DỊCH VỤ CÔNG


TÌNH HÌNH
XỬ LÝ


HỎI ĐÁP

TIN TỨC
TP Cẩm Phả đạt 100% TTHC thuộc thẩm quyền của thành phố thực hiện giải quyết tại Trung tâm Hành chính công
QNP – Theo báo cáo của UBND TP Cẩm Phả, các mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 9 tháng trên địa bàn TP Cẩm Phả cơ bản đảm bảo tiến độ đề ra.

 

TP Cẩm Phả tập trung đẩy mạnh công tác cải cách hành chính

 

 

Cụ thể: Giá trị sản xuất công nghiệp và xây dựng (giá so sánh 2010) 9 tháng đạt trên 41.800 tỷ đồng, tăng 13,1% so với cùng kỳ năm 2016; giá trị sản xuất nông – lâm – thủy sản (giá so sánh 2010) đạt gần 440 tỷ đồng, tăng 4,1% so với cùng kỳ; tổng sản lượng thủy sản khai thác đạt 3.109 tấn, đạt 76,76% kế hoạch, tăng 9,5% so với cùng kỳ; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ đạt gần 12.400 tỷ đồng, đạt 70,45% kế hoạch, tăng 11,9% so với cùng kỳ; tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh đạt trên 7.700 tỷ đồng, đạt 775,43% kế hoạch tỉnh, 74,54% kế hoạch thành phố và bằng 109,2% so với cùng kỳ năm 2016…

Thành phố đã hoàn thiện hồ sơ xét công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM; hoàn thiện điều chỉnh quy hoạch NTM của 3 xã. Đồng thời, ban hành kế hoạch chi tiết đẩy mạnh triển khai xây dựng nông thôn kiểu mẫu, vận động 47 hộ hiến đất dịch tường rào mở rộng đường thôn, xóm với diện tích gần 3.000m2. Bên cạnh đó, thành phố đã hoàn thiện hồ sơ trình Hội đồng cấp tỉnh đánh giá các sản phẩm OCOP thành phố năm 2017.

Tiếp tục duy trì kết quả là địa phương dẫn đầu toàn tỉnh về Chỉ số CCHC năm 2016, 9 tháng đầu năm, thành phố đã tập trung đẩy mạnh công tác cải cách hành chính. Tính đến nay, có 280 (đạt 100%) thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của thành phố và 77 thủ tục của các ngành và thực hiện giải quyết tại Trung tâm HCC. Trong 9 tháng, tổng số hồ sơ tiếp nhận tại Trung tâm HCC là gần 23.200 hồ sơ, đã giải quyết được 22.222 hồ sơ, giải quyết trước và đúng hạn là 22.115 hồ sơ, đạt tỷ lệ 99,51%. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại các phường, xã tiếp nhận trên 39.700 hồ sơ, đã giải quyết được trên 39.500 hồ sơ. Nhằm đáp ứng yêu cầu tin học hóa việc giải quyết các thủ tục hành chính, phấn đấu 100% hồ sơ được xử lý môi trường mạng, thành phố tiếp tục trang bị bổ sung hệ thống máy quét hiện đại, tốc độ cao để quét văn bản và luân chuyển thủ tục hành chính trên môi trường mạng./.

 

Các tin khác
Lượt truy cập:
Trực tuyến:
CHÍNH QUYỀN ĐIỆN TỬ TỈNH QUẢNG NINH
Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân Tỉnh Quảng Ninh
Hỗ trợ:
Điện thoại: 0203.3.618.429 - 0203.3.619.429
Email: chinhquyendientu@quangninh.gov.vn