DỊCH VỤ CÔNG


TÌNH HÌNH
XỬ LÝ


HỎI ĐÁP

THÔNG TIN LIÊN HỆ ĐƠN VỊ TIẾP NHẬN HỒ SƠ
TRUNG TÂM PHỤC VỤ HÀNH CHÍNH CÔNG TỈNH QUẢNG NINH
Tên cơ quan: Trung tâm Hành chính công tỉnh Quảng Ninh 
Địa chỉ: Tầng 1 Trụ sở liên cơ quan số 2, Phường Hồng Hà, TP. Hạ Long 
ĐT: 0203.3634668, 0203.3634669; Fax: 0203.3634667 
Email: tthcct@quangninh.gov.vn

GIỚI THIỆU TRÌNH TỰ VÀ THỦ TỤC THỰC HIỆN
Thủ tục: Thông báo hoạt động đối với tổ chức tư vấn về phòng, chống HIV/AIDS

* Trình tự thực hiện:
Bước 1: Trước khi chính thức hoạt động ít nhất là 10 ngày làm việc, tổ chức tư vấn phải gửi hồ sơ đăng ký hoạt động đến Nộp hồ sơ tại Trung tâm hành chính công hoặc nộp trực tuyến qua mạng tại địa chỉ http://dichvucong.quangninh.gov.vn
          Bước 2: Sở Y tế (Phòng Nghiệp vụ Y) tiếp nhận hồ sơ thông báo hoạt động của tổ tư vấn về phòng, chống HIV/AIDS.
          * Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ tại Trung tâm hành chính công hoặc nộp trực tuyến qua mạng tại địa chỉ http://dichvucong.quangninh.gov.vn (Phòng Nghiệp vụ Y)
* Thành phần, số lượng hồ sơ:
- Thành phần hồ sơ bao gồm:
Hồ sơ thông báo hoạt động của tổ chức tư vấn gồm có:
a) Văn bản thông báo thành lập tổ chức tư vấn về phòng, chống HIV/AIDS theo mẫu ban hành kèm theo Thông tư số 06/2012/TT-BYT ngày 20/4/2012;
b) Dự thảo Quy chế (nội quy chi tiết) hoạt động của tổ chức tư vấn về phòng, chống HIV/AIDS;
c) Danh sách cán bộ, trình độ chuyên môn kèm theo bản sao có chứng thực bằng cấp về trình độ chuyên môn của nhân viên tư vấn;
d) Bản kê khai phương tiện công nghệ thông tin, viễn thông phục vụ hoạt động tư vấn (chỉ áp dụng đối với tổ chức tư vấn qua các phương tiện công nghệ thông tin viễn thông).
- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
* Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc
* Đối tượng thực hiện TTHC: Cơ sở tổ chức tư vấn
* Cơ quan thực hiện TTHC: Sở Y tế tỉnh Quảng Ninh
* Kết quả thực hiện TTHC: Giấy tiếp nhận hồ sơ thông báo
* Lệ phí: Không có
* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:
Phụ lục 1: Mẫu thông báo thành lập Tổ chức tư vấn về phòng, chống HIV/AIDS
* Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC:
Yêu cầu đối với cơ sở điều trị được cấp giấy phép hoạt động
- Được thành lập theo quy định tại điều 3 Thông tư số số 06/2012/TT-BYT ngày 20/4/2012 của Bộ Y tế.
* Căn cứ pháp lý của TTHC:
- Luật Phòng, chống nhiễm vi rút gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người (HIV/AIDS) ngày 29/6/2006;
- Thông tư số 06/2012/TT-BYT ngày 20/4/2012 của Bộ Y tế Quy định về điều kiện thành lập và nội dung hoạt động đối với tổ chức tư vấn về phòng, chống HIV/AIDS.

 

STTBộ hồ sơ gồm
1 Văn bản thông báo thành lập tổ chức tư vấn về phòng, chống HIV/AIDS
2 Dự thảo Quy chế (nội quy chi tiết) hoạt động của tổ chức tư vấn về phòng, chống HIV/AIDS
3 Danh sách cán bộ, trình độ chuyên môn
4 Bản kê khai phương tiện công nghệ thông tin, viễn thông phục vụ hoạt động tư vấn
NỘP HỒ SƠ QUA MẠNG
  • Hồ sơ: Thông báo hoạt động đối với tổ chức tư vấn về phòng, chống HIV/AIDS
  • Bước 1: Đăng ký tài khoản (nếu chưa có) và đăng nhập Bước 2: Nhập thông tin và lưu hồ sơ Bước 3: Gửi hồ sơ Bước 4: Nhận kết quả hồ sơ
Lượt truy cập:
Trực tuyến:
CHÍNH QUYỀN ĐIỆN TỬ TỈNH QUẢNG NINH
Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân Tỉnh Quảng Ninh
Hỗ trợ:
Điện thoại: 1900.558.826
Email: chinhquyendientu@quangninh.gov.vn