DỊCH VỤ CÔNG


TÌNH HÌNH
XỬ LÝ


HỎI ĐÁP

TIN TỨC
Tổng kết công tác thi đua khen thưởng Cụm thi đua các tỉnh đồng bằng sông Hồng
QNP – Ngày 17-2, tại TP Vĩnh Yên (Vĩnh Phúc), Cụm thi đua 9 tỉnh đồng bằng sông Hồng gồm: Quảng Ninh, Bắc Ninh, Hải Dương, Hưng Yên, Thái Bình, Nam Định, Vĩnh Phúc, Hà Nam, Ninh Bình tổ chức hội nghị tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2016, ký kết giao ước thi đua năm 2017. Đồng chí Đặng Huy Hậu, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh dự hội nghị.

 

Các tỉnh trong Cụm thi đua ký giao ước thi đua năm 2017

 

 

Năm 2016, công tác thi đua - khen thưởng của Cụm thi đua đồng bằng sông Hồng tiếp tục được đổi mới, nâng cao chất lượng theo hướng ngày càng hiệu quả, thiết thực, thực sự trở thành động lực thúc đẩy các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; qua đó góp phần đảm bảo quốc phòng an ninh, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh toàn diện. Trên lĩnh vực kinh tế, các tỉnh đã phát động các phong trào thi đua như: “Thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi”, “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, “Chất lượng cao, hao phí ít”, "Vì sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông thôn", "Chung sức xây dựng nông thôn mới", “Hiến đất làm đường, giải phóng mặt bằng”, “Thi đua sản xuất theo mô hình cánh đồng mẫu lớn”... Các phong trào thi đua đã góp phần thực hiện, hoàn thành vượt mức chỉ tiêu phát triển kinh tế của các tỉnh đề ra.

Tốc độ tăng trưởng kinh tế của các tỉnh trong Cụm đều cao hơn so với mặt bằng chung của cả nước (bình quân cả nước tăng 6,3-6,5%): Hà Nam tăng 11,62%; Thái Bình tăng 10,12%; Quảng Ninh tăng 10,1%; Bắc Ninh tăng 9%; Vĩnh Phúc tăng 8,56%; Hưng Yên tăng 8,1%; Hải Dương tăng 7,9 %; Ninh Bình tăng 7,76%; Nam Định tăng 7%. Sản xuất công nghiệp các tỉnh có xu hướng phục hồi; các ngành dịch vụ tập trung đảm bảo cung cấp hàng hóa và ổn định giá cả thị trường, cơ bản đáp ứng được yêu cầu sản xuất và tiêu dùng của người dân; tổng thu ngân sách Nhà nước cả năm trên địa bàn các tỉnh đạt mức cao...

Cùng với đó, chất lượng giáo dục, y tế được nâng lên; các hoạt động văn hoá, thể thao được tổ chức đa dạng, rộng khắp, đáp ứng được yêu cầu của nhân dân; các chính sách xã hội được thực hiện kịp thời, đầy đủ; các giải pháp tổ chức đào tạo nghề, giải quyết việc làm được đẩy mạnh. Công tác thực hiện cải cách hành chính có tiến bộ; hiệu quả quản lý nhà nước được nâng cao, an sinh xã hội được đảm bảo; an ninh quốc phòng, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; hệ thống chính trị được củng cố ngày một vững mạnh. Công tác khen thưởng được quan tâm đúng mức, kịp thời và có tác dụng nêu gương, tỷ lệ khen người lao động trực tiếp được nâng lên; công tác khen thưởng đã kịp thời động viên, khích lệ các tập thể, cá nhân, mọi tầng lớp nhân dân khắc phục khó khăn, nỗ lực phấn đấu thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm năm 2016 ở mỗi tỉnh.

Năm 2017, các tỉnh trong Cụm thi đua đồng bằng sông Hồng tiếp tục đổi mới công tác thi đua - khen thưởng gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương. Đẩy mạnh các phong trào thi đua theo hướng thiết thực, hiệu quả, hướng vào giải quyết những vấn đề còn khó khăn, tồn tại của địa phương. Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể nhân dân, nâng cao chất lượng công tác thi đua - khen thưởng gắn với việc khắc phục các biểu hiện phô trương, hình thức và bệnh thành tích. Nâng cao chất lượng, đổi mới hoạt động của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng các cấp, các cụm, khối thi đua và tăng cường hơn nữa trách nhiệm, vai trò của cơ quan chuyên trách làm công tác thi đua - khen thưởng của các tỉnh…/.

 

Các tin khác
Lượt truy cập:
Trực tuyến:
CHÍNH QUYỀN ĐIỆN TỬ TỈNH QUẢNG NINH
Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân Tỉnh Quảng Ninh
Hỗ trợ:
Điện thoại: 0203.3.618.429 - 0203.3.619.429
Email: chinhquyendientu@quangninh.gov.vn