DỊCH VỤ CÔNG


TÌNH HÌNH
XỬ LÝ


HỎI ĐÁP
ĐƠN VỊ CUNG CẤP DỊCH VỤ

Cấp tỉnh

Cấp huyện

Cấp xã

TRA CỨU HỒ SƠ
Số biên nhận/Mã tra cứu
Số chứng minh nhân dân
Nhập mã kiểm tra
CHI TIẾT CÂU HỎI/TRẢ LỜI
Câu hỏi: Tôi đang làm thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại Trung tâm HCC huyện. Nhưng tôi không đến Trung tâm để lấy kết quả được. Vậy tôi có thể ủy quyền cho mẹ tôi đến lấy kết quả được không? Mẹ tôi có phải đến làm ủy quyền cùng tôi không?
Người hỏi: gười dân/Doanh nghiệp | Ngày hỏi: 06/11/2019

Trả lời: Tôi đang làm thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại Trung tâm HCC huyện. Nhưng tôi không đến Trung tâm để lấy kết quả được. Vậy tôi có thể ủy quyền cho mẹ tôi đến lấy kết quả được không? Mẹ tôi có phải đến làm ủy quyền cùng tôi không?
Người trả lời: Nguyễn Anh Tú
Chức vụ: Chủ tịch Ủy ban nhân dân
Ngày trả lời: 06/11/2019
Lượt truy cập:
Trực tuyến:
CHÍNH QUYỀN ĐIỆN TỬ TỈNH QUẢNG NINH
Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân Tỉnh Quảng Ninh
Hỗ trợ:
Điện thoại: 1900.558.826
Email: chinhquyendientu@quangninh.gov.vn