DỊCH VỤ CÔNG


TÌNH HÌNH
XỬ LÝ


HỎI ĐÁP

TIN TỨC
TX Quảng Yên: Rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ mới
TX Quảng Yên đang tập trung triển khai công tác rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ, tạo thuận lợi cho công tác chuẩn bị nhân sự, góp phần tổ chức thành công đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 và bầu cử HĐND thị xã nhiệm kỳ 2021-2026.Lãnh đạo TX Quảng Yên trao quyết định về công tác cán bộ tại phường Phong Hải (TX Quảng Yên), ngày 2/12/2019. Ảnh: Nguyễn Túc (Trung tâm TT-VH Quảng Yên)

Đồng chí Vũ Văn Tấn, Thủ trưởng Cơ quan Tổ chức - Nội vụ TX Quảng Yên, cho biết: Công tác rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ có ý nghĩa quan trọng trong việc kiện toàn đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý nhiệm kỳ 2015-2020 (2016-2021) và chuẩn bị nguồn cán bộ phục vụ Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, bầu cử HĐND nhiệm kỳ 2021-2026. Thực hiện chỉ đạo, hướng dẫn của tỉnh, Thị ủy Quảng Yên đã triển khai nghiêm túc công tác rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ diện Ban Thường vụ Thị ủy quản lý giai đoạn 2015-2020 (2016-2021) và giai đoạn 2020-2025 (2021-2026), đảm bảo cơ cấu, số lượng, tiêu chuẩn, điều kiện về độ tuổi; đồng thời, thực hiện đảm bảo dân chủ, công khai đúng quy trình.

Từ quý I/2019, Thị ủy đã chỉ đạo thực hiện quy trình rà soát, bổ sung quy hoạch giai đoạn 2015-2020 là 605 lượt cán bộ (trong đó cán bộ thuộc diện Tỉnh ủy quản lý là 28 lượt, Thị ủy quản lý là 577 lượt) và giai đoạn 2020-2025 là 625 lượt cán bộ (trong đó Tỉnh ủy quản lý 13 lượt, Thị ủy quản lý 639 lượt). Nhờ làm tốt công tác rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ gắn với chuẩn bị nguồn nhân sự đại hội đảng nhiệm kỳ 2020-2025 và HĐND thị xã nhiệm kỳ 2021-2016, nên từ quý II/2019 đến nay, quy hoạch cán bộ thuộc diện Tỉnh ủy quản lý không có trường hợp nào phải điều chỉnh, bổ sung; đảm bảo đầy đủ nguồn nhân sự Đại hội Đảng bộ thị xã nhiệm kỳ 2020-2025 và HĐND thị xã nhiệm kỳ 2021-2016.

Đối với quy hoạch cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Thị ủy quản lý, nhờ thực hiện công tác điều động, luân chuyển cán bộ và chính sách cán bộ, nên trong quý IV/2019, Thị ủy đã rà soát, bổ sung quy hoạch giai đoạn 2015-2020 (2016-2021) đối với 31 lượt cán bộ; rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ giai đoạn 2020-2025 (2021-2026) là 95 lượt cán bộ.TX Quảng Yên tổ chức lớp bồi dưỡng kiến thức lý luận chính trị cho cán bộ nguồn diện BTV Thị ủy quản lý, ngày 29/11/2019. Ảnh: Bùi Niên (Trung tâm TT-VH Quảng Yên)

Song song với đó, Thị ủy chủ động làm tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, cử cán bộ tham dự đầy đủ các lớp đào tạo, bồi dưỡng do tỉnh và Trung ương tổ chức. Từ đầu năm 2019 đến nay, thị xã đã tổ chức và phối hợp với các ngành, đoàn thể tỉnh tổ chức 30 lớp bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, lý luận chính trị cho 3.740 học viên. Đặc biệt, Thị ủy Quảng Yên đã phối hợp với Trường Đào tạo cán bộ Nguyễn Văn Cừ mở 2 lớp tiếng Anh cho 60 học viên; mở 1 lớp trung cấp lý luận chính trị cho 90 cán bộ.

Cấp ủy thị xã cũng xác định phải gắn quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ để chuẩn hóa cán bộ với việc thực hiện rà soát công tác cán bộ theo chỉ đạo của Tỉnh ủy. Đồng thời, khắc phục tồn tại, khuyết điểm trong công tác cán bộ sau rà soát theo tinh thần Kết luận số 48-KL/TW ngày 26/4/2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về kết quả tự kiểm tra, rà soát thực hiện công tác cán bộ theo Thông báo Kết luận số 43-TB/TW ngày 28/12/2017 của Bộ Chính trị.

Việc rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ của thị xã được làm kịp thời, thường xuyên và đảm bảo chất lượng nên công tác đào tạo, bồi dưỡng, chuẩn hóa đội ngũ cán bộ và thực hiện bố trí, luân chuyển, giới thiệu cán bộ ứng cử, thi tuyển, bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo quản lý của TX Quảng Yên đã phát huy hiệu quả. Đơn cử, trong năm 2019, cấp ủy đã chỉ đạo tổ chức 2 đợt thi tuyển để bổ nhiệm 21 vị trí cán bộ lãnh đạo quản lý ngành Giáo dục.

Cùng với đó, chủ động trong rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ ở Quảng Yên chính là sự chuẩn bị nguồn cán bộ tốt, là nhân tố chủ lực phục vụ cho sự phát triển của thị xã cho nhiệm kỳ tới và các nhiệm kỳ tiếp theo.

Thu Chung

Các tin khác
Lượt truy cập:
Trực tuyến:
CHÍNH QUYỀN ĐIỆN TỬ TỈNH QUẢNG NINH
Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân Tỉnh Quảng Ninh
Hỗ trợ:
Điện thoại: 1900.558.826
Email: chinhquyendientu@quangninh.gov.vn