Cá nhân gửi hồ sơ đề nghị hỗ trợ kinh phí tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả UBND phường.
- Bước 2: Hồ sơ được chuyển đến cán bộ Dân số - Kế hoạch hóa gia đình thẩm định và trình Chủ tịch UBND phường để giải quyết.
- Bước 3: Cá nhân nhận kết quả tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả UBND phường Hà Tu.
2. Cách thức thực hiện:
- Trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của UBND phường Hà Tu.
- Thông qua hệ thống bưu chính (Gửi về Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của UBND phường Hà Tu).
3. Thành phần, số lượng hồ sơ:
(1) Thành phần hồ sơ bao gồm:
- Tờ khai đề nghị hỗ trợ kinh phí sinh con đúng chính sách dân số(Mẫu số 01a - mặt 1 ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 07/2016/TTLT - BYT- BTC - BLĐTBXH ngày 15/4/2016).
- Bản sao có chứng thực hoặc bản chụp có kèm theo bản chính để đối chiếu các giấy tờ chứng minh thuộc đối tượng được hỗ trợ theo Điều 1 Nghịđịnh 39/2015/NĐ-CP, bao gồm:
+ Sổ hộ khẩu.
+ Giấyđăng ký kết hôn đối với đối tượng hưởng chính sách là người dân tộc Kinh có chồng là người dân tộc thiểu số.
+ Kết luận của Hội đồng giám định y khoa cấp tỉnh hoặc cấp Trung ương đối với trường hợp sinh con thứ ba nếuđã có hai con đẻ nhưng một hoặc cả hai con bị dị tật hoặc mắc bệnh hiểm nghèo không mang tính di truyền.
(2) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
4. Thời hạn giải quyết:
- 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Ủy ban nhân dân cấp phường Hà Tu xác minh các tiêu chí áp dụng cho các đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ; ban hành quyết định hỗ trợ; thông báo và thực hiện cấp kinh phí cho đối tượng được hưởng chính sách trong các trường hợp hồ sơ đảm bảo điều kiện hỗ trợ.
- 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Ủy ban nhân dân phường Hà Tu xác minh các tiêu chí áp dụng cho các đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ; có văn bản thông báo cho người đứng tên trên tờ khai trong các trường hợp hồ sơ không đảm bảo điều kiện hỗ trợ.
5. Đối tượng thực hiện TTHC: Cá nhân
6. Cơ quan thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân phường Hà Tu
7. Kết quả thực hiện TTHC: Quyết định hành chính.
8. Lệ phí: Không.
9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:
Tờ khai đề nghị hỗ trợ kinh phí sinh con đúng chính sách dân số(Mẫu số 01a - mặt 1 ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 07/2016/TTLT - BYT- BTC - BLĐTBXH ngày 15/4/2016).
10. Yêu cầu, điều kiện TTHC: Không.
12. Căn cứ pháp lý của TTHC:
- Nghị định số 39/NĐ-CP ngày 27/04/2015 của Chính phủ Quy định chính sách hỗ trợ cho phụ nữ thuộc hộ nghèo là người dân tộc thiểu số khi sinh con đúng chính sách dân số.
- Thông tư liên tịch số 07/TTLT-BYT-BTC-BLĐTBXH ngày 15/04/2016 của Bộ Y tế - Bộ Tài chính - Bộ Lao động Thương binh và xã hội Quy định chi tiết Nghị định số 39/2015/NĐ-CP ngày 27 tháng 4 năm 2015 của Chính phủ Quy định chính sách hỗ trợ cho phụ nữ thuộc hộ nghèo là người dân tộc thiểu số khi sinh con đúng chính sách dân số.

STTBộ hồ sơ gồm
1 Tờ khai đề nghị hỗ trợ (Tải biểu mẫu)
2 Giấy tờ chứng minh thuộc đối tượng được hỗ trợ
3 Sổ hộ khẩu
4 Giấyđăng ký kết hôn
5 Kết luận của Hội đồng giám định y khoa
NỘP HỒ SƠ QUA MẠNG
  • Hồ sơ: Đề nghị hỗ trợ kinh phí sinh con đúng chính sách dân số theo Nghị định số 39/2015/NĐ-CP ngày 27 tháng 4 năm 2015 của Chính phủ
  • Bước 1: Đăng ký tài khoản (nếu chưa có) và đăng nhập Bước 2: Nhập thông tin và lưu hồ sơ Bước 3: Gửi hồ sơ Bước 4: Nhận kết quả hồ sơ
Lượt truy cập:
Trực tuyến:
CHÍNH QUYỀN ĐIỆN TỬ TỈNH QUẢNG NINH
Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân Tỉnh Quảng Ninh
Hỗ trợ:
Điện thoại: 0203.3.618.429 - 0203.3.619.429
Email: chinhquyendientu@quangninh.gov.vn