DỊCH VỤ CÔNG


TÌNH HÌNH
XỬ LÝ


HỎI ĐÁP

THÔNG TIN LIÊN HỆ ĐƠN VỊ TIẾP NHẬN HỒ SƠ
TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH CÔNG THỊ XÃ ĐÔNG TRIỀU
Tên cơ quan: Trung tâm Hành chính công thị xã Đông Triều
Địa chỉ: Phường Đông Triều - Thị xã Đông Triều
Email: tthcc.dt@quangninh.gov.vn
GIỚI THIỆU TRÌNH TỰ VÀ THỦ TỤC THỰC HIỆN
Thủ tục: Thẩm định TKCS-TMĐT các dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước thuộc thẩm quyền quyết định đầu tư của chủ tịch UBND cấp Thị xã

* Trình tự thực hiện:

- Cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ tại bộ phận một cửa / Trung tâm hành chính công cấp huyện.

- Chuyển phòng chuyên môn thụ lý hồ sơ;

- Nhận kết quả từ phòng chuyên môn;

- Trả kết quả cho người dân, tổ chức.

* Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại bộ phận một cửa /Trung tâm hành chính công cấp huyện

* Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ:

+ Văn bản đề nghị cho ý kiến về thiết kế cơ sở của người quyết định đầu tư.

Bộ hồ sơ dự án do chủ đầu tư gửi thẩm định, bao gồm:

+ Dự án bao gồm phần thuyết minh và phần thiết kế cơ sở.

+ Các văn bản pháp lý có liên quan.

- Số lương hồ sơ: 01 bộ hồ sơ.

* Thời hạn giải quyết: Không quá 15 ngày làm việc đối với dự án nhóm B, kể từ ngày nhận được hồ sơ dự án. Không quá 10 ngày làm việc đối với dự án nhóm C, kể từ ngày nhận được hồ sơ dự án.

* Đối tượng thực hiện TTHC: Tổ chức, cá nhân.                                                              

* Cơ quan thực hiện TTHC:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: UBND cấp huyện.

- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: đơn vị có chức năng quản lý kế hoạch ngân sách trực thuộc UBND cấp huyện.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: đơn vị có chức năng quản lý kế hoạch ngân sách trực thuộc UBND cấp huyện.

- Cơ quan phối hợp thực hiện: Không

* Kết quả thực hiện TTHC: Văn bản thẩm định.

* Lệ phí: Không

* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC: Không

* Căn cứ pháp lý của TTHC:

- Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

- Nghị định số 83/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

- Thông tư số 03/2009/TT-BXD  ngày 26/3/2009 của Bộ Xây dựng quy định chi tiết một số nội dung của Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình.STTBộ hồ sơ gồm
1 Tờ trình thẩm định báo cáo kinh tế kỹ thuật theo mẫu (Tải biểu mẫu)
2 Báo cáo kinh tế kỹ thuật
3 USB hoặc đĩa CD chứa file mềm
NỘP HỒ SƠ QUA MẠNG
  • Hồ sơ: Thẩm định TKCS-TMĐT các dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước thuộc thẩm quyền quyết định đầu tư của chủ tịch UBND cấp Thị xã
  • Bước 1: Đăng ký tài khoản (nếu chưa có) và đăng nhập Bước 2: Nhập thông tin và lưu hồ sơ Bước 3: Gửi hồ sơ Bước 4: Nhận kết quả hồ sơ
Lượt truy cập:
Trực tuyến:
CHÍNH QUYỀN ĐIỆN TỬ TỈNH QUẢNG NINH
Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân Tỉnh Quảng Ninh
Hỗ trợ:
Điện thoại: 1900.558.826
Email: chinhquyendientu@quangninh.gov.vn