DỊCH VỤ CÔNG


TÌNH HÌNH
XỬ LÝ


HỎI ĐÁP

TIN TỨC
“Xây dựng Cảnh sát PCCC tỉnh tinh nhuệ, chuyên nghiệp”
QNP – Đây là kết luận của đồng chí Vũ Văn Diện, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo PCCC và CNCH tỉnh tại Hội nghị tổng kết năm 2016 và triển khai nhiệm vụ năm 2017 của Cảnh sát PCCC tỉnh được tổ chức trong sáng nay, (11-1). Cùng tham dự có Thiếu tướng Phạm Văn Thực, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát PCCC, Bộ Công an.

 

Thiếu tướng Phạm Văn Thực, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát PCCC, Bộ Công an tặng cờ thi đua cho đơn vị xuất sắc năm 2016.

Là đơn vị mới thành lập, trong năm 2016, Cảnh sát PCCC tỉnh đã thực hiện tốt công tác tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, triển khai thực hiện công tác PCCC; chủ động tăng cường công tác phòng ngừa cháy, nổ; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, huấn luyện kiến thức PCCC đến người dân, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; nâng cao hiệu quả phong trào toàn dân tham gia PCCC. Qua đó góp phần quan trọng giữ vững ổn định an ninh, trật tự trên địa bàn, tạo môi trường và điều kiện thuận lợi phát triển kinh tế – xã hội của địa phương.

Theo thống kê, trong năm 2016, trên địa bàn tỉnh xảy ra trên 60 vụ cháy, trong đó có 48 vụ cháy tại cơ quan, doanh nghiệp, nhà dân, phương tiện giao thông và 7 vụ cháy rừng. So với năm 2015, tình hình cháy, nổ trong năm 2016 giảm 6 vụ.

Đồng chí Vũ Văn Diện, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo PCCC và CNCH tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Bước sang năm 2017, lực lượng cảnh sát PCCC tỉnh tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác nghiệp vụ trong lĩnh vực PCCC, cứu nạn cứu hộ, góp phần giữ vững an ninh, chính trị, đảm bảo trật tự an toàn xã hội, an toàn PCCC trên địa bàn. Đặc biệt, năm 2017, lực lượng PCCC tỉnh sẽ tập trung xây dựng các phương án cụ thể về PCCC cho các ngày lễ lớn, các sự kiện quan trọng của tỉnh, nhất là dịp Tết Nguyên đán sắp tới.

Đến dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị, Thiếu tướng Phạm Văn Thực, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát PCCC, Bộ Công an biểu dương và ghi nhận những thành tích mà lực lượng Cảnh sát PCCC tỉnh đã đạt được trong năm 2016; đồng thời nhấn mạnh, thời gian tới, tình hình cháy nổ tiếp tục diễn biến phức tạp và có chiều hướng gia tăng, do vậy, lực lượng Cảnh sát PCCC tỉnh cần chủ động công tác phòng ngừa xã hội và phòng ngừa nghiệp vụ, xây dựng lực lượng chính quy, tinh nhuệ, chuyên nghiệp, từng bước hiện đại; tiếp tục chủ động tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền địa phương và lãnh đạo Bộ Công an trên các mặt công tác bảo đảm an toàn PCCC; tăng cường công tác quản lý Nhà nước về PCCC.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị tổng kết, đồng chí Vũ Văn Diện, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo PCCC và CNCH tỉnh nhiệt liệt biểu dương và đánh giá cao những thành tích mà Cảnh sát PCCC tỉnh Quảng Ninh đạt được trong năm qua; đồng thời khẳng định vị trí của lực lượng Cảnh sát PCCC tỉnh trong sự nghiệp bảo vệ ANTT, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Năm 2017, dự báo tình hình thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp, kinh tế phục hồi chậm và tiềm ẩn nhiều khó khăn, hạn chế, yếu kém; năng suất, chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh kinh tế còn thấp, thiên tai diễn biến bất thường. Đối với tỉnh sẽ tiếp tục tạo chuyển biến rõ rệt trong việc thực hiện các đột phá, tập trung lãnh đạo, điều hành cơ cấu lại nguồn lực để hoàn thành các đề án, quy hoạch dự án động lực sớm phát huy hiệu quả. Vì vậy nhiệm vụ đặt ra cho công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội nói chung và công tác PCCC và CNCH nói riêng rất nặng nề, đòi hỏi phải có sự lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ, thường xuyên của các cấp ủy Đảng, chính quyền, sự phối hợp vào cuộc tích cực của các cấp, các ngành, đoàn thể, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và nhân dân nhằm xây dựng bộ máy tổ chức và lực lượng phòng cháy, chữa cháy từ tỉnh đến cơ sở ngày càng mạnh, từng bước được trang bị phương tiện, thiết bị hiện đại mới đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Để hoàn thành các nhiệm vụ đặt ra, đồng chí yêu cầu cán bộ, chiến sỹ Cảnh sát PCCC tỉnh phải đặc biệt quan tâm, chú trọng làm tốt công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng, chăm lo đời sống cho CBCS; tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ gắn với việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đồng thời thực hiện nghiêm Chỉ thị, Kế hoạch của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh và UBND tỉnh.

