DỊCH VỤ CÔNG


TÌNH HÌNH
XỬ LÝ


HỎI ĐÁP

THÔNG TIN LIÊN HỆ ĐƠN VỊ TIẾP NHẬN HỒ SƠ

ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG ĐÔNG TRIỀU
Tên cơ quan: Ủy ban nhân dân phường Đông Triều
Địa chỉ: Khu 2, phường Đông Triều, Đông Triều, Quảng Ninh
Điện thoại: 0333.870.039; Fax: 0333.870.039      
Email: ubndpdongtrieu.dt@quangninh.gov.vn

GIỚI THIỆU TRÌNH TỰ VÀ THỦ TỤC THỰC HIỆN
Thủ tục:

Chưa Cập Nhật Dữ Liệu
STTBộ hồ sơ gồm
1 Tờ trình thẩm định dự án
2 Phần nội dung thay đổi, điều chỉnh của dự án
3 Văn bản pháp lý có liên quan
NỘP HỒ SƠ QUA MẠNG
  • Hồ sơ: Điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình do chủ tịch ủy ban nhân dân cấp xã quyết định đầu tư
  • Bước 1: Đăng ký tài khoản (nếu chưa có) và đăng nhập Bước 2: Nhập thông tin và lưu hồ sơ Bước 3: Gửi hồ sơ Bước 4: Nhận kết quả hồ sơ
Nộp hồ sơ
Lượt truy cập:
Trực tuyến:
CHÍNH QUYỀN ĐIỆN TỬ TỈNH QUẢNG NINH
Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân Tỉnh Quảng Ninh
Hỗ trợ:
Điện thoại: 1900.558.826
Email: chinhquyendientu@quangninh.gov.vn