DỊCH VỤ CÔNG


TÌNH HÌNH
XỬ LÝ


HỎI ĐÁP

TIN TỨC
Để DGI tiếp tục là những con số “biết nói”

Tiếp nối những thành công và khắc phục các tồn tại, Chủ tịch UBND tỉnh đã có chỉ đạo tới các huyện, thị xã, thành phố, đơn vị nỗ lực nâng cao hơn nữa chất lượng công tác này.

Đồng chí Đặng Huy Hậu, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, tặng bằng khen của UBND tỉnh cho các tập thể đạt Chỉ số DGI 2018 cao.

Theo công văn số 6296/UBND-TH2 ngày 30/8/2019, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu UBND các huyện, thị xã, thành phố và các thủ trưởng các sở, ngành chỉ đạo thực hiện hiệu quả các nội dung như: tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh trong thực thi nhiệm vụ của cán bộ, công chức, đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu; thực hiện công khai, minh bạch các cơ chế, chính sách, hoạt động của cơ quan, đơn vị, đặc biệt là trong công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất ở địa phương, cấp phép xây dựng, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất...

Liên quan đến công tác giải quyết thủ tục hành chính (TTHC), các ngành, địa phương đẩy mạnh rà soát đơn giản hóa các TTHC. Tất cả các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của ngành, địa phương, các loại phí, lệ phí đều niêm yết công khai đầy đủ và thuận tiện cho người dân tra cứu tại Trung tâm hành chính công các cấp cũng như Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại cấp xã. Cùng với việc tạo điều kiện tốt nhất cho người dân, doanh nghiệp khi đến giải quyết, công tác đôn đốc, kiểm tra, thanh tra công vụ trong công tác CCHC, quy chế dân chủ ở cơ sở cũng cần được tăng cường. Các cán bộ có hành vi sách nhiễu, vô trách nhiệm trong thực thi công vụ sẽ được xử lý nghiêm và kịp thời.

UBND tỉnh cũng đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tỉnh tăng cường thực hiện chức năng giám sát đối với việc thực hiện các nội dung Chỉ số hiệu quả quản trị cấp huyện trên địa bàn, đặc biệt là các nội dung về công khai, minh bạch các hoạt động của chính quyền, trách nhiệm giải trình với người dân và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở.

Chỉ số DGI là chỉ số đo lường mức độ hiệu quả điều hành, quản lý nhà nước, thực thi chính sách và cung ứng dịch vụ công của chính quyền các cấp trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh. Qua đó, hiệu quả của bộ máy chính quyền các cấp trong quá trình thực thi công vụ ở những lĩnh vực người dân quan tâm và tương tác thường xuyên với chính quyền địa phương sẽ được thể hiện bằng những con số “biết nói”, tránh tình trạng đánh giá chung chung và không sát thực tiễn.

Năm 2018 là năm đầu tiên Quảng Ninh triển khai đánh giá hiệu quả hoạt động của chính quyền cơ sở DGI. Chỉ số này được đánh giá trên 6 nội dung gồm: mức độ tham gia của người dân ở cấp cơ sở; công khai, minh bạch các hoạt động của chính quyền; trách nhiệm giải trình với công dân; kiểm soát tham nhũng; thủ tục hành chính công; cung ứng dịch vụ công.

Kết quả Chỉ số DGI 2018 được công bố vào cuối tháng 8/2019 vừa qua cho thấy các huyện, thị xã, thành phố đều nằm trong nhóm đạt điểm tốt, từ 43,98 điểm đến 49,10 điểm. Trong đó, 3 địa phương có số điểm cao nhất  là: TP Cẩm Phả; huyện Đầm Hà; TP Uông Bí. Địa phương đạt điểm thấp nhất là huyện Vân Đồn.

Khảo sát cũng chỉ ra: trong 6 trục nội dung được đánh giá, trục nội dung Cung ứng dịch vụ công được người dân đánh giá hài lòng ở mức cao nhất, đạt 9/10 điểm; 02 trục nội dung về kiểm soát tham nhũng và thủ tục hành chính công được người dân đánh giá khá hài lòng với chính quyền địa phương trong việc thực hiện các giải pháp nhằm cải thiện các nội dung này.

Phương Loan

Các tin khác
Lượt truy cập:
Trực tuyến:
CHÍNH QUYỀN ĐIỆN TỬ TỈNH QUẢNG NINH
Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân Tỉnh Quảng Ninh
Hỗ trợ:
Điện thoại: 1900.558.826
Email: chinhquyendientu@quangninh.gov.vn