DỊCH VỤ CÔNG


TÌNH HÌNH
XỬ LÝ


HỎI ĐÁP

THÔNG TIN LIÊN HỆ ĐƠN VỊ TIẾP NHẬN HỒ SƠ
ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ THỐNG NHẤT
Tên cơ quan: Đảng ủy - HĐND - UBND xã Thống Nhất
Địa chỉ: Thôn Đồng Cao, xã Thống Nhất, huyện Hoành Bồ, Tỉnh Quảng Ninh
GIỚI THIỆU TRÌNH TỰ VÀ THỦ TỤC THỰC HIỆN
Thủ tục: Thẩm đinh, phê duyệt phương án ứng phó thiên tai cho công trình vùng hạ du đập thủy điện thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND cấp xã

* Trình tự thực hiện: 
- Bước 1: Nộp hồ sơ
Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ đề nghị phê duyệt đề cương kiểm định an toàn đập, hồ chứa thủy lợi đến Bộ phận một cửa UBND xã.
Thời gian tiếp nhận: Trong giờ hành chính các ngày làm việc từ thứ Hai đến thứ Sáu trong tuần (Trừ ngày nghỉ Lễ, Tết theo quy định).
- Bước 2: Hoàn chỉnh hồ sơ:
Trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ, cơ quan tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm xem xét, kiểm tra hồ sơ; trường hợp hồ sơ không hợp lệ, cơ quan tiếp nhận hồ sơ thông báo bằng văn bản cho tổ chức, cá nhân đề nghị phê duyệt phương án để hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định.
- Bước 3: Xem xét hồ sơ và trình phê duyệt:
Trong thời hạn 20 (hai mươi) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm thẩm định hồ sơ, trường hợp đủ điều kiện, trình cấp có thẩm quyền xem xét phê duyệt; trường hợp không đủ điều kiện phê duyệt, cơ quan tiếp nhận trả lại hồ sơ cho tổ chức, cá nhân đề nghị phê duyệt và thông báo lý do bằng văn bản
Cách thức thực hiện:
- Trực tiếp tại Bộ phận một cửa thuộc UBND các xã, phường, thị trấn.
- Thông qua hệ thống bưu chính (Gửi về bộ phận một cửa thuộc UBND các xã, phường, thị trấn).
Thành phần, số lượng hồ sơ:
(a) Thành phần hồ sơ bao gồm:
1. Tờ trình đề nghị phê duyệt phương án ứng phó thiên tai cho công trình, vùng hạ du đập;
2. Dự thảo phương án ứng phó thiên tai cho công trình, vùng hạ du đập;
3. Báo cáo kết quả tính toán kỹ thuật;
4. Văn bản góp ý kiến của các cơ quan, đơn vị liên quan;
5. Các tài liệu liên quan khác kèm theo (nếu có)
(b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ
Thời hạn giải quyết: 
20 (hai mươi) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.
Đối tượng thực hiện TTHC: Tổ chức, Cá nhân
* Cơ quan thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn.
* Kết quả thực hiện TTHC: Phương án phê duyệt
* Lệ phí: Không.
* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:
Yêu cầu, điều kiện TTHC: Không.
* Căn cứ pháp lý của TTHC:
- Luật Thủy lợi năm 2014.
- Nghị định 67/2018/NĐ-CP ngày 14 tháng 05 năm 2018 của Chính phủ về hướng dẫn Luật Thủy lợi
- Nghị định số 114/2018/NĐ-CP ngày 04 tháng 09 năm 2018 của Chính phủ về quản lý an toàn đập, hồ chứa nước.
 


 

STTBộ hồ sơ gồm
Không có dữ liệu
NỘP HỒ SƠ QUA MẠNG
  • Hồ sơ: Thẩm đinh, phê duyệt phương án ứng phó thiên tai cho công trình vùng hạ du đập thủy điện thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND cấp xã
  • Bước 1: Đăng ký tài khoản (nếu chưa có) và đăng nhập Bước 2: Nhập thông tin và lưu hồ sơ Bước 3: Gửi hồ sơ Bước 4: Nhận kết quả hồ sơ
Lượt truy cập:
Trực tuyến:
CHÍNH QUYỀN ĐIỆN TỬ TỈNH QUẢNG NINH
Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân Tỉnh Quảng Ninh
Hỗ trợ:
Điện thoại: 1900.558.826
Email: chinhquyendientu@quangninh.gov.vn