DỊCH VỤ CÔNG


TÌNH HÌNH
XỬ LÝ


HỎI ĐÁP

TIN TỨC
UBND tỉnh nghe báo cáo đánh giá kết quả đầu tư, hoạt động các trạm quan trắc môi trường tự động trên địa bàn tỉnh

Đồng chí Nguyễn Đức Long, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo tại hội nghị

Xuất phát từ thực tiễn phát triển KT-XH gắn với bảo vệ môi trường, chuyển đổi phương thức phát triển, đổi mới mô hình tăng trưởng, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh đã chỉ đạo thực hiện Dự án tổng thể đầu tư xây dựng các trạm quan trắc môi trường tự động để kiểm soát ô nhiễm trên địa bàn tỉnh. Dự án đầu tư (xây dựng mới và bổ sung nâng cấp) 26 trạm quan trắc môi trường tự động, truyền dữ liệu về Sở Tài nguyên và Môi trường, trong đó, 13 trạm quan trắc môi trường nền do UBND tỉnh đầu tư; 5 trạm do TKV đầu tư; 01 trạm quan trắc khí thải; 01 hệ thống truyền dữ liệu tại Nhà máy xi măng Lam Thạch II) và 07 hệ thống truyền dẫn dữ liệu tại các nhà máy xi măng, nhiệt điện.

Sau khi nghiên cứu và đưa hệ thống quan trắc tự động đi vào vận hành đã cho phép thu thập được dữ liệu tự động liên tục từ các Trạm quan trắc chất lượng không khí, chất lượng nước trên địa bàn 7/14 huyện thị xã, thành phố của tỉnh cũng như giám sát liên tục nguồn điểm phát thải của một số nhà máy xi măng, nhiệt điện phục vụ công tác kiểm soát, cảnh báo ô nhiễm trên địa bàn tỉnh.

Hệ thống bước đầu thu thập được bộ dữ liệu quan trắc tự động cho phép đánh giá sơ bộ được mức độ ô nhiễm các thông số cơ bản về môi trường không khí, nước tại các khu vực đặt trạm quan trắc. Kết quả quan trắc trong năm 2016 cho thấy, thực trạng ô nhiễm bụi vẫn diễn ra tại một số khu vực trên địa bàn tỉnh, đặc biệt là khu vực Cẩm Phả (từ số liệu quan trắc của Trạm Quang Hanh - môi trường mỏ của Công ty VITE). Tại khu vực nhà máy tuyển than Nam Cầu Trắng, số liệu quan trắc nồng độ bụi liên tục đều nằm trong giới hạn cho phép của QCVN về môi trường. Chất lượng nước biển ven bờ khu vực đặt trạm có thông số TSS hầu hết nằm ngoài giới hạn cho phép quy định đối với vùng nuôi trồng thủy sản, bảo tồn thủy sinh.

Căn cứ vào kết quả theo dõi quá trình truyền dữ liệu quan trắc giám sát môi trường tại Trung tâm điều hành, các đơn vị sản xuất xi măng, nhiệt điện có số liệu quan trắc khí thải tự động vượt giới hạn cho phép đã được Sở Tài nguyên và Môi trường có văn bản yêu cầu khắc phục tình trạng xả thải vượt tiêu chuẩn cho phép.

Trường hợp liên tục xả thải vượt giới hạn cho phép, Sở Tài nguyên và Môi trường đã chỉ đạo Thanh tra Sở thực hiện kiểm tra làm rõ nguyên nhân. Tuy nhiên, tại các đơn vị sản xuất nhiệt điện, việc thường xuyên phải khởi động lại lò do sự cố hoặc lệnh điều động A0 của Trung tâm điều độ lưới điện quốc gia thuộc Tập đoàn điện lực Việt Nam dẫn đến việc xả thải vượt giới hạn cho phép vẫn còn xảy ra, các thời điểm này đều trùng khớp với kết quả theo dõi tại Trung tâm điều hành.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Long khẳng định: trong chiến lược phát triển, Quảng Ninh phấn đấu đến năm 2020 trở thành tỉnh dịch vụ, công nghiệp hiện đại, trung tâm du lịch quốc tế, vì vậy, công tác bảo vệ môi trường luôn được đặt lên hàng đầu, từ việc ban hành các quy định, đến việc đầu tư các trang thiết bị, công nghệ… Tuy nhiên, trong quá trình triển khai, có thể nhận thấy, việc kết nối đồng bộ của hệ thống giúp cơ quan quản lý về môi trường vẫn chưa được phát huy, cũng chưa có hành lang pháp chế từ Trung ương trong việc xử lý các sai phạm liên quan.

Để tiếp tục đầu tư, kết nối đồng bộ, phát huy được công nghệ, đồng chí yêu cầu tập trung nâng cao trách nhiệm của các doanh nghiệp, cơ quan, ban, ngành, địa phương trong việc thực hiện nghiêm luật bảo vệ môi trường, các quy định của Trung ương về xử phạt vi phạm hành chính trong bảo vệ môi trường. Trong đó, hết sức lưu ý tới các cơ sở sản xuất nhiệt điện, xi măng; các đơn vị sản xuất, vận chuyển, chế biến than; các khu công nghiệp ven biển; các địa bàn sản xuất công nghiệp có nguy cơ ô nhiễm môi trường cao.  

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu hoàn thiện và nâng cấp hệ thống quan trắc môi trường trên địa bàn tỉnh. Cụ thể, các trạm quan trắc tự động đã được đầu tư trên tinh thần hợp đồng đã ký kết giữa Sở Tài nguyên và Môi trường và các nhà thầu, cần thực hiện bảo hành, bảo dưỡng theo đúng quy định, cam kết. Sở Tài nguyên và Môi trường trực tiếp chỉ đạo, phối hợp làm việc với AIC nâng cấp trung tâm quan trắc kết nối với tất cả các trạm quan trắc trên địa bàn tỉnh theo các quy định của pháp luật hiện hành. Bên cạnh đó, phải tính toán đào tạo nguồn nhân lực để phục vụ cho việc vận hành hoạt động của Trung tâm. Đối với các công ty xi măng, nhà máy nhiệt điện, đồng chí yêu cầu phải thực hiện lắp đặt ngay các trạm quan trắc tự động kết nối với Trung tâm quan trắc của Sở Tài nguyên và Môi trường để theo dõi công suất vận hành các thiết bị quan trắc.

Đồng chí yêu cầu phải thực hiện vận hành thiết bị bảo vệ môi trường đảm bảo đúng quy chuẩn môi trường ĐTM (báo cáo tác động môi trường). Ngoài ra, phải có biện pháp xử lý một cách nghiêm khắc hơn với các đơn vị không vi phạm và tuyên truyền nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm của các chủ doanh nghiệp đối với công tác bảo vệ môi trường trong quá trình sản xuất./.

Các tin khác
Lượt truy cập:
Trực tuyến:
CHÍNH QUYỀN ĐIỆN TỬ TỈNH QUẢNG NINH
Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân Tỉnh Quảng Ninh
Hỗ trợ:
Điện thoại: 0203.3.618.429 - 0203.3.619.429
Email: chinhquyendientu@quangninh.gov.vn