DỊCH VỤ CÔNG


TÌNH HÌNH
XỬ LÝ


HỎI ĐÁP

THÔNG TIN LIÊN HỆ ĐƠN VỊ TIẾP NHẬN HỒ SƠ
TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH CÔNG THỊ XÃ ĐÔNG TRIỀU
Tên cơ quan: Trung tâm Hành chính công thị xã Đông Triều
Địa chỉ: Phường Đông Triều - Thị xã Đông Triều
Email: tthcc.dt@quangninh.gov.vn
GIỚI THIỆU TRÌNH TỰ VÀ THỦ TỤC THỰC HIỆN
Thủ tục: Hoàn trả tiền đóng BHYT đối với người tự nguyện tham gia bhyt và người được ngân sách nhà nước hỗ trợ mức đóng

* Trình tự thực hiện:

- Người tham gia nộp hồ sơ theo quy định tại bộ phận một cửa của cơ quan BHXH.

- Bộ phận một cửa BHXH cấp huyện: Nhận hồ sơ của người  tham gia. Kiểm đếm thành phần và số lượng, nếu đúng, đủ theo quy định thì viết giấy hẹn. Trường hợp hồ sơ chưa đúng, đủ theo quy định thì ghi rõ và trả lại. Sau đó chuyển hồ sơ  đúng, đủ về BHXH tỉnh.

 * Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại bộ phận một cửa / Trung tâm hành chính công

* Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Đối với trường hợp người tham gia BHYT đã đóng tiền nhưng bị chết trước khi thẻ BHYT có giá trị sử dụng nộp Đơn của thân nhân người tham gia (Mẫu D01-TS).

- Trường hợp người tham gia BHYT đã đóng tiền nhưng sau đó chuyển sang tham gia BHYT theo nhóm đối tượng được Ngân sách nhà nước đóng toàn bộ hoặc đã đóng trùng, thừa:

 - Đơn của người tham gia (Mẫu D01-TS).

- Thẻ BHYT có giá trị sử dụng (nếu đã được cấp).

- Số lượng hồ sơ : 01 bộ

* Thời hạn giải quyết:

- Không quá 15 ngày làm việc

* Đối tượng thực hiện TTHC:

* Cơ quan thực hiện TTHC:

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Bảo hiểm xã hội

* Kết quả thực hiện TTHC: Quyết định hành chính

* Lệ phí: Không

* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

- Ban hành kèm theo Quyết định số 1111/QĐ-BHXH ngày 25/10/2011 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam  về việc ban hành Quy định quản lý thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; quản lý sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế:

- Đơn đề nghị của người tham gia hoặc của thân nhân người tham gia trong trường hợp người tham gia chết (Mẫu D01-TS);

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC: Không

* Căn cứ pháp lý TTHC:

- Căn cứ Quyết định số 4857/QĐ-BHXH ngày 21/10/2008 của Tổng giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bảo hiểm xã hội địa phương; Nghị định số 116/2012/NĐ-CP ngày 14/12/2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 94/2008/NĐ-CP;

- Hệ thống quản lý chất lượng (tiêu chuẩn TCVN 9001:2008);

- Quyết định số 1388/QĐ-BHXH ngày 15/10/2012 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc ban hành Mô hình khung Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001: 2008 áp dụng cho Bảo hiểm xã hội cấp tỉnh, cấp huyện;

- Quyết định số 1111/QĐ-BHXH ngày 25/10/2011 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam  về việc ban hành Quy định quản lý thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; quản lý sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế.

 


STTBộ hồ sơ gồm
1 Tờ khai tham gia BHXH, BHYT
2 Sổ bảo hiểm xã hội
3 Quyết định nghỉ việc hoặc Quyết định thôi việc hoặc Văn bản chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng lao động hết hạn của người sử dụng lao động
4 Tờ khai tham gia BHXH, BHYT,
5 Giấy đề nghị nhận chế độ BHXH khi người hưởng từ trần
NỘP HỒ SƠ QUA MẠNG
  • Hồ sơ: Hoàn trả tiền đóng BHYT đối với người tự nguyện tham gia bhyt và người được ngân sách nhà nước hỗ trợ mức đóng
  • Bước 1: Đăng ký tài khoản (nếu chưa có) và đăng nhập Bước 2: Nhập thông tin và lưu hồ sơ Bước 3: Gửi hồ sơ Bước 4: Nhận kết quả hồ sơ
Lượt truy cập:
Trực tuyến:
CHÍNH QUYỀN ĐIỆN TỬ TỈNH QUẢNG NINH
Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân Tỉnh Quảng Ninh
Hỗ trợ:
Điện thoại: 1900.558.826
Email: chinhquyendientu@quangninh.gov.vn