DỊCH VỤ CÔNG


TÌNH HÌNH
XỬ LÝ


HỎI ĐÁP

THÔNG TIN LIÊN HỆ ĐƠN VỊ TIẾP NHẬN HỒ SƠ
TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH CÔNG HUYỆN BÌNH LIÊU
Tên cơ quan: Trung tâm Hành chính công huyện Bình Liêu
           mail:  tthcc.bl@quangninh.gov.vn
Địa chỉ: Thôn Co Nhan I - Xã Tình Húc - Huyện Bình Liêu - Tỉnh Quảng Ninh


GIỚI THIỆU TRÌNH TỰ VÀ THỦ TỤC THỰC HIỆN
Thủ tục: Đăng ký, đăng ký lại, điều chỉnh đóng BHXH tự nguyện; cấp sổ BHXH

1. Trường hợp người tham gia đóng trực tiếp cho BHXH cấp huyện
Bước 1. Kê khai Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT (Mẫu TK1-TS) tại Mục 2.5 và Mục 2.6 nộp tại Bộ phận một cửa của BHXH cấp huyện.
Bước 2. Đóng tiền.
Bước 3. Nhận kết quả giải quyết từ cơ quan BHXH.
2. Trường hợp người tham gia đóng trực tiếp cho Đại lý thu
Bước 1. Kê khai Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT (Mẫu TK1-TS) tại Mục 2.5 và Mục 2.6 nộp cho Đại lý thu.
Bước 2. Đóng tiền.
Bước 3. Đại lý thu lập Danh sách người tham gia BHXH tự nguyện (Mẫu D05-TS) và Tờ khai Mẫu TK1-TS của người tham gia nộp cho cơ quan BHXH.
Bước 4. Nhận kết quả giải quyết tại Đại lý thu.

STTBộ hồ sơ gồm
1 Văn bản đề nghị
2 Chứng minh chứng minh thư/hộ chiếu/thẻ căn cước
NỘP HỒ SƠ QUA MẠNG
  • Hồ sơ: Đăng ký, đăng ký lại, điều chỉnh đóng BHXH tự nguyện; cấp sổ BHXH
  • Bước 1: Đăng ký tài khoản (nếu chưa có) và đăng nhập Bước 2: Nhập thông tin và lưu hồ sơ Bước 3: Gửi hồ sơ Bước 4: Nhận kết quả hồ sơ
Lượt truy cập:
Trực tuyến:
CHÍNH QUYỀN ĐIỆN TỬ TỈNH QUẢNG NINH
Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân Tỉnh Quảng Ninh
Hỗ trợ:
Điện thoại: 1900.558.826
Email: chinhquyendientu@quangninh.gov.vn