DỊCH VỤ CÔNG


TÌNH HÌNH
XỬ LÝ


HỎI ĐÁP

THÔNG TIN LIÊN HỆ ĐƠN VỊ TIẾP NHẬN HỒ SƠ
TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH CÔNG THÀNH PHỐ HẠ LONG
Tên cơ quan: Trung tâm Hành chính công Thành phố Hạ Long
Địa chỉ: 
Số 8A, Đường 25/4, Phường Hồng Gai, TP. Hạ Long
ĐT (Fax): 0333.822605
GIỚI THIỆU TRÌNH TỰ VÀ THỦ TỤC THỰC HIỆN
Thủ tục: Cấp giấy phép xây dựng cho dự án

* Trình tự thực hiện:
- Tổ chức nộp hồ sơ tại bộ phận một cửa / Trung tâm  hành chính công cấp huyện.
- Chuyển phòng chuyên môn thụ lý hồ sơ;
- Nhận kết quả từ phòng chuyên môn;
- Trả kết quả cho tổ chức.
* Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại bộ phận một cửa /Trung tâm hành chính công cấp huyện
* Thành phần, số lượng hồ sơ:
1. Thành phần hồ sơ gồm:
- Đơn đề nghị cấp Giấy phép xây dựng (theo mẫu).
- Bản sao có chứng thực hoặc nộp bản sao xuất trình bản chính để đối chiếu một trong những giấy tờ về quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai.
- Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đầu tư.
- Hai bộ bản vẽ thiết kế, mỗi bộ gồm:
+ Bản vẽ tổng mặt bằng của dự án hoặc tổng mặt bằng từng giai đoạn của dự án, tỷ lệ 1/100 - 1/500.
+ Bản vẽ mặt bằng từng công trình trên lô đất tỷ lệ 1/100 - 1/500, kèm theo sơ đồ vị trí công trình.
+ Bản vẽ các mặt đứng và mặt cắt chủ yếu của từng công trình, tỷ lệ 1/50 - 1/200.
+ Bản vẽ mặt bằng móng từng công trình tỷ lệ 1/100 - 1/200 và mặt cắt móng từng công trình tỷ lệ 1/50, kèm theo sơ đồ đấu nối với hệ thống thoát nước mưa, xử lý nước thải, cấp nước, cấp điện, thông tin liên lạc tỷ lệ 1/50 - 1/200.
- Các điều kiện khác của hồ sơ đề nghị cấp GPXD công trình theo quy định tại Điều 18, Quyết định số 929/2013/QĐ-UBND ngày 11/4/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh.
2. Số lượng hồ sơ: 01 bộ
* Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đ hồ sơ hợp lệ.
* Đối tượng thực hiện TTHC: Tổ chức.                                                              
* Cơ quan thực hiện TTHC:
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: UBND cấp huyện.
- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: Phòng Quản lý đô thị, phòng kinh tế và hạ tầng.
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Quản lý đô thị, phòng kinh tế và hạ tầng.
- Cơ quan phối hợp thực hiện: Không
* Kết quả thực hiện TTHC: Giấy phép xây dựng công trình.

* Lệ phí: 100.000 đồng/giấy phép (Quyết định số 3820/2007/QĐ-UBND ngày 16/10/2007 của UBND tỉnh Quảng Ninh).

* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

- Đơn đề nghị cấp giấy phép xây dựng (Phụ lục số 12 Ban hành kèm theo Thông tư số 10/2012/TT-BXD ngày 20/12/2012 của Bộ Xây dựng);

- Bản kê khai kinh nghiệm của tổ chức thiết kế (Phụ lục số 9 Ban hành kèm theo Thông tư số 10/2012/TT-BXD ngày 20/12/2012 của Bộ Xây dựng).

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC:

- Điều kiện chung để được cấp GPXD công trình theo quy định tại Điều 8, Quyết định số 929/2013/QĐ-UBND ngày 11/4/2013 của UBND tỉnh Quảng Ninh.

- Điều kiện riêng để được cấp GPXD công trình theo quy định tại Điều 9, Quyết định số 929/2013/QĐ-UBND ngày 11/4/2013 của UBND tỉnh Quảng Ninh.

- Các điều kiện khác của hồ sơ đề nghị cấp GPXD công trình theo quy định tại Điều 18, Quyết định số 929/2013/QĐ-UBND ngày 11/4/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh.

* Căn cứ pháp lý của TTHC:

- Luật Xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 26/11/2003 của Quốc hội;

- Nghị định 64/2012/NĐ-CP ngày 04/9/2012 của Chính phủ Về cấp giấy phép xây dựng;

- Thông tư số 10/2012/TT-BXD ngày 20/12/2012 của Bộ Xây dựng Hướng dẫn chi tiết một số nội dung của Nghị định 64/2012/NĐ-CP ngày 04/9/2012 của Chính phủ Về cấp giấy phép xây dựng;

- Quyết định số 929/2013/QĐ-UBND ngày 11/4/2013 của UBND tỉnh Ban hành Quy định cấp Giấy phép xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh;

- Quyết định số 3820/2007/QĐ-UBND ngày 16/10/2007 của UBND tỉnh V/v quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh

STTBộ hồ sơ gồm
1 Đơn đề nghị cấp Giấy phép xây dựng (Tải biểu mẫu)
2 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
3 Bản vẽ thiết kế
4 Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp
5 Giấy chứng nhận đầu tư
NỘP HỒ SƠ QUA MẠNG
  • Hồ sơ: Cấp giấy phép xây dựng cho dự án
  • Bước 1: Đăng ký tài khoản (nếu chưa có) và đăng nhập Bước 2: Nhập thông tin và lưu hồ sơ Bước 3: Gửi hồ sơ Bước 4: Nhận kết quả hồ sơ
Lượt truy cập:
Trực tuyến:
CHÍNH QUYỀN ĐIỆN TỬ TỈNH QUẢNG NINH
Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân Tỉnh Quảng Ninh
Hỗ trợ:
Điện thoại: 1900.558.826
Email: chinhquyendientu@quangninh.gov.vn