DỊCH VỤ CÔNG


TÌNH HÌNH
XỬ LÝ


HỎI ĐÁP

TIN TỨC
Đoàn ĐBQH tỉnh lấy ý kiến tham gia vào một số dự án luậtQuang cảnh hội nghị.

Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức lần lượt được thông qua tại kỳ họp thứ 4, 8 của Quốc hội khóa XII (nhiệm kỳ 2007-2011). Qua quá trình thực thi cho thấy, các luật đã tạo khung pháp lý quan trọng, góp phần đẩy mạnh cải cách chế độ công chức, công vụ; tạo điều kiện thu hút, sử dụng đội ngũ viên chức có đủ phẩm chất, trình độ, năng lực, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao trong việc phục vụ người dân và cộng đồng.

Tuy nhiên, sau khi có Hiến pháp năm 2013 và Luật Tổ chức Chính phủ, Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015 cùng một số chủ trương mới của Đảng thì một số quy định của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức đã bộc lộ những bất cập, cần sớm nghiên cứu sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với thực tiễn, cũng như thể chế hóa yêu cầu trong các văn kiện của Đảng về tiếp tục đổi mới công tác xây dựng và quản lý đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.Đại diện một số sở, ngành, địa phương tham gia thảo luận, góp ý tại hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu thống nhất cao với sự cần thiết phải sửa đổi, bổ sung các luật và tập trung thảo luận, cho ý kiến về một số nội dung trong Luật Cán bộ, công chức, như: Việc phân loại đánh giá cán bộ; phương thức tuyển dụng công chức; chính sách đối với người tài năng trong hoạt động công vụ; kiểm định chất lượng đầu vào công chức; hình thức kỷ luật đối với công chức và thời hiệu, thời hạn xử lý kỷ luật...

Đối với Luật Viên chức, nội dung thảo luận, góp ý cơ bản tập trung vào Điều 25 quy định về các loại hợp đồng làm việc của viên chức. Đa số ý kiến đại biểu thống nhất cao với phương án 2 của dự án Luật sửa đổi bổ sung: “Viên chức được tuyển dụng mới sau khi ký kết hợp đồng xác định thời hạn (tối đa 2 lần) sẽ ký hợp đồng không xác định thời hạn, trừ trường hợp đơn vị sự nghiệp công lập ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn thì khi tuyển dụng mới viên chức được ký ngay hợp đồng không xác định thời hạn”. Vì phương án 2 đảm bảo được tốt hơn quyền lợi, trách nhiệm của viên chức, phù hợp với thực tiễn và sát với Bộ Luật Lao động.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Đỗ Thị Lan, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh ghi nhận, đánh giá cao ý kiến tham gia đóng góp của các sở, ngành, địa phương. Đồng thời khẳng định, Đoàn ĐBQH tỉnh sẽ nghiêm túc tiếp thu, nghiên cứu và tổng hợp các ý kiến trình Quốc hội. Dự kiến, dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức sẽ được Quốc hội xem xét, thông qua tại Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV, dự kiến khai mạc vào ngày 21/10 tới đây.

Minh Hà

Các tin khác
Lượt truy cập:
Trực tuyến:
CHÍNH QUYỀN ĐIỆN TỬ TỈNH QUẢNG NINH
Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân Tỉnh Quảng Ninh
Hỗ trợ:
Điện thoại: 1900.558.826
Email: chinhquyendientu@quangninh.gov.vn