DỊCH VỤ CÔNG


TÌNH HÌNH
XỬ LÝ


HỎI ĐÁP

TIN TỨC
Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị tập huấn công tác bảo vệ chính trị nội bộ

Ngày 22/11, Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị tập huấn thực hiện Quy định số 126-QĐ/TW ngày 28/2/2018 của Bộ Chính trị và Hướng dẫn số 19-HD/BTCTW ngày 10/9/2019 của Ban Tổ chức Trung ương về “Một số vấn đề về bảo vệ chính trị nội bộ Đảng”.

Dự hội nghị có các đồng chí: Quản Minh Cường, Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương; Ngô Hoàng Ngân, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, cùng đại diện các sở, ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội, 14 địa phương trong tỉnh.Đồng chí Quản Minh Cường, Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương, giới thiệu những nội dung chính của Quy định số 126-QĐ/TW.

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe đồng chí Quản Minh Cường, Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương giới thiệu những nội dung chính của Quy định số 126-QĐ/TW ngày 28/2/2018 của Bộ Chính trị và Hướng dẫn số 19-HD/BTCTW ngày 10/9/2019 của Ban Tổ chức Trung ương hướng dẫn thực hiện một số điều trong Quy định số 126-QĐ/TW.

Quy định số 126-QĐ/TW gồm 6 chương, 25 điều thay thế Quy định số 57-QĐ/TW ngày 3/5/2007 của Bộ Chính trị khóa X. Quy định bao gồm các nội dung chính: Những quy định chung, phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng, những nguyên tắc cơ bản; việc xem xét, kết nạp người vào Đảng; việc xem xét người vào cấp ủy, làm cán bộ chủ chốt và làm việc ở cơ quan, bộ phận, vị trí trọng yếu, cơ mật; kết nạp vào Đảng và bố trí sử dụng cán bộ, đảng viên có vấn đề về chính trị; việc ra nước ngoài, quan hệ với cá nhân, tổ chức nước ngoài; tổ chức thực hiện...

Quy định này áp dụng đối với cơ quan, tổ chức trong toàn hệ thống chính trị; người có nguyện vọng được xem xét kết nạp vào Đảng; cán bộ, đảng viên được đào tạo, quy hoạch, bổ nhiệm, giới thiệu để bầu vào cấp ủy, làm cán bộ chủ chốt, làm đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp và làm việc ở cơ quan, bộ phận, vị trí trọng yếu, cơ mật.

Đồng chí Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương cũng thông tin, trao đổi một số nội dung liên quan đến công tác bảo vệ chính trị nội bộ Đảng trong giai đoạn hiện nay.

Đồng chí Ngô Hoàng Ngân, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, kết luận hội nghị.

Kết luận hội nghị, đồng chí Ngô Hoàng Ngân, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, yêu cầu các đại biểu tiếp tục tìm hiểu, nghiên cứu, nhận thức đầy đủ ý nghĩa, tầm quan trọng của Quy định số 126-QĐ/TW. Đồng thời, quán triệt đến từng cán bộ, đảng viên trong cơ quan, đơn vị về xác định nhiệm vụ bảo vệ chính trị nội bộ là nhiệm vụ trọng tâm, để thực hiện tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ ngay từ cơ sở.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu, trong thực hiện nhiệm vụ chính trị nội bộ phải đề cao sự gương mẫu, trách nhiệm của người đứng đầu, nhất là công tác quản lý cán bộ đảng viên; gắn công tác bảo vệ chính trị nội bộ với công tác xây dựng Đảng, chỉnh đốn Đảng. Trong đào tạo, quy hoạch, điều động, bổ nhiệm cán bộ ở từng cơ quan đơn vị phải đảm bảo đúng nguyên tắc, quy định...

Chuẩn bị cho đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020-2025, đồng chí Ngô Hoàng Ngân yêu cầu cấp ủy các cấp làm tốt công tác thẩm tra, xác minh nội dung liên quan về công tác bảo vệ chính trị nội bộ; nắm tình hình dư luận xã hội, diễn biến tư tưởng cán bộ, đảng viên; chủ động giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo ngay từ cơ sở. Đồng thời, tăng cường làm tốt công tác quản lý thông tin, đảm bảo an ninh mạng.

Thu Chung

Các tin khác
Lượt truy cập:
Trực tuyến:
CHÍNH QUYỀN ĐIỆN TỬ TỈNH QUẢNG NINH
Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân Tỉnh Quảng Ninh
Hỗ trợ:
Điện thoại: 1900.558.826
Email: chinhquyendientu@quangninh.gov.vn