Đồng chí Vũ Văn Diện, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo PCCC và CNCH tỉnh tặng bằng khen của UBND tỉnh cho các tập thể có nhiều thành tích xuất sắc năm 2016.

Bên cạnh đó, phải tiếp tục đổi mới, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức Đảng, vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là người lãnh đạo, chỉ huy đơn vị; giữ vững kỷ luật, kỷ cương, xây dựng lực lượng Cảnh sát PCCC tỉnh có nếp sống văn hóa, văn minh; thực hiện chủ đề công tác năm của tỉnh là “Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh”; đồng thời là lực lượng chính quy, chuyên nghiệp và từng bước hiện đại, đủ sức hoàn thành nhiệm vụ công tác PCCC và CNCH, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới, góp phần đảm bảo ANTT, tạo môi trường đầu tư kinh doanh an toàn, thuận lợi, ổn định, phát triển kinh tế - xã hội của Tỉnh.

Ngoài ra, Cảnh sát PCCC tỉnh phải nắm chắc, dự báo sát tình hình, tiếp tục chủ động tham mưu với Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ban Chỉ đạo PCCC và CNCH tỉnh có những chỉ đạo chiến lược, lâu dài về công tác PCCC&CNCH; lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc các cấp, các ngành, đoàn thể, đơn vị, doanh nghiệp thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước, chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Công an và của Tỉnh về công tác PCCC&CNCH. Trong đó, tập trung tham mưu cho Tỉnh tổ chức tốt việc sơ kết 02 năm thực hiện Chỉ thị 47 của Ban Bí thư TW Đảng, Chỉ thị 34 của Tỉnh ủy; tham mưu duy trì hoạt động thường xuyên, tích cực của Ban Chỉ đạo PCCC&CNCH các cấp.

Cùng với đó, Cảnh sát PCCC tỉnh cần phải nhanh chóng hoàn chỉnh Đề án “Quy hoạch phát triển hệ thống cơ sở của lực lượng Cảnh sát PCCC tỉnh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030” để báo cáo Tỉnh, Bộ Công an phê duyệt triển khai. Trước mắt triển khai ngay Dự án Trụ sở Cảnh sát PCCC tỉnh và tính toán bố trí lực lượng, phương tiện tại các địa bàn trọng điểm về PCCC để kịp thời xử lý hiệu quả các tình huống cháy, nổ xảy ra.

Tiếp tục phối hợp với các cơ quan thông tin đại chúng nghiên cứu, triển khai các hình thức, biện pháp tuyên truyền, giáo dục, phổ biến kiến thức, pháp luật, kỹ năng về PCCC&CNCH mới, thiết thực, phát huy hiệu quả cao. Nhanh chóng tham mưu, hướng dẫn triển khai rộng rãi, hiệu quả 4 bộ tiêu chí cơ sở đạt chuẩn về PCCC theo Quyết định số 1692 của UBND tỉnh trên địa bàn toàn tỉnh. Xây dựng nhân rộng thêm nhiều mô hình khu dân cư, Chợ - Trung tâm thương mại, doanh nghiệp, tàu du lịch, khu công nghiệp an toàn về PCCC để phong trào toàn dân PCCC phát triển rộng rãi.

Chủ động kế hoạch, phương án PCCC&CNCH, tham gia phòng chống biểu tình, bạo loạn, phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn; sẵn sàng lực lượng, phương tiện chữa cháy, CNCH; thường xuyên tổ chức luyện tập, thực tập diễn tập để kịp thời chữa cháy, CNCH, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống. Trước mắt phải chủ động xây dựng kế hoạch đảm bảo tuyệt đối an toàn PCCC&CNCH các hoạt động trước, trong và sau Tết Nguyên đán; các sự kiện diễn ra trên địa bàn tỉnh, đặc biệt các hoạt động Hội nghị cấp cao APEC 2017 diễn ra tại Quảng Ninh.

Ban Giám đốc Cảnh sát PCCC tỉnh tặng giấy khen cho các tập thể, cá nhân có nhiều thành tích xuất sắc trong năm 2016.

Đồng chí cũng yêu cầu Cảnh sát PCCC tỉnh phối hợp tốt với các ngành, đơn vị chức năng triển khai các Đề án, dự án liên quan đến đảm bảo điều kiện cho công tác PCCC&CNCH; các địa phương nghiên cứu phương án di chuyển những cơ sở sản xuất kinh doanh không đảm bảo an toàn PCCC ra khỏi khu dân cư.

Nhân dịp chuẩn bị đón năm mới Đinh Dậu 2017, thay mặt các đồng chí lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh, đồng chí chúc lực lượng Cảnh sát PCCC tỉnh Quảng Ninh không ngừng phát triển, xây dựng Cảnh sát PCCC tỉnh tinh nhuệ, chuyên nghiệp.

Nhân dịp này, các tập thể được nhận Cờ thi đua xuất sắc của Bộ Công an và UBND tỉnh vì đã có nhiều thành tích xuất sắc trong năm 2016./.

 

 

Các tin khác
Lượt truy cập:
Trực tuyến:
CHÍNH QUYỀN ĐIỆN TỬ TỈNH QUẢNG NINH
Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân Tỉnh Quảng Ninh
Hỗ trợ:
Điện thoại: 0203.3.618.429 - 0203.3.619.429
Email: chinhquyendientu@quangninh.gov.vn