DỊCH VỤ CÔNG


TÌNH HÌNH
XỬ LÝ


HỎI ĐÁP
ĐƠN VỊ CUNG CẤP DỊCH VỤ

Cấp tỉnh

Cấp huyện

Cấp xã

TRA CỨU HỒ SƠ
Số biên nhận/Mã tra cứu
Số chứng minh nhân dân
Nhập mã kiểm tra
CHI TIẾT CÂU HỎI/TRẢ LỜI
Câu hỏi: Ở xã tôi có bà Hoàng Thị Trương năm nay trên 80 tuổi, thuộc hộ gia đình nghèo không có lương hưu, trợ cấp Bảo hiểm xã hội, trợ cấp xã hội hằng tháng, và lại  không có con. Tôi biết Nhà nước đã có nhiều chính sách trong việc chăm lo cho người cao tuổi nhưng không biết có chính sách chế độ nào hỗ trợ cho người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn như bà Trương không?
Người hỏi: Người dân/Doanh nghiệp | Ngày hỏi: 06/11/2019

Trả lời: Ở xã tôi có bà Hoàng Thị Trương năm nay trên 80 tuổi, thuộc hộ gia đình nghèo không có lương hưu, trợ cấp Bảo hiểm xã hội, trợ cấp xã hội hằng tháng, và lại  không có con. Tôi biết Nhà nước đã có nhiều chính sách trong việc chăm lo cho người cao tuổi nhưng không biết có chính sách chế độ nào hỗ trợ cho người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn như bà Trương không?
Người trả lời: Lê Bình Phượng
Chức vụ: Phó Chủ tịch
Ngày trả lời: 06/11/2019
Lượt truy cập:
Trực tuyến:
CHÍNH QUYỀN ĐIỆN TỬ TỈNH QUẢNG NINH
Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân Tỉnh Quảng Ninh
Hỗ trợ:
Điện thoại: 1900.558.826
Email: chinhquyendientu@quangninh.gov.vn