DỊCH VỤ CÔNG


TÌNH HÌNH
XỬ LÝ


HỎI ĐÁP

THÔNG TIN LIÊN HỆ ĐƠN VỊ TIẾP NHẬN HỒ SƠ
TRUNG TÂM PHỤC VỤ HÀNH CHÍNH CÔNG TỈNH QUẢNG NINH
Tên cơ quan: Trung tâm Hành chính công tỉnh Quảng Ninh 
Địa chỉ: Tầng 1 Trụ sở liên cơ quan số 2, Phường Hồng Hà, TP. Hạ Long 
ĐT: 0203.3634668, 0203.3634669; Fax: 0203.3634667 
Email: tthcct@quangninh.gov.vn

GIỚI THIỆU TRÌNH TỰ VÀ THỦ TỤC THỰC HIỆN
Thủ tục: Chấp thuận địa điểm nghiên cứu lập quy hoạch

Theo Quyết định số 4135/QĐ-UBND ngày 22/12/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh
* Trình tự thực hiện:
- Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại Bộ phận Hành chính công về đầu tư – Ban Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư: Sau khi kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ, ghi phiếu hẹn và tiếp nhận hồ sơ.
- Ban Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư chủ trì, phối hợp cùng các Sở, ngành, địa phương liên quan nghiên cứu địa điểm đề xuất của tổ chức, cá nhân (nếu cần);  tổng hợp đề xuất, báo cáo Chủ tịch Uỷ ban nhân dân Tỉnh xem xét, quyết định chấp thuận địa điểm nghiên cứu lập quy hoạch.
* Thành phần, số lượng hồ sơ:
- Thành phần hồ sơ:
a) Văn bản đề nghị chấp thuận địa điểm nghiên cứu lập Quy hoạch chi tiết xây dựng của tổ chức, cá nhân (Mẫu I.5).
b) Ý tưởng nghiên cứu lập quy hoạch, gồm các nội dung chính sau: Thông tin tổ chức, cá nhân (trong đó phải nêu rõ năng lực tài chính lập quy hoạch); địa điểm nghiên cứu; mục tiêu, quy mô khu vực dự kiến quy hoạch; tiến độ nghiên cứu lập quy hoạch; dự kiến tổng vốn nghiên cứu quy hoạch và các cam kết của tổ chức, cá nhân (khoảng từ 5 đến 10 trang) (Mẫu I.6)
- Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.
- Sơ đồ địa điểm vị trí khu vực nghiên cứu do tổ chức, cá nhân lập (Sơ đồ địa điểm phải xác định sơ bộ về vị trí, ranh giới, hiện trạng và các dự án quy hoạch liền kề; sơ đồ thể hiện trên khổ giấy A3, dưới dạng bản đồ tỷ lệ 1/2000, 1/5000; 1/10000; 1/20000; đánh dấu vị trí (X) dự kiến nghiên cứu)
- Số lượng hồ sơ: 06 bộ, trong đó có 02 bộ gốc (riêng sơ đồ địa điểm 06 bộ gốc) + 01 CD ghi toàn bộ nội dung, thành phần hồ sơ.
* Thời hạn giải quyết: 09 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.
* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân
* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh.
- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không.
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư.
- Cơ quan phối hợp: Các sở, ngành, địa phương liên quan (nếu có)
* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định chấp thuận địa điểm lập quy hoạch.
* Lệ phí: Không.
* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Mẫu I.5, I.6 kèm theo Văn bản số 4326/BKHĐT-KTĐN ngày 29/6/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.
 
* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.
* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
- Luật Quy hoạch số 30/2012/QH12 năm 2012;
- Quyết định 3456/2015/QĐ-UBND ngày 02/11/2015 của UBND tỉnh về việc quy định chi tiết về trình tự, thủ tục thực hiện, quản lý dự án đầu tư bằng nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước và dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP) trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

STTBộ hồ sơ gồm
1 Văn bản đề nghị chấp thuận địa điểm nghiên cứu lập quy hoạch của tổ chức, cá nhân (Tải biểu mẫu)
2 Ý tưởng nghiên cứu lập quy hoạch (Tải biểu mẫu)
3 Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp
4 Sơ đồ địa điểm vị trí khu vực nghiên cứu do tổ chức, cá nhân lập
NỘP HỒ SƠ QUA MẠNG
  • Hồ sơ: Chấp thuận địa điểm nghiên cứu lập quy hoạch
  • Bước 1: Đăng ký tài khoản (nếu chưa có) và đăng nhập Bước 2: Nhập thông tin và lưu hồ sơ Bước 3: Gửi hồ sơ Bước 4: Nhận kết quả hồ sơ
Lượt truy cập:
Trực tuyến:
CHÍNH QUYỀN ĐIỆN TỬ TỈNH QUẢNG NINH
Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân Tỉnh Quảng Ninh
Hỗ trợ:
Điện thoại: 1900.558.826
Email: chinhquyendientu@quangninh.gov.vn