DỊCH VỤ CÔNG


TÌNH HÌNH
XỬ LÝ


HỎI ĐÁP

TIN TỨC
Hoành Bồ thực hiện công tác vì sự tiến bộ phụ nữ
QNP – Nhằm thực hiện hiệu quả công tác về bình đẳng giới và sự tiến bộ của phụ nữ, UBND huyện vừa ban hành kế hoạch thực hiện công tác vì sự tiến bộ phụ nữ và bình đẳng giới năm 2018.

Mục đích của kế hoạch nhằm ngăn chặn và đẩy lùi tình trạng bạo lực trên cơ sở giới, cơ bản xóa bỏ được tư tưởng định kiến về giới.

Mục đích của kế hoạch nhằm khẳng định và nâng cao vai trò, vị thế của phụ nữ trong một số lĩnh vực, ban ngành, xã, thị trấn có bất bình đẳng giới hoặc có nguy cơ bất bình đẳng giới cao. Ngăn chặn và đẩy lùi tình trạng bạo lực trên cơ sở giới, cơ bản xóa bỏ được tư tưởng định kiến về giới; bảo đảm bình đẳng giới thực chất giữa nam và nữ về cơ hội, sự tham gia và thụ hưởng trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội và gia đình, góp phần vào sự phát triển KT-XH của huyện Hoành Bồ nhanh và bền vững.

Để đạt được mục tiêu trên, huyện Hoành Bồ yêu cầu các đơn vị bám sát các mục tiêu, chỉ tiêu về nâng cao năng lực quản lý Nhà nước về bình đẳng giới; đẩy mạnh công tác truyền thông nâng cao nhận thức; đào tạo tập huấn nâng cao năng lực thực hiện công tác bình đẳng giới. Đồng thời tăng cường các hoạt động hỗ trợ nhằm nâng cao chất lượng đời sống vật chất, tinh thần của phụ nữ; tạo mọi điều kiện để phụ nữ được tham gia ngày càng nhiều hơn vào công việc xã hội, tạo cơ hội tham gia và thụ hưởng bình đẳng giữa phụ nữ và nam giới. Các nội dung tổ chức, hoạt động phải thiết thực, tiết kiệm, hiệu quả, tránh hình thức và phù hợp với các nhiệm vụ của công tác bình đẳng giới.

Huyện Hoành Bồ cũng yêu cầu các đơn vị liên quan triển khai tốt việc tăng cường sự tham gia của phụ nữ vào các vị trí quản lý, lãnh đạo nhằm từng bước giảm khoảng cách giới trong lĩnh vực chính trị, kinh tế, lao động, việc làm, tăng cường sự tiếp cận của phụ nữ nghèo ở nông thôn, phụ nữ người dân tộc thiểu số đối với các nguồn lực kinh tế, thị trường lao động.

Cùng với đó là nâng cao chất lượng nguồn nhân lực nữ, từng bước đảm bảo sự tham gia bình đẳng giữa nam và nữ trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo; đảm bảo bình đẳng giới trong tiếp cận và thụ hưởng các dịch vụ chăm sóc sức khỏe, giảm tỷ số giới tính khi sinh xuống 117 trẻ sơ sinh trai/100 trẻ sơ sinh gái, đảm bảo tỷ lệ tử vong bà mẹ liên quan đến thai sản ở mức 0%; đảm bảo bình đẳng giới trong gia đình, ngăn ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới. Trong năm 2018 có 89% hộ gia đình trở lên được công nhận gia đình văn hóa; 100% xã, thị trấn tổ chức tuyên truyền nâng cao nhận thức về bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới cho người dân; 50% tủ sách pháp luật của các địa phương, trường học được cung cấp, trang bị tài liệu tuyên truyền về bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới…/.

Hà Thanh

Các tin khác
Lượt truy cập:
Trực tuyến:
CHÍNH QUYỀN ĐIỆN TỬ TỈNH QUẢNG NINH
Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân Tỉnh Quảng Ninh
Hỗ trợ:
Điện thoại: 0203.3.618.429 - 0203.3.619.429
Email: chinhquyendientu@quangninh.gov.vn