DỊCH VỤ CÔNG


TÌNH HÌNH
XỬ LÝ


HỎI ĐÁP

THÔNG TIN LIÊN HỆ ĐƠN VỊ TIẾP NHẬN HỒ SƠ
TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH CÔNG THÀNH PHỐ MÓNG CÁI
Tên cơ quan: Trung tâm Hành chính công Thành phố Móng Cái
Địa chỉ: Khu 8, Phường Hải Hòa, Thành phố Móng Cái
ĐT: 0333.885468
Email: ttpvhcc.mc@quangninh.gov.vn
GIỚI THIỆU TRÌNH TỰ VÀ THỦ TỤC THỰC HIỆN
Thủ tục: Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá

1.    Trình tự thực hiện:
-    Thương nhân bán lẻ sản phẩm thuốc lá đề nghị cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá lập 01 bộ hồ sơ theo quy định tại Điều 38 của Nghị định số 67/2013/NĐ-CP, gửi Phòng Công Thương,
-    Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Phòng Công Thương xem xét và cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá.
-    Trường hợp thương nhân không đáp ứng được điều kiện theo quy định, Phòng Công Thương sẽ có văn bản trả lời từ chối cấp phép và nêu rõ lý do.
2.    Cách thức thực hiện
-    Qua bưu điện
-    Nộp trực tiếp tại Phòng Công Thương
3.    Thành phần hồ sơ:
-    Văn bản đề nghị sửa đổi, bổ sung;
-    Bản sao Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá đã được cấp;
-    Các tài liệu chứng minh nhu cầu sửa đổi, bổ sung.
4.    Số lượng hồ sơ: 01 bộ
5.    Thời hạn giải quyết:
    Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ,
6.    Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:
Thương nhân có thay đổi các nội dung của Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá
7.    Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Công Thương
8.    Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:
    Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá
9.    Lệ phí (nếu có):
    1. Tại thành phố, thị xã:
    + Doanh nghiệp: 1.200.000đ/điểm kinh doanh/lần thẩm định.
    + Hộ kinh doanh: 400.000đ/điểm kinh doanh/lần thẩm định .
    2. Tại huyện (bằng 50%):
    + Doanh nghiệp: 600.000đ/điểm kinh doanh/lần thẩm định.
    + Hộ kinh doanh: 200.000đ/điểm kinh doanh/lần thẩm định.
10.    Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:
    Mẫu đơn đề nghị cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá (theo mẫu Phụ lục 50 kèm theo Thông tư số 21/2013/TT-BCT)
11.    Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):
-    Thương nhân được thành lập theo quy định của pháp luật, có nhu cầu sửa đổi, bổ sung giấy phép đã được cấp;
-    Có địa điểm kinh doanh cố định, địa chỉ rõ ràng, đảm bảo các yêu cầu về kỹ thuật, trang thiết bị theo quy định;
-    Diện tích điểm kinh doanh dành cho thuốc lá tối thiểu phải có từ 03 m2 trở lên;
-    Có văn bản giới thiệu của các thương nhân phân phối hoặc thương nhân bán buôn sản phẩm thuốc lá ghi rõ địa bàn dự kiến kinh doanh;
-    Địa điểm kinh doanh không vi phạm quy định về địa điểm không được bán thuốc lá theo quy định tại khoản 2 Điều 25 Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá năm 2012.
12.    Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
    - Nghị định số 67/2013/NĐ-CP ngày 27/6/2013;
    - Nghị định số 106/2017/NĐ-CP ngày 14/09/2017;
    - Thông tư số 21/2013/TT-BCT ngày 25/9/2013.
    - Thông tư số 168/2016/TT-BTC  ngày 26/10/2016.

STTBộ hồ sơ gồm
1 Văn bản đề nghị sửa đổi, bổ sung (Tải biểu mẫu)
2 Các tài liệu chứng minh nhu cầu sửa đổi, bổ sung
3 Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá đã được cấp
4 Bản sao giấy phép đã được cấp
NỘP HỒ SƠ QUA MẠNG
  • Hồ sơ: Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá
  • Bước 1: Đăng ký tài khoản (nếu chưa có) và đăng nhập Bước 2: Nhập thông tin và lưu hồ sơ Bước 3: Gửi hồ sơ Bước 4: Nhận kết quả hồ sơ
Lượt truy cập:
Trực tuyến:
CHÍNH QUYỀN ĐIỆN TỬ TỈNH QUẢNG NINH
Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân Tỉnh Quảng Ninh
Hỗ trợ:
Điện thoại: 1900.558.826
Email: chinhquyendientu@quangninh.gov.vn