DỊCH VỤ CÔNG


TÌNH HÌNH
XỬ LÝ


HỎI ĐÁP

TIN TỨC
Ban Thường vụ Tỉnh ủy làm việc với Đảng ủy Công an tỉnh

Ngày 14/2, Ban Thường vụ Tỉnh ủy làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy Công an tỉnh về triển khai nhiệm vụ, giải pháp năm 2020 và Nghị quyết số 20-NQ/TU, ngày 2/12/2019 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về phương hướng, nhiệm vụ năm 2020. Đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, chủ trì buổi làm việc.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy làm việc với Đảng ủy Công an tỉnh.

Theo báo cáo của Đảng ủy Công an tỉnh, trên cơ sở nắm bắt, đánh giá và dự báo tình hình, nhất là những yếu tố tác động, ảnh hưởng trực tiếp tới tình hình an ninh trật tự của Quảng Ninh, ngay từ đầu năm, Đảng ủy Công an tỉnh đã quyết liệt lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị, công an địa phương triển khai toàn diện các biện pháp nhằm thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 20-NQ/TU ngày 2/12/2020 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, góp phần giữ vững ổn định về an ninh chính trị, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế xã hội bền vững của tỉnh.

Trong đó, lực lượng công an Quảng Ninh đã chủ động tham mưu giải quyết xử lý triệt để các vụ việc ngay từ cơ sở, nhất là liên quan khiếu kiện, an ninh trong tôn giáo, vùng dân tộc, không để phát sinh điểm nóng. Công tác bảo đảm an ninh chính trị nội bộ, an ninh tư tưởng văn hóa, an ninh kinh tế, an ninh du lịch và xã hội được tăng cường; không ngừng nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước về an ninh trật tự; triển khai đồng bộ các giải pháp về bảo đảm trật tự an toàn giao thông, thực hiện nghiêm túc Nghị định số 100 của Chính phủ về chủ đề năm an toàn giao thông 2020 “Đã uống rượu, bia - không lái xe”.

Cũng trong thời gian qua, Công an tỉnh Quảng Ninh đã quyết liệt triển khai thực hiện Đề án bố trí công an xã chính quy. Tới nay, đã triển khai bố trí Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an xã tại 98/98 xã trên địa bàn tỉnh.

Tại hội nghị, các ý kiến đã tập trung trao đổi làm rõ một số nội dung liên quan tới công tác bảo vệ an ninh quốc gia; công tác đấu tranh, phòng, chống tội phạm, bảo đảm trật tự an toàn xã hội; công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng; việc tham gia phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Covid - 19 gây ra của lực lượng Công an Quảng Ninh…

Đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, kết luận buổi làm việc.

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, ghi nhận, đánh giá cao những kết quả mà Đảng ủy Công an tỉnh đã nỗ lực, thực hiện trong thời gian qua. Đồng thời, khẳng định những kết quả đó đã góp phần quan trọng vào bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Nhấn mạnh những nhiệm vụ trọng tâm về an ninh trật tự của tỉnh trong năm 2020 và những năm tiếp theo vô cùng quan trọng, trên cơ sở nhận diện bối cảnh, những thách thức đối với an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh thời gian tới, Bí thư Tỉnh ủy, nhấn mạnh đến mục tiêu trong thời gian tới. Đó là phải bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội phục vụ phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững hơn của tỉnh Quảng Ninh. Bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn Đại hội Đảng bộ các cấp trên địa bàn tỉnh và tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp trong Công an tỉnh Quảng Ninh. Tiếp tục tăng cường cơ sở, tạo chuyển biến toàn diện về an ninh, trật tự tại cơ sở tỉnh Quảng Ninh.

Từ mục tiêu trên, Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu Công an tỉnh Quảng Ninh luôn luôn chủ động, tích cực tổ chức nắm, đánh giá, dự báo tình hình, nhất là những vấn đề mới phục vụ công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền và tổ chức đấu tranh có hiệu quả bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.

Trong đó, tăng cường tham mưu tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của nhà nước đối với nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự; nâng cao nhận thức, tinh thần cảnh giác, trách nhiệm của người dân và toàn xã hội đối với các vấn đề liên quan đến an ninh quốc gia và bảo vệ an ninh quốc gia, đảm bảo trật tự an toàn xã hội. Xây dựng, củng cố hệ thống chính trị cơ sở trong sạch vững mạnh, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; củng cố phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; từng bước xây dựng củng cố lực lượng an ninh cơ sở. Tăng cường công tác phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, tài nguyên khoáng sản, môi trường, an toàn thực phẩm.

