DỊCH VỤ CÔNG


TÌNH HÌNH
XỬ LÝ


HỎI ĐÁP

THÔNG TIN LIÊN HỆ ĐƠN VỊ TIẾP NHẬN HỒ SƠ
TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH CÔNG HUYỆN TIÊN YÊN
Tên cơ quan: Trung tâm Hành chính công huyện Tiên Yên
Địa chỉ: 
Phố Đông Tiến 1, Thị trấn Tiên Yên
ĐT: 
02033.876256; Fax: 0333.876918
Email: tthcc.ty@quangninh.gov.vn
GIỚI THIỆU TRÌNH TỰ VÀ THỦ TỤC THỰC HIỆN
Thủ tục: Cấp giấy phép xây dựng công trình theo tuyến trong đô thị

* Trình tự thực hiện:
- Tổ chức nộp hồ sơ tại bộ phận một cửa /Trung tâm  hành chính công cấp huyện.
- Chuyển phòng chuyên môn thụ lý hồ sơ;
- Nhận kết quả từ phòng chuyên môn;
- Trả kết quả cho tổ chức.
* Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại bộ phận một cửa /Trung tâm hành chính công cấp huyện
* Thành phần, số lượng hồ sơ:
1. Thành phần hồ sơ gồm:
- Đơn đ nghị cấp Giấy phép xây dựng (theo mẫu).
- Bản saochứng thực hoặc nộp bản sao xuất trình kèm bản chính để đối chiếu một trong những giấy tờ về quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai.
- Hai bộ bản vẽ thiết kế, mỗi bộ gồm:
+ Sơ đ vị trí, hướng tuyến công trình.
+ Bản vẽ mặt bằng tổng thể hoặc bản vẽ bình đ công trình tỷ lệ 1/500 - 1/5000.
+ Bản vẽ các mặt cắt ngang chủ yếu của tuyến công trình tỷ lệ 1/50 - 1/200;
+ Riêng đối với công trình ngầm phải bổ sung thêm: Bản vẽ các mặt cắt ngang, các mặt cắt dọc thể hiện chiều sâu công trình tỷ lệ 1/50 - 1/200; Sơ đ đấu nối với hệ thống hạ tầng kỹ thuật ngoài công trình.
- Các tài liệu khác của hồ sơ: Theo Điều 18 của Quy định về cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh (Ban hành kèm theo Quyết định số 929/2013/QĐ-UBND ngày 11/4/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh).
2. Số lượng hồ sơ: 01 bộ
* Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
* Đối tượng thực hiện TTHC: Tổ chức.  
* Cơ quan thực hiện TTHC:
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: UBND cấp huyện.
- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: Phòng Quản lý đô thị, phòng kinh tế và hạ tầng.
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Quản lý đô thị, phòng kinh tế và hạ tầng.
- Cơ quan phối hợp thực hiện: Không
* Kết quả thực hiện TTHC: Giấy phép xây dựng công trình.
* Lệ phí: 100.000 đồng/giấy phép (Quyết định số 3820/2007/QĐ-UBND ngày 16/10/2007 của UBND tỉnh Quảng Ninh).
* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:
- Đơn đề nghị cấp giấy phép xây dựng (Phụ lục số 6, mẫu số 02 Ban hành kèm theo Thông tư số 10/2012/TT-BXD ngày 20/12/2012 của Bộ Xây dựng);
- Bản kê khai kinh nghiệm của tổ chức thiết kế (Phụ lục số 9 Ban hành kèm theo Thông tư số 10/2012/TT-BXD ngày 20/12/2012 của Bộ Xây dựng).
* Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC:
- Điều kiện chung để được cấp GPXD công trình theo quy định tại Điều 8, Quyết định số 929/2013/QĐ-UBND ngày 11/4/2013 của UBND tỉnh Quảng Ninh.
- Điều kiện riêng để được cấp GPXD công trình theo quy định tại Điều 9, Quyết định số 929/2013/QĐ-UBND ngày 11/4/2013 của UBND tỉnh Quảng Ninh.
- Các điều kiện khác của hồ sơ đề nghị cấp GPXD công trình theo quy định tại Điều 18, Quyết định số 929/2013/QĐ-UBND ngày 11/4/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh.
* Căn cứ pháp lý của TTHC:
- Luật Xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 26/11/2003 của Quốc hội;
- Nghị định 64/2012/NĐ-CP ngày 04/9/2012 của Chính phủ Về cấp giấy phép xây dựng;
- Thông tư số 10/2012/TT-BXD ngày 20/12/2012 của Bộ Xây dựng Hướng dẫn chi tiết một số nội dung của Nghị định 64/2012/NĐ-CP ngày 04/9/2012 của Chính phủ Về cấp giấy phép xây dựng;
- Quyết định số 929/2013/QĐ-UBND ngày 11/4/2013 của UBND tỉnh Ban hành Quy định cấp Giấy phép xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh;
- Quyết định số 3820/2007/QĐ-UBND ngày 16/10/2007 của UBND tỉnh V/v quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

STTBộ hồ sơ gồm
1 Đơn đề nghị cấp Giấy phép xây dựng (Tải biểu mẫu)
2 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
3 Bản vẽ thiết kế
NỘP HỒ SƠ QUA MẠNG
  • Hồ sơ: Cấp giấy phép xây dựng công trình theo tuyến trong đô thị
  • Bước 1: Đăng ký tài khoản (nếu chưa có) và đăng nhập Bước 2: Nhập thông tin và lưu hồ sơ Bước 3: Gửi hồ sơ Bước 4: Nhận kết quả hồ sơ
Lượt truy cập:
Trực tuyến:
CHÍNH QUYỀN ĐIỆN TỬ TỈNH QUẢNG NINH
Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân Tỉnh Quảng Ninh
Hỗ trợ:
Điện thoại: 1900.558.826
Email: chinhquyendientu@quangninh.gov.vn