DỊCH VỤ CÔNG


TÌNH HÌNH
XỬ LÝ


HỎI ĐÁP

TIN TỨC
Đoàn ĐBQH tỉnh tham gia thảo luận tổ về Luật Kiến trúc
QNP - Sáng 8-11, Quốc hội thảo luận tổ về dự án Luật Kiến trúc. Đây là dự án Luật mới, được Quốc hội xem xét, cho ý kiến lần đầu tại kỳ họp này. Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Ninh tham gia Tổ thảo luận số 6 cùng với Đoàn ĐBQH các tỉnh: Thái Bình, Cà Mau, Hậu Giang.

Đoàn ĐBQH tỉnh tham gia thảo luận tổ về Luật Kiến trúc

Tại phiên họp, các ĐBQH tỉnh Quảng Ninh đã phát biểu nhiều ý kiến tham gia vào dự thảo Luật. Các đại biểu đều đồng tình cho rằng kiến trúc Việt Nam hiện nay chưa thể hiện bản sắc riêng và những nét văn hóa của Việt Nam. Luật Kiến trúc cần thiết ban hành để điều chỉnh, phát huy hoạt động kiến trúc.

Đại biểu Đỗ Thị Lan, Trưởng ĐBQH tỉnh cho rằng kiến trúc Việt Nam hiện nay chưa thể hiện bản sắc riêng và còn có sự lạc hậu. Do đó, rất cần thiết ban hành Luật Kiến trúc để điều chỉnh, phát huy hoạt động kiến trúc. Tuy nhiên, nhằm đảm bảo tính khả thi của Luật, cơ quan soạn thảo phải đánh giá tổng thể, khách quan hoạt động kiến trúc thời gian qua; phân tích những kết quả đạt được và bất cập; đồng thời cần sự phối hợp giữa các ngành, cơ quan quản lý Nhà nước, nhất là lĩnh vực kiến trúc, xây dựng và văn hóa… để có cơ sở đưa ra các quy định sát với thực tiễn; có sự tham khảo pháp luật kiến trúc các nước trên thế giới để áp dụng phù hợp với bối cảnh Việt Nam…. Đại biểu Đỗ Thị Lan cũng cho rằng Luật cần quy định rõ về trách nhiệm, thời gian lưu trữ, quản lý hồ sơ, đồ án, quy hoạch kiến trúc của các công trình vì thực tế có những công trình xây dựng hàng trăm năm sau vẫn cần được nghiên cứu lại hồ sơ để cải tạo, sửa chữa, hoặc thực hiện các hoạt động khác…

Đại biểu Trần Văn Minh,  Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Ninh cho rằng, cơ quan soạn thảo đã có nhiều cố gắng trong việc nghiên cứu xây dựng dự thảo Luật. Tuy nhiên, đây là dự án Luật mới và khó, dự thảo Luật được cơ quan soạn thảo xây dựng với dung lượng mỏng, nhiều nội dung quy định còn sơ sài, chính sách quản lý Nhà nước trong lĩnh vực này còn bỏ trống...  Luật Kiến trúc cần phải quy định để quản lý và phát huy được hoạt động sáng tạo, nghệ thuật. Về thi tuyển, tuyển chọn phương án thiết kế kiến trúc, đại biểu đề nghị Ban soạn thảo nghiên cứu quy định về thi tuyển, tuyển chọn phương án thiết kế kiến trúc cần đáp ứng một số yêu cầu cơ bản như: Công khai, minh bạch, khách quan; linh hoạt, mềm dẻo, tạo thuận lợi cho môi trường đầu tư, kinh doanh, sáng tạo nghệ thuật; đồng bộ, thống nhất, khả thi, phù hợp thông lệ quốc tế.

Góp ý vào nội dung của dự án Luật, đại biểu Ngô Thị Minh, Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Ninh cho rằng: Quy hoạch, kiến trúc và xây dựng là ba lĩnh vực có quan hệ mật thiết, không tách rời. Tuy nhiên, việc thể hiện mối quan hệ giữa ba lĩnh vực này tại dự thảo Luật còn mờ nhạt, chưa rõ nét. Nếu dự thảo không làm rõ được mối quan hệ này sẽ rất khó trong việc xác định trách nhiệm của từng ngành, lĩnh vực trong hoạt động kiến trúc. Luật cần được xây dựng với quan điểm không chỉ phục vụ công tác quản lý mà còn phải đáp ứng cả yêu cầu về định hướng kiến trúc cho người dân; cần định hướng kiến trúc thể hiện rõ những nét của văn hóa Việt Nam và bản sắc Á Đông./.

Theo Văn phòng Đoàn ĐBQH tỉnh

Các tin khác
Lượt truy cập:
Trực tuyến:
CHÍNH QUYỀN ĐIỆN TỬ TỈNH QUẢNG NINH
Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân Tỉnh Quảng Ninh
Hỗ trợ:
Điện thoại: 0203.3.618.429 - 0203.3.619.429
Email: chinhquyendientu@quangninh.gov.vn