Với mục tiêu cao nhất trong bảo đảm an ninh trật tự là không để xảy ra tội phạm, là người dân được thụ hưởng cuộc sống an ninh, an toàn, hạnh phúc, Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, phải coi phòng ngừa ngăn chặn tội phạm, vi phạm pháp luật là phương hướng chính, chủ yếu và tập trung trước hết. Trong điều tra, xử lý tội phạm, phải kiên quyết, thận trọng, khách quan, toàn diện, không bỏ lọt tội phạm, không để xảy ra oan sai; kịp thời phát hiện giải quyết những vấn đề phức tạp nổi lên về an ninh, trật tự ngay từ cơ sở, huy động toàn bộ hệ thống chính trị để phòng ngừa xã hội đối với tội phạm, xây dựng xã hội Quảng Ninh văn minh, kỷ cương, an toàn, thân thiện, lành mạnh.

Tập trung bảo đảm an ninh, an toàn các mục tiêu, các sự kiện chính trị, văn hóa, đối ngoại, đặc biệt là đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020-2025. Áp dụng triệt để Luật An ninh mạng để nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước đối với lĩnh vực thông tin truyền thông và xử lý vi phạm pháp luật và tội phạm trên không gian mạng. Chủ động nắm tình hình, phát hiện, đánh giá toàn diện các nguy cơ, thách thức an ninh phi truyền thống trên địa bàn tỉnh. Đó là về an ninh kinh tế, an ninh mạng, an ninh môi trường, an ninh xã hội, an ninh biển và an ninh biên giới; an ninh du lịch, an ninh y tế.

Một trong nhiệm vụ trọng tâm nữa mà Bí thư Tỉnh ủy đặt ra cho Công an tỉnh trong thời gian tới là nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh gắn với đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện chỉ số minh bạch, phục vụ các nhu cầu chính đáng của người dân và doanh nghiệp. Trên cơ sở đó, xác định rõ người đứng đầu cấp ủy, chính quyền và trưởng Công an các cấp chịu trách nhiệm chính và trước hết trong xử lý vấn đề an ninh trật tự ở lĩnh vực, địa phương mình.

Tổ chức xây dựng các phương án và triển khai diễn tập, ứng phó với các nguy cơ, thách thức an ninh phi truyền thống xảy ra trên địa bàn tỉnh. Trước mắt tập trung vào 4 phương án: an ninh kinh tế; an ninh xã hội; xử lý điểm nóng, an ninh môi trường, dịch bệnh và các thảm họa thiên tai và an ninh du lịch theo phương châm "3 trước" là: chủ động phòng chống trước, phát hiện xử lý trước, phương tiện vật tư chuẩn bị trước; "4 tại chỗ" là: lực lượng tại chỗ, phương tiện vật tư tại chỗ, hậu cần tại chỗ, chỉ huy tại chỗ.

Ngoài ra, Bí thư Tỉnh ủy cũng yêu cầu tập trung củng cố, xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng Công an tỉnh Quảng Ninh trong sạch, vững mạnh, có sức chiến đấu cao, xây dựng đội ngũ cán bộ Công an ngang tầm nhiệm vụ; hoàn thành bố trí và ổn định tổ chức đảm bảo các điều kiện thiết yếu, nâng cao chất lượng hoạt động công an chính quy trên địa bàn các xã thuộc tỉnh và coi đây là nhiệm vụ then chốt, hàng đầu có ý nghĩa quyết định thắng lợi khi thực hiện nhiệm vụ chính trị.

Cùng với đó, phải tập trung nhân sự công an tham gia cấp ủy các cấp nhiệm kỳ 2020-2025; tổ chức thành công đại hội Đảng các cấp trong Công an tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025; bố trí Trưởng Công an cấp huyện không là người địa phương và trong quý I/2020; hoàn thành bố trí Công an xã chính quy trên 100% xã thuộc tỉnh. Đồng thời, tổ chức đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ công an tỉnh. Cải tiến công tác lãnh đạo, chỉ huy trong lực lượng Công an tỉnh theo hướng bám sát thực tiễn, sâu sát cơ sở. Nêu cao tính gương mẫu của người đứng đấu các cơ quan, đơn vị công an thuộc Công an tỉnh.

Thu Chung

Các tin khác
Lượt truy cập:
Trực tuyến:
CHÍNH QUYỀN ĐIỆN TỬ TỈNH QUẢNG NINH
Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân Tỉnh Quảng Ninh
Hỗ trợ:
Điện thoại: 1900.558.826
Email: chinhquyendientu@quangninh.gov.vn