DỊCH VỤ CÔNG


TÌNH HÌNH
XỬ LÝ


HỎI ĐÁP
ĐƠN VỊ CUNG CẤP DỊCH VỤ

Cấp tỉnh

Cấp huyện

Cấp xã

TRA CỨU HỒ SƠ
Số biên nhận/Mã tra cứu
Số chứng minh nhân dân
Nhập mã kiểm tra
CHI TIẾT CÂU HỎI/TRẢ LỜI
Câu hỏi: Tháng 3 năm 2019, tôi đã xin xác nhận tình trạng hôn nhân để đăng ký kết hôn với anh B tại xã X. Nhưng vì anh B bận công tác ở nước ngoài nên chúng tôi chưa đăng ký kết hôn được. Nay chúng tôi đến UBND xã X để đăng ký kết hôn thì cán bộ tư pháp yêu cầu tôi về xin lại giấy xác nhận tình trạng hôn nhân do đã quá hạn. Như vậy có đúng không? Tôi có xin cấp lại Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân được không?
Người hỏi: gười dân/Doanh nghiệp | Ngày hỏi: 06/11/2019

Trả lời: Tháng 3 năm 2019, tôi đã xin xác nhận tình trạng hôn nhân để đăng ký kết hôn với anh B tại xã X. Nhưng vì anh B bận công tác ở nước ngoài nên chúng tôi chưa đăng ký kết hôn được. Nay chúng tôi đến UBND xã X để đăng ký kết hôn thì cán bộ tư pháp yêu cầu tôi về xin lại giấy xác nhận tình trạng hôn nhân do đã quá hạn. Như vậy có đúng không? Tôi có xin cấp lại Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân được không?
Người trả lời: Nguyễn Anh Tú
Chức vụ: Chủ tịch Ủy ban nhân dân
Ngày trả lời: 06/11/2019
Lượt truy cập:
Trực tuyến:
CHÍNH QUYỀN ĐIỆN TỬ TỈNH QUẢNG NINH
Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân Tỉnh Quảng Ninh
Hỗ trợ:
Điện thoại: 1900.558.826
Email: chinhquyendientu@quangninh.gov.vn