DỊCH VỤ CÔNG


TÌNH HÌNH
XỬ LÝ


HỎI ĐÁP

THÔNG TIN LIÊN HỆ ĐƠN VỊ TIẾP NHẬN HỒ SƠ
TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH CÔNG THỊ XÃ ĐÔNG TRIỀU
Tên cơ quan: Trung tâm Hành chính công thị xã Đông Triều
Địa chỉ: Phường Đông Triều - Thị xã Đông Triều
Email: tthcc.dt@quangninh.gov.vn
GIỚI THIỆU TRÌNH TỰ VÀ THỦ TỤC THỰC HIỆN
Thủ tục:

Chưa Cập Nhật Dữ Liệu
STTBộ hồ sơ gồm
1 Tờ khai tham gia BHXH, BHYT
2 Sổ bảo hiểm xã hội
3 Quyết định nghỉ việc hoặc Quyết định thôi việc hoặc Văn bản chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng lao động hết hạn của người sử dụng lao động
4 Tờ khai tham gia BHXH, BHYT,
5 Giấy đề nghị nhận chế độ BHXH khi người hưởng từ trần
NỘP HỒ SƠ QUA MẠNG
  • Hồ sơ: Hoàn trả tiền đóng BHYT đối với người tự nguyện tham gia bhyt và người được ngân sách nhà nước hỗ trợ mức đóng
  • Bước 1: Đăng ký tài khoản (nếu chưa có) và đăng nhập Bước 2: Nhập thông tin và lưu hồ sơ Bước 3: Gửi hồ sơ Bước 4: Nhận kết quả hồ sơ
Nộp hồ sơ
Lượt truy cập:
Trực tuyến:
CHÍNH QUYỀN ĐIỆN TỬ TỈNH QUẢNG NINH
Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân Tỉnh Quảng Ninh
Hỗ trợ:
Điện thoại: 1900.558.826
Email: chinhquyendientu@quangninh.gov.vn