DỊCH VỤ CÔNG


TÌNH HÌNH
XỬ LÝ


HỎI ĐÁP

TIN TỨC
Bồi dưỡng, phổ biến chính sách pháp luật tín ngưỡng, tôn giáo năm 2018
QNP – Trong 2 ngày 10 và 11-10, Sở Nội vụ tổ chức hội nghị bồi dưỡng, tập huấn cho cán bộ, công chức làm công tác tôn giáo và phổ biến chính sách pháp luật tín ngưỡng, tôn giáo năm 2018. Đồng chí Vũ Thị Thu Thủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh dự và chỉ đạo hội nghị.

Đồng chí Vũ Thị Thu Thủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại hội nghị

Thời gian qua, công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo của tỉnh đã đạt được những kết quả quan trọng như: Bộ máy làm công tác quản lý nhà nước về tôn giáo đã từng bước củng cố, kiện toàn; công tác phối hợp giữa các sở, ngành và địa phương ngày càng được được tăng cường; tình hình an ninh, trật tự, an toàn xã hội ổn định; không phát sinh “điểm nóng” về tín ngưỡng, tôn giáo; việc triển khai, thực hiện Luật tín ngưỡng, tôn giáo bước đầu đã có kết quả tốt. Chức sắc, chức việc và quần chúng tín đồ tôn giáo chấp hành tốt quy định pháp luật; tin tưởng vào chủ trương, đường lối, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước về lĩnh vực tôn giáo; tích cực tham gia phát triển kinh tế xã hội tại địa phương.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được còn nhiều tồn tại, hạn chế, đặc biệt là công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo tại một số nơi hiệu quả chưa cao; việc lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo của các thế lực thù địch luôn có nguy cơ tiềm ẩn nhất là đối với tỉnh Quảng Ninh địa bàn rộng và phức tạp gồm các vùng miền núi, biên giới, hải đảo.

Hội nghị bồi dưỡng, tập huấn và phổ biến chính sách pháp luật tín ngưỡng, tôn giáo cho cán bộ, công chức làm công tác tôn giáo

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Vũ Thị Thu Thủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định: Hội nghị bồi dưỡng, tập huấn và phổ biến chính sách pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo năm 2018 nhằm quán triệt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo. Đồng thời, bổ sung những kiến thức cơ bản để nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của mỗi cán bộ, công chức, từ đó nâng cao chất lượng công tác lãnh đạo của chính quyền các cấp cũng như nâng cao hiệu quả công tác tham mưu, giúp việc của các cơ quan, cá nhân liên quan cho cấp ủy, chính quyền về tín ngưỡng, tôn giáo. Đồng thời, cũng là dịp để các đồng chí trao đổi, thông tin, bổ sung những kinh nghiệm trong công tác tôn giáo giữa lý luận và thực tiễn.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các đại biểu tham gia lớp bồi dưỡng, phổ biến chính sách pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo nêu cao tinh thần trách nhiệm, sắp xếp thời gian tham gia đầy đủ, đồng thời tích cực trao đổi, thảo luận, chia sẻ những kinh nghiệm, cách làm hay, những giải pháp thiết thực để khắc phục khó khăn, vướng mắc trong quá trình xử lý, giải quyết tình huống thực tế ở cơ sở.

Hội nghị phổ biến chính sách pháp luật tín ngưỡng, tôn giáo cho các chức sắc, nhà tu hành, trụ trì, đại diện các cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn tỉnh

Tại lớp tập huấn, các đại biểu tham dự đã được quán triệt và phổ biến những nội dung: Thông tin tình hình tôn giáo trong và ngoài nước; phổ biến chính sách pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo, nhất là Luật tín ngưỡng, tôn giáo; Nghị định số 162/2017/NĐ-CP, ngày 30/12/2017 Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật tín ngưỡng, tôn giáo; chính sách pháp luật về đất đai liên quan đến tôn giáo; phương pháp, kỹ năng, quy trình giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo tại các cấp...

Thông qua lớp tập huấn, cán bộ làm công tác tôn giáo; các chức sắc, nhà tu hành, trụ trì, đại diện các cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo được tiếp thu, nâng cao nhận thức về quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo. Cùng với đó, các cán bộ, công chức làm công tác tôn giáo sẽ phát huy vai trò trong công tác quản lý nhà nước và xử lý các vụ việc liên quan đến tín ngưỡng, tôn giáo, góp phần thực hiện có hiệu quả chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác tôn giáo trên địa bàn tỉnh./.

Thu Chung

Các tin khác
Lượt truy cập:
Trực tuyến:
CHÍNH QUYỀN ĐIỆN TỬ TỈNH QUẢNG NINH
Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân Tỉnh Quảng Ninh
Hỗ trợ:
Điện thoại: 0203.3.618.429 - 0203.3.619.429
Email: chinhquyendientu@quangninh.gov.vn