DỊCH VỤ CÔNG


TÌNH HÌNH
XỬ LÝ


HỎI ĐÁP

THÔNG TIN LIÊN HỆ ĐƠN VỊ TIẾP NHẬN HỒ SƠ
TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH CÔNG HUYỆN CÔ TÔ
Tên cơ quan: Trung tâm Hành chính công huyện Cô Tô
Địa chỉ: Khu 3, Thị trấn Cô Tô, Huyện Cô Tô
ĐT: 02033.889345; Fax: 
Số tài khoản: 8013201001060 Ngân hàng Agribank Cô Tô
GIỚI THIỆU TRÌNH TỰ VÀ THỦ TỤC THỰC HIỆN
Thủ tục: Cấp, cấp lại giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP

* Trình tự thực hiện
Bước 1: Tổ chức, cá nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ nộp tại Trung tâm Hành chính công huyện hoặc nộp trực tuyến qua mạng tại địa chỉ http://dichvucong.quangninh.gov.vn
Bước 2: Cán bộ Trung tâm Hành chính công huyện kiểm tra hồ sơ, viết phiếu tiếp nhận và hẹn ngày trả kết quả.
Bước 3: Thẩm định, phê duyệt:
- Cấp, cấp lại giấy chứng nhận cơ sở đủ ĐK ATTP:
Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ, trong thời gian 03 ngày làm việc Phòng Y tế có văn bản thông báo để tổ chức, cá nhân hoàn chỉnh hồ sơ. Nếu quá 60 ngày kể từ ngày nhận được thông báo hồ sơ không hợp lệ nếu cơ sở không có phản hồi hay bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ theo yêu cầu thì Phòng Y tế sẽ huỷ hồ sơ.
Trong thời gian 07 ngày làm việc kể từ ngày hồ sơ hợp lệ, Đoàn thẩm định của Phòng Y tế tiến hành thẩm định tại cơ sở. Phòng Y tế cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP cho cơ sở trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc việc thẩm định đạt yêu cầu. Trường hợp không đạt yêu cầu, trong vòng 15 ngày, Đoàn thẩm định tổ chức thẩm định lại nếu cơ sở có văn bản xác nhận đã hoàn thiện đầy đủ các yêu cầu về điều kiện ATTP của lần thẩm định trước. Nếu không cấp phải có văn bản trả lời và nêu rõ lý do.
Bước 4: Trả kết quả tại Trung tâm Hành chính công huyện.
* Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ tại Trung tâm Hành chính công huyện hoặc nộp trực tuyến qua mạng (Hồ sơ gốc nộp khi lấy kết quả).
* Thành phần, số lượng hồ sơ:
- Thành phần hồ sơ gồm:
A. Cấp, cấp lại giấy chứng nhận cơ sở đủ ĐK ATTP:
 (1) Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm (theo Mẫu 1 Thông tư 47/2014/TT-BYT).
(2) Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh có đăng ký ngành nghề kinh doanh thực phẩm (bản sao có xác nhận của cơ sở).
(3) Bản mô tả về cơ sở vật chất, trang thiết bị, dụng cụ bảo đảm điều kiện an toàn thực phẩm , bao gồm:
- Bản vẽ sơ đồ thiết kế mặt bằng của cơ sở ;
- Sơ đồ quy trình chế biên, bảo quản, vận chuyển, bày bán thức ăn, đồ uống;
- Bản kê về cơ sở vật chất, trang thiết bị, dụng cụ của cơ sở.
(4) Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm của chủ cơ sở và người trực tiếp chế biến kinh doanh dịch vụ ăn uống (bản sao có xác nhận của cơ sở).
(5) Danh sách kết quả khám sức khỏe của chủ cơ sở và người trực tiếp chế biến, kinh doanh dịch vụ ăn uống.
(6) Danh sách kết quả cấy phân tìm vi khuẩn tả, lỵ trực khuẩn và thương hàn của người trực tiếp chế biến, kinh doanh dịch vụ ăn uống đối với những vùng có dịch bệnh tiêu chảy đang lưu hành theo công bố của Bộ Y tế.
- Số lượng hồ sơ: 01 bộ
* Thời hạn giải quyết :
1. Cấp, cấp lại giấy chứng nhận cơ sở đủ ĐK ATTP: 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ.
* Đối tượng thực hiện TTHC: Tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ ăn uống.
* Cơ quan thực hiện TTHC:
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Ủy ban nhân dân huyện hoặc cơ quan có thẩm quyền.
- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: Phòng Y tế
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Y tế
- Cơ quan phối hợp: Không
* Kết quả thực hiện TTHC: Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm.
* Lệ phí:    
Cấp, cấp lại giấy chứng nhận cơ sở đủ ĐK ATTP:
  • Phục vụ dưới 200 suất ăn: 700.000 đồng/lần/cơ sở
  • Phục vụ từ 200 suất ăn trở lên: 1.000.000 đồng/lần/cơ sở
* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:
- Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm (Mẫu 1 Thông tư 47/2014/TT-BYT).
- Đơn đề nghị đổi Giấy chứng nhận (Mẫu 4 Thông tư 47/2014/TT-BYT).
* Yêu cầu, điều kiện TTHC: Cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống thuộc thẩm quyền quản lý của ngành Y tế.
* Căn cứ pháp lý của TTHC:
- Luật ATTP số 55/2010/QH 12.       
- Thông tư số 47/2014/TT-BYT ngày 11/12/2014 của Bộ Y tế Hướng dẫn quản lý an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống;
- Thông tư số 15/2012/TT-BYT ngày 12/9/2012 của Bộ Y tế Quy định về điều kiện chung bảo đảm an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm;
- Thông tư số 30/2012/TT-BYT ngày 5/12/2012 của Bộ Y tế Quy định điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, kinh doanh thức ăn đường phố;
- Quyết định số 21/2007/QĐ-BYT ngày 12/03/2007 của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành “quy định về điều kiện sức khỏe đối với người tiếp xúc trực tiếp trong quá trình chế biến thực phẩm bao gói sẵn và kinh doanh thực phẩm ăn ngay”.
- Quyết định số 43/2005/QĐ-BYT ngày 20/12/2005 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành quy định yêu cầu kiến thực về vệ sinh an toàn thực phẩm đối với người trực tiếp sản xuất , kinh doanh thực phẩm.
- Thông tư số 279/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ Tài chính về quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong công tác an toàn vệ sinh thực phẩm.
 

STTBộ hồ sơ gồm
1 Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh
2 Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm
3 Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm của chủ cơ sở và người trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm
4 Giấy xác nhận đủ sức khoẻ chủ cơ sở và của người trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm
5 Bản vẽ sơ đồ mặt bằng của cơ sở
6 Bản kê về cơ sở vật chất, trang thiết bị, dụng cụ của cơ sở
7 Sơ đồ quy trình chế biến, bảo quản, vận chuyển, bày bán thức ăn, đồ uống
NỘP HỒ SƠ QUA MẠNG
  • Hồ sơ: Cấp, cấp lại giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP
  • Bước 1: Đăng ký tài khoản (nếu chưa có) và đăng nhập Bước 2: Nhập thông tin và lưu hồ sơ Bước 3: Gửi hồ sơ Bước 4: Nhận kết quả hồ sơ
Lượt truy cập:
Trực tuyến:
CHÍNH QUYỀN ĐIỆN TỬ TỈNH QUẢNG NINH
Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân Tỉnh Quảng Ninh
Hỗ trợ:
Điện thoại: 1900.558.826
Email: chinhquyendientu@quangninh.gov.vn