DỊCH VỤ CÔNG


TÌNH HÌNH
XỬ LÝ


HỎI ĐÁP

TIN TỨC
Sở Khoa học và Công nghệ triển khai nhiệm vụ năm 2017
QNP – Sáng 17-2, tại TP Hạ Long, Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2017. Đến dự và chỉ đạo có đồng chí Nguyễn Đức Long, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh.

 

Đồng chí Nguyễn Đức Long, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh kết luận tại Hội nghị

 

 

Theo báo cáo của Sở Khoa học và Công nghệ, năm 2016, Sở đã phối hợp với các sở, ban, ngành và các địa phương chủ động xây dựng và triển khai kế hoạch hoạt động khoa học và công nghệ (KH&CN), trong đó tập trung nguồn lực cho nghiên cứu ứng dụng, chuyển giao tiến bộ KH&CN theo hướng hiệu quả thiết thực trong các lĩnh vực ưu tiên và có thế mạnh của tỉnh, hướng đến lấy doanh nghiệp làm trung tâm, tạo sự liên kết chặt chẽ các tổ chức nghiên cứu KH&CN với doanh nghiệp.

Đặc biệt, hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới công nghệ, thúc đẩy phát triển thị trường KH&CN được Sở quan tâm triển khai. Năm 2016, Sở Khoa học và Công nghiệp đã tổ chức khảo sát nhu cầu chuyển giao, đổi mới công nghệ tại 500 doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh để xác định nội dung hỗ trợ phù hợp; tổ chức cho 06 doanh nghiệp tham gia Chợ Công nghệ và Thiết bị Hà Nội, qua đó nhằm giúp các doanh nghiệp giới thiệu, chào bán, tìm mua công nghệ thiết bị trong các lĩnh vực, đẩy mạnh việc tạo lập và phát triển thị trường công nghệ, tăng cường gắn kết nghiên cứu, đào tạo với sản xuất – kinh doanh; tổ chức 06 cuộc hội thảo trình diễn công nghệ, thiết bị để giới thiệu cho doanh nghiệp thông qua các hoạt động giới thiệu công nghệ...

Năm 2017, Sở Khoa học và Công nghệ đặt ra một số chỉ tiêu chủ yếu như thành lập 10 doanh nghiệp KH&CN, 01 cơ sở ươm tạo công nghệ, doanh nghiệp KH&CN; hỗ trợ xây dựng, phát triển thêm từ 5-10 nhãn hiệu sản phẩm gắn với địa danh, loại hình dịch vụ có thế mạnh của tỉnh; hỗ trợ 05 doanh nghiệp xây dựng, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng tiên tiến, 10 tiêu chuẩn cơ cở cho các sản phảm thuộc chương tình OCOP của tỉnh; hoàn thành, nghiệm thu 20 nhiệm vụ KH&CN; có 03 doanh nghiệp tham gia, đạt giải thưởng chất lượng Quốc gia năm 2017; kiểm định đối chứng 10.000 phương tiện đo (đồng hồ nước, công tơ điện) để phục vụ công tác quản lý nhà nước về đo lường.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Đức Long, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận và biểu dương những kết quả đạt được của Sở KH&CN trong năm qua. Đồng chí khẳng định ngành KHCN thời gian qua đã đóng góp quan trọng trong công tác tham mưu cho Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh liên quan đến lĩnh vực phát triển KHCN lâu dài. Trong đó, ngành đã tham mưu cho tỉnh xây dựng Nghị quyết 04-NQ/TU; Nghị quyết về một số cơ chế tài chính khuyến khích, hỗ trợ các tổ chức, cá nhân trong hoạt động KH&CN trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2017-2020... Đặc biệt, trong năm vừa qua, tỉnh Quảng Ninh đã ưu tiên nguồn lực cho việc xây dựng mô hình chính quyền điện tử có tính kết nối, đồng bộ, đây là một bước đột phá trong việc đưa công nghệ thông tin ứng dụng vào công tác quản lý nhà nước, xử lý và giải quyết các thủ tục hành chính, phát huy hiệu quả công tác quản lý, thực hiện minh bạch hóa các hoạt động chính quyền và việc tiếp nhận, xử lý hồ sơ của bộ máy chính quyền các cấp trên địa bàn tỉnh. Để có được kết quả trên có sự đóng góp lớn của Sở Khoa học và Công nghệ. Bên cạnh đó, đồng chí Nguyễn Đức Long, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ ra những tồn tại, hạn chế trong triển khai nhiệm vụ ngành KHCN.

Để đạt được mục tiêu đặt ra trong năm 2017, phát triển KH&CN phải trở thành quốc sách hàng đầu, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Khoa học và Công nghệ cần tập trung nghiên cứu, đưa KHCN gắn liền với các lĩnh vực phát triển của tỉnh, xây dựng tỉnh Quảng Ninh trở thành Trung tâm KHCN phía Bắc. Đồng chí nhấn mạnh: Từng cán bộ trong ngành KHCN phải hăng say, đam mê và làm việc khoa học, xác định nhiệm vụ trọng tâm trọng điểm, làm đến cùng.

Đồng thời, Sở KH&CN phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành, địa phương tham mưu cho UBND tỉnh xác định các nhiệm vụ trọng tâm để thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh theo hướng tập trung. Cụ thể, trong sản xuất nông nghiệp phải áp dụng KHCN, đặt mục tiêu công nghệ tiên tiến, năng suất cao, tiêu thụ năng lượng ít, đảm bảo tiêu chuẩn môi trường hướng đến ngành nông nghiệp cao. Đối với lĩnh vực du lịch phải ứng dụng KHCN đáp ứng được nhu cầu ngày càng cao của khách du lịch. Trong lĩnh vực y tế tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, hướng tới xây dựng bệnh viện thông minh trên địa bàn tỉnh; phát hiện, đề xuất ý tưởng sáng tạo của các học sinh, thanh thiếu niên để hỗ trợ, tạo ra phong trào thi đua nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ KH&CN vào trong thực tế sản xuất, kinh doanh.

Bên cạnh đó, đồng chí Nguyễn Đức Long, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở KH&CN tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, mỗi cán bộ công chức nghiêm túc thực hiện chủ đề công tác năm 2017 là “Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; xây dựng nếp sống văn hoá, văn minh”; tăng cường công tác quản lý nhà nước về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng sản phẩm, tuyên truyền chính sách nhà nước để doanh nghiệp biết đến./.

 

Các tin khác
Lượt truy cập:
Trực tuyến:
CHÍNH QUYỀN ĐIỆN TỬ TỈNH QUẢNG NINH
Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân Tỉnh Quảng Ninh
Hỗ trợ:
Điện thoại: 0203.3.618.429 - 0203.3.619.429
Email: chinhquyendientu@quangninh.gov.vn