DỊCH VỤ CÔNG


TÌNH HÌNH
XỬ LÝ


HỎI ĐÁP

TIN TỨC
Thường trực Tỉnh ủy nghe báo cáo về hoạt động của mô hình cơ quan Tổ chức – Nội vụ cấp huyện
QNP - Chiều 8-11, Thường trực Tỉnh ủy tiếp tục nghe báo cáo về tình hình hoạt động của mô hình cơ quan Tổ chức – Nội vụ các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh. Đồng chí Nguyễn Văn Đọc, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, chủ trì hội nghị.

Sau khi Ban Thường vụ Tỉnh ủy phê duyệt Quyết định số 907-QĐ/TU ngày 23/2/2018 về việc phê duyệt, triển khai thực hiện hợp nhất Ban Tổ chức cấp ủy với Phòng Nội vụ cấp huyện, từ tháng 3-2018 đến thời điểm hiện tại, đã có 13/14 đơn vị cấp huyện được phê duyệt Đề án và công bố Quyết định hợp nhất cơ quan Tổ chức - Nội vụ (riêng TX Đông Triều chưa thực hiện). Cơ quan Tổ chức - Nội vụ làm việc theo chế độ thủ trưởng; thực hiện chuyển giao các tổ chức Đảng, công đoàn, đoàn thanh niên về sinh hoạt chung. Sau hợp nhất, các đơn vị đã chủ động bố trí, sắp xếp nơi làm việc tập trung trong trụ sở cấp ủy, bàn giao trụ sở phòng Nội vụ về Văn phòng UBND cấp huyện; toàn bộ kinh phí được chuyển giao cho văn phòng cấp ủy theo dõi, thực hiện việc chi trả theo chế độ. Đồng thời, đã giảm 21 cán bộ (12,65%), trong đó số lượng cấp phó giảm được 14, điển hình là Cơ quan Tổ chức - Nội vụ Thành ủy Hạ Long đã giảm từ 20 cán bộ xuống còn 15 cán bộ so với trước khi hợp nhất.


Thường trực Tỉnh ủy nghe báo cáo về hoạt động của mô hình cơ quan Tổ chức – Nội vụ cấp huyện

Mô hình cơ quan Tổ chức - Nội vụ được thực hiện ở cấp huyện góp phần đổi mới phương thức lãnh đạo của cấp ủy, quản lý của chính quyền; tinh gọn bộ máy, thống nhất các quy trình, cách thức xử lý; cụ thể hoá nguyên tắc tập trung dân chủ, Đảng thống nhất lãnh đạo công tác tổ chức, cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ của hệ thống chính trị. Đồng thời, đơn giản các thủ tục, giảm được một số quy trình nghiệp vụ; nâng cao hiệu quả công tác; tránh được sự trùng lặp, chồng chéo hoặc có khoảng trống trong thực hiện nhiệm vụ. Đặc biệt, hoạt động của cơ quan Tổ chức - Nội vụ cấp huyện đã đảm bảo sự lãnh đạo, chỉ đạo tập trung, thống nhất của cấp ủy và chính quyền; giảm được đầu mối cơ quan; tiết kiệm biên chế so với định mức theo quy định. Qua đó, tiết kiệm kinh phí chi cho các hoạt động; giảm thủ tục; giảm văn bản hành chính; giảm chi phí cho đầu tư cơ sở, vật chất, hạ tầng, phòng làm việc. Đây chính là tiền đề, cơ sở cho việc đổi mới cho các cơ quan có chức năng, nhiệm vụ tương đồng khác.

Tuy nhiên, mô hình cơ quan Tổ chức - Nội vụ là mô hình mới triển khai thí điểm, hiện chỉ triển khai ở cấp huyện nên chưa đảm bảo liên thông, đồng bộ giữa các cấp; nhiều nội dung phải chờ xin ý kiến chỉ đạo từ các bộ, ngành Trung ương nên triển khai còn lúng túng. Đồng thời, hoạt động của các cơ quan Tổ chức - Nội vụ cấp huyện còn gặp một khó khăn, vướng mắc trong thanh quyết toán kinh phí, công tác báo cáo, sử dụng con dấu, chữ ký số, phần mềm quản lý văn bản…

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Văn Đọc đánh giá cao những kết quả đạt được của mô hình cơ quan Tổ chức - Nội vụ cấp huyện, đặc biệt là trong thực hiện tinh giản biên chế, giảm số lượng cấp phó. Đồng chí yêu cầu các cơ quan Tổ chức - Nội vụ cấp huyện giữ nguyên biên chế, nhiệm vụ như hiện nay; đồng thời hoàn chỉnh Đề án vị trí việc làm cơ quan Tổ chức - Nội vụ cấp huyện để phân công công việc, xác định rõ nhu cầu sử dụng biên chế; tiếp tục thực hiện sắp xếp, tinh giản biên chế; cơ cấu lại, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng chỉ đạo cấp ủy các địa phương phải xây dựng quy chế thống nhất chung để lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động của mô hình cơ quan Tổ chức - Nội vụ cấp huyện, tránh sự chồng chéo, bỏ sót nhiệm vụ. Ngoài hợp nhất về chuyên môn, các đơn vị phải hợp nhất về tổ chức Đảng, các hoạt động đoàn thể, đồng thời thực hiện chung một con dấu; mẫu báo cáo; thống nhất quản lý biên chế; tài chính, trụ sở của các đơn vị về cấp ủy./.

Thùy Châm

Các tin khác
Lượt truy cập:
Trực tuyến:
CHÍNH QUYỀN ĐIỆN TỬ TỈNH QUẢNG NINH
Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân Tỉnh Quảng Ninh
Hỗ trợ:
Điện thoại: 0203.3.618.429 - 0203.3.619.429
Email: chinhquyendientu@quangninh.gov.vn