DỊCH VỤ CÔNG


TÌNH HÌNH
XỬ LÝ


HỎI ĐÁP

TIN TỨC
Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh
QNP - Ngày 9-1, Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm 2019. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Đức Long, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Đặng Huy Hậu, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Long phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Năm 2019 là năm bứt phá để hoàn thành Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh giai đoạn 2011 - 2020, năm bản lề thực hiện Nghị quyết Đại hội đảng các cấp, Nghị quyết Đại hội Tỉnh Đảng bộ lần thứ XIV; đồng thời cũng là năm đánh dấu một bước ngoặt khi tỉnh Quảng Ninh được Trung ương lựa chọn thực hiện mô hình thí điểm hợp nhất Văn phòng Đoàn Đại biểu quốc hội, Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh và Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh thành Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh Quảng Ninh theo Nghị quyết số 580 ngày 04/10/2018 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIV, thực hiện kể từ ngày 01/01/2019.

Kế thừa những kết quả đã đạt được của các đơn vị trước đây, Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh sẽ đổi mới phương thức, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng, xây dựng Đảng bộ Cơ quan Văn phòng đạt “trong sạch, vững mạnh”. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tham mưu tổng hợp, phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành, xây dựng, triển khai thực hiện chương trình, kế hoạch công tác của Đoàn ĐBQH tỉnh, HĐND tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh và UBND tỉnh. Tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác tiếp nhận, xử lý, thẩm tra văn bản và quản lý, theo dõi, kiểm tra tình hình, kết quả thực hiện văn bản của Đoàn ĐBQH tỉnh, HĐND tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh và UBND tỉnh. Phục vụ tốt các hoạt động của Đoàn ĐBQH tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh, UBND tỉnh. Đẩy mạnh cải cách hành chính, phòng, chống tham nhũng, lãng phí; tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính; xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh; xây dựng cơ quan, cán bộ CC, VC, LĐ Cơ quan luôn gương mẫu, trung thành, tận tụy, hiệu quả. Phấn đấu 100% CB, CC, VC, LĐ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; 100% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ; 100% đoàn viên và tổ công đoàn đạt danh hiệu tiên tiến trở lên...

Các đồng chí lãnh đạo Văn phòng, các Ban HĐND tỉnh và cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh bầu thanh tra nhân dân

Cùng với đó, Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh cũng tăng cường công tác phối hợp, chia sẻ thông tin giữa các cơ quan, đơn vị, các Ban của HĐND tỉnh trong giải quyết công việc theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền và quy chế phối hợp giữa các ngành. Ngoài ra, sẽ làm tốt công tác quản trị Văn phòng, hậu cần phục vụ, đảm bảo điều kiện về cơ sở vật chất phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành mọi hoạt động của cơ quan. Tăng cường công tác quản lý tài chính, tài sản, trang thiết bị, phương tiện làm việc với yêu cầu đảm bảo đầy đủ, kịp thời, an toàn, tiết kiệm. Bên cạnh đó, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh, trong đó, thực hiện nghiêm túc lề lối làm việc, nâng cao ý thức thực thi công vụ đối với cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan; tăng cường các biện pháp giáo dục, tuyên truyền về thái độ giao tiếp, ứng xử của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đối với tổ chức và cá nhân; lựa chọn, bồi dưỡng, đào tạo cán bộ, công chức có đủ trình độ chuyên môn và kỹ năng, kinh nghiệm đáp ứng yêu cầu vị trí công việc được phân công; thường xuyên đôn đốc, kiểm tra, theo dõi chặt chẽ trong việc thực hiện nhiệm vụ đảm bảo chấp hành nghiêm túc quy chế, quy định của Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, HĐND tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh, UBND tỉnh và Quy chế làm việc của UBND tỉnh.

Trong công tác Công đoàn, Văn phòng sẽ thực hiện tốt chức năng đại diện, bảo vệ, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho CBCC,VC,LĐ. Thường xuyên phối hợp với các tổ chức đoàn thể trong cơ quan tham gia giám sát việc thực hiện các chế độ chính sách liên quan đến người lao động. Tiếp tục phát huy phong trào văn hoá, văn nghệ quần chúng. Tích cực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, quan tâm tổ chức bồi dưỡng tập huấn để nâng cao nghiệp vụ, công tác. Ngoài ra, còn quan tâm đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước trong CBCC, VC, LĐ và tạo sự đoàn kết cao vận động đoàn viên chấp hành tốt đường lối, chủ trương của đảng, pháp luật của nhà nước, nội quy, quy chế của cơ quan. Thực hiện nghiêm kỷ luật lao động, tiếp tục thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, đấu tranh chống tham nhũng và các tệ nạn xã hội; xây dựng tập thể, Công đoàn cơ quan vững mạnh, tiếp tục giữ vững và giành danh hiệu thi đua "Cơ quan văn hóa" do tỉnh phát động.

Các đại biểu biểu quyết bầu thanh tra nhân dân

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Đức Long, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: năm 2019 là năm đầu tiên thực hiện thí điểm hợp nhất 3 văn phòng gồm Văn phòng Đoàn ĐBQH, Văn phòng HĐND tỉnh và Văn phòng UBND tỉnh thành Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh theo Nghị quyết số 580 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Sau hợp nhất, mục tiêu cao nhất là phải ổn định về mặt tư tưởng, tổ chức, đoàn kết đề thực hiện tốt hơn nhiệm vụ được giao.

Qua đây, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh cần xây dựng quy chế hoạt động cụ thể. Về nguồn nhân lực, đồng chí yêu cầu đơn vị cần ưu tiên đào tạo đội ngũ chuyên viên có trình độ nghiệp vụ giỏi, chuyên sâu trên các lĩnh vực phục vụ cho công tác tham mưu, điều hành chung của tỉnh. Bên cạnh đó, phải khai thác cơ sở vật chất hiện có cũng như vận hành phần mềm quản lý văn bản trên mạng. Tiếp cận sớm dự án thành phố thông minh để phát huy hết hiệu quả dự án sau đầu tư. Đồng thời, tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tham mưu phục vụ các chương trình công tác của Đoàn ĐBQH tỉnh, HĐND tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh và UBND tỉnh đảm bảo khoa học, tránh sự chồng chéo.

Tại hội nghị, các cán bộ, công chức, viên chức và người lao động Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh thảo luận và thông qua phương hướng, nhiệm vụ hoạt động năm 2019; quán triệt quy chế chi tiêu nội bộ và Bầu Ban thanh tra nhân dân của cơ quan./.

Thùy Châm - Vũ Đức

Các tin khác
Lượt truy cập:
Trực tuyến:
CHÍNH QUYỀN ĐIỆN TỬ TỈNH QUẢNG NINH
Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân Tỉnh Quảng Ninh
Hỗ trợ:
Điện thoại: 0203.3.618.429 - 0203.3.619.429
Email: chinhquyendientu@quangninh.gov.vn