DỊCH VỤ CÔNG


TÌNH HÌNH
XỬ LÝ


HỎI ĐÁP

THÔNG TIN LIÊN HỆ ĐƠN VỊ TIẾP NHẬN HỒ SƠ
TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH CÔNG HUYỆN ĐẦM HÀ
Tên cơ quan: Trung tâm Hành chính công huyện Đầm Hà
Địa chỉ: Phố Lê Lương, Thị trấn Đầm Hà, Huyện Đầm Hà

Điện thoại: 02033880588, FAX: 02033880988
Email: tthcc.dh@quangninh.gov.vn

GIỚI THIỆU TRÌNH TỰ VÀ THỦ TỤC THỰC HIỆN
Thủ tục: Cấp giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm đối với cá nhân

* Trình tự thực hiện
Bước 1: Cá nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ nộp tại Trung tâm Hành chính công huyện hoặc nộp trực tuyến qua mạng tại địa chỉ http://dichvucong.quangninh.gov.vn
Bước 2: Cán bộ Trung tâm Hành chính công huyện kiểm tra hồ sơ, viết phiếu tiếp nhận và hẹn ngày trả kết quả.
Bước 3: Thẩm định, phê duyệt:
Trong thời gian 07 ngày làm việc kể từ ngày hồ sơ hợp lệ, Hội đồng xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm của Phòng Y tế tổ chức xác nhận kiến thức cho cá nhân, trình lãnh đạo Phòng Y tế quyết định phê duyệt.
Bước 4: Trả kết quả tại Trung tâm Hành chính công huyện.
* Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ tại Trung tâm Hành chính công huyện hoặc nộp trực tuyến qua mạng (Hồ sơ gốc nộp khi lấy kết quả).
* Thành phần, số lượng hồ sơ:
          - Thành phần hồ sơ gồm:
1. Đơn đề nghị xác nhận kiến thức về ATTP (theo mẫu số 07 Thông tư 47/2014/BYT);
2. Giấy tờ chứng minh đã nộp phí theo quy định của pháp luật về phí và lệ phí (nếu có).
- Số lượng hồ sơ: 01 bộ
* Phí: Phí thẩm định xác nhận kiến thức an toàn thực phẩm: 30.000 đồng/lần/người

 

STTBộ hồ sơ gồm
1 Đơn đề nghị xác nhận kiến thức về ATTP (Tải biểu mẫu)
2 Giấy tờ chứng minh đã nộp phí theo quy định của pháp luật về phí và lệ phí (nếu có)
NỘP HỒ SƠ QUA MẠNG
  • Hồ sơ: Cấp giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm đối với cá nhân
  • Bước 1: Đăng ký tài khoản (nếu chưa có) và đăng nhập Bước 2: Nhập thông tin và lưu hồ sơ Bước 3: Gửi hồ sơ Bước 4: Nhận kết quả hồ sơ
Lượt truy cập:
Trực tuyến:
CHÍNH QUYỀN ĐIỆN TỬ TỈNH QUẢNG NINH
Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân Tỉnh Quảng Ninh
Hỗ trợ:
Điện thoại: 0203.3.618.429 - 0203.3.619.429
Email: chinhquyendientu@quangninh.gov.vn