DỊCH VỤ CÔNG


TÌNH HÌNH
XỬ LÝ


HỎI ĐÁP

THÔNG TIN LIÊN HỆ ĐƠN VỊ TIẾP NHẬN HỒ SƠ
TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH CÔNG THỊ XÃ ĐÔNG TRIỀU
Tên cơ quan: Trung tâm Hành chính công thị xã Đông Triều
Địa chỉ: Phường Đông Triều - Thị xã Đông Triều
Email: tthcc.dt@quangninh.gov.vn
GIỚI THIỆU TRÌNH TỰ VÀ THỦ TỤC THỰC HIỆN
Thủ tục: Đăng ký tham gia BHXH bắt buộc, BHYT bắt buộc và BHTN đối với đơn vị tham gia lần đầu, đơn vị di chuyển từ địa bàn tỉnh, thành phố khác đến

* Trình tự thực hiện:

- Người lao động nộp hồ sơ cho đơn vị ghi tại mục thành phần, số lượng hồ sơ theo quy định

- Đơn vị sử dụng lao động

+ Hướng dẫn người tham gia BHXH, BHYT kê khai tờ khai, kiểm tra, đối chiếu và ký trong tờ khai của người lao động.

+ Nộp hồ sơ theo quy định ghi tại mục 5.2, dữ liệu điện tử (nếu có) tại bộ phận BHXH tại TTHCC.

- Nhận hồ sơ, dữ liệu điện tử (nếu có) của đơn vị. Kiểm đếm thành phần và số lượng, nếu đúng, đủ theo quy định thì viết giấy hẹn. Trường hợp hồ sơ chưa đúng, đủ theo quy định thì ghi rõ và trả lại. Sau đó chuyển hồ sơ đúng, đủ cho Bộ phận Thu.

- Kiểm tra, đối chiếu hồ sơ, nhập dữ liệu vào chương trình quản lý thu. Chuyển hồ sơ đã giải quyết cho Bộ phận Cấp sổ, thẻ.

- Kiểm tra, đối chiếu hồ sơ, cấp sổ BHXH (đối với trường hợp chưa có sổ BHXH), thẻ BHYT và chuyển kết quả giải quyết cho bộ phận BHXH TTHCC.

* Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại bộ phận một cửa / Trung tâm hành chính công

* Thành phần, số lượng hồ sơ:

1. Đơn vị:                                          

- Bản sao Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy phép hoạt động.

- Hai (02) bản danh sách lao động tham gia BHXH, BHYT (Mẫu D02-TS).

-  Đối với đơn vị đăng ký đóng hằng quý hoặc 6 tháng một lần: văn bản đăng ký phương thức đóng của đơn vị (Mẫu D01b -TS), kèm theo:

+ Phương án sản xuất, kinh doanh của đơn vị;

+ Phương thức trả lương cho người lao động.

 2. Người lao động: Tờ khai tham gia BHXH, BHYT (Mẫu A01-TS), kèm theo 02 ảnh màu cỡ 3 x 4 cm (01 ảnh dán trên tờ khai tham gia BHXH, BHYT; 01 ảnh lưu cùng hồ sơ tham gia để xây dựng cơ sở dữ liệu).

- Đối với người đã hưởng BHXH một lần nhưng chưa hưởng BHTN: thêm giấy xác nhận thời gian đóng BHTN chưa hưởng BHTN do cơ quan BHXH nơi giải quyết BHXH một lần cấp (Mẫu C15-TS).

- Đối với người được hưởng quyền lợi BHYT cao hơn (người có công…): thêm bản sao giấy tờ liên quan (kèm theo bản chính) để chứng minh.

- Số lượng hồ sơ : 01 bộ

* Thời hạn giải quyết:

- Không  quá 20 ngày làm việc

* Đối tượng thực hiện TTHC:

* Cơ quan thực hiện TTHC:

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Bảo hiểm xã hội.

* Kết quả thực hiện TTHC: Quyết định hành chính

* Lệ phí:

* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

- Ban hành kèm theo Quyết định số 1111/QĐ-BHXH ngày 25/10/2011 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam  về việc ban hành Quy định quản lý thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; quản lý sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế:

+ Mẫu số A01-Ts: Tờ khai tham gia BHXH, BHYT

+ Mẫu số D02-TS : Danh sách lao động tham gia BHXH, BHYT

+ Văn bản đăng ký phương thức đóng của đơn vị (mẫu D01b -TS).

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC: Không

* Căn cứ pháp lý TTHC:

- Công văn số 433/BHXH- TNQLHS ngày 24/4/2012 của BHXH tỉnh Quảng Ninh; Công Văn số 773/ BHXH- TNQLHS ngày 18/7/2012 về việc sửa đổi bổ xung công văn số 433/BHXH-TNQLHS ngày 24/4/2012 hướng dẫn thực hiện Quyết định số 1111/QĐ-BHXH ngày 25/10/2011 của BHXH Việt Nam.

- Hệ thống quản lý chất lượng (tiêu chuẩn TCVN 9001:2008);

- Quyết định số 1388/QĐ-BHXH ngày 15/10/2012 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc ban hành Mô hình khung Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 áp dụng cho Bảo hiểm xã hội cấp tỉnh, cấp huyện;

- Quyết định số 1111/QĐ-BHXH ngày 25/10/2011 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam  về việc ban hành Quy định quản lý thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; quản lý sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế.

STTBộ hồ sơ gồm
Không có dữ liệu
NỘP HỒ SƠ QUA MẠNG
  • Hồ sơ: Đăng ký tham gia BHXH bắt buộc, BHYT bắt buộc và BHTN đối với đơn vị tham gia lần đầu, đơn vị di chuyển từ địa bàn tỉnh, thành phố khác đến
  • Bước 1: Đăng ký tài khoản (nếu chưa có) và đăng nhập Bước 2: Nhập thông tin và lưu hồ sơ Bước 3: Gửi hồ sơ Bước 4: Nhận kết quả hồ sơ
Lượt truy cập:
Trực tuyến:
CHÍNH QUYỀN ĐIỆN TỬ TỈNH QUẢNG NINH
Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân Tỉnh Quảng Ninh
Hỗ trợ:
Điện thoại: 0203.3.618.429 - 0203.3.619.429
Email: chinhquyendientu@quangninh.gov.vn