DỊCH VỤ CÔNG


TÌNH HÌNH
XỬ LÝ


HỎI ĐÁP

THÔNG TIN LIÊN HỆ ĐƠN VỊ TIẾP NHẬN HỒ SƠ
TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH CÔNG THÀNH PHỐ MÓNG CÁI
Tên cơ quan: Trung tâm Hành chính công Thành phố Móng Cái
Địa chỉ: Khu 8, Phường Hải Hòa, Thành phố Móng Cái
ĐT: 0333.885468
Email: ttpvhcc.mc@quangninh.gov.vn
GIỚI THIỆU TRÌNH TỰ VÀ THỦ TỤC THỰC HIỆN
Thủ tục: Cấp lại Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá

* Trình tự thực hiện:
-    Thương nhân bán lẻ sản phẩm thuốc lá đề nghị cấp lại Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá lập 01 bộ hồ sơ theo quy định tại Điều 39 của Nghị định số 67/2013/NĐ-CP, gửi Phòng Công Thương. Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Phòng Công Thương xem xét và cấp lại Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá.
-    Trường hợp thương nhân không đáp ứng được điều kiện theo quy định, Phòng Công Thương sẽ có văn bản trả lời từ chối cấp phép và nêu rõ lý do.
* Cách thức thực hiện:
-    Nộp hồ sơ, nhận kết quả tại trung tâm Hành chính công cấp Huyện
-    Qua đường bưu điện.
-    Trực tuyến qua cổng thông tin dịch vụ công trực tuyến tỉnh Quảng Ninh.
-    Trực tiếp tại quầy Sở Công Thương.
* Thành phần hồ sơ:
-    Văn bản đề nghị cấp lại;
-    Bản sao Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá đã được cấp (nếu có).
* Số lượng hồ sơ: 01 bộ
* Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ,
* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:
Thương nhân có nhu cầu cấp lại Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá
* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Công Thương
* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:
 Cấp lại Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá
* Lệ phí (nếu có):
    1. Tại thành phố, thị xã:
    + Doanh nghiệp: 1.200.000đ/điểm kinh doanh/lần thẩm định.
    + Hộ kinh doanh: 400.000đ/điểm kinh doanh/lần thẩm định .
    2. Tại huyện (bằng 50%):
    + Doanh nghiệp: 600.000đ/điểm kinh doanh/lần thẩm định.
    + Hộ kinh doanh: 200.000đ/điểm kinh doanh/lần thẩm định.
* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:
Mẫu đơn đề nghị cấp lại Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá (theo mẫu Phụ lục 56 kèm theo Thông tư số 21/2013/TT-BCT)
-     Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):
-    Thương nhân được thành lập theo quy định của pháp luật, đã được cấp Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá bị mất, bị tiêu hủy toàn bộ hoặc một phần, bị rách, nát hoặc bị cháy;
-    Địa điểm kinh doanh không vi phạm quy định về địa điểm không được bán thuốc lá theo quy định tại khoản 2 Điều 25 Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá năm 2012.
-    Diện tích điểm kinh doanh dành cho thuốc lá tối thiểu phải có từ 03 m2 trở lên;
-    Có văn bản giới thiệu của các thương nhân phân phối hoặc thương nhân bán buôn sản phẩm thuốc lá ghi rõ địa bàn dự kiến kinh doanh;
* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
- Nghị định số 67/2013/NĐ-CP ngày 27/6/2013;
- Nghị định số 106/2017/NĐ-CP ngày 14/09/2017;
- Thông tư số 21/2013/TT-BCT ngày 25/9/2013.
- Thông tư số 168/2016/TT-BTC  ngày 26/10/2016.

STTBộ hồ sơ gồm
1 Văn bản đề nghị cấp lại (Tải biểu mẫu)
2 Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá đã được cấp
NỘP HỒ SƠ QUA MẠNG
  • Hồ sơ: Cấp lại Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá
  • Bước 1: Đăng ký tài khoản (nếu chưa có) và đăng nhập Bước 2: Nhập thông tin và lưu hồ sơ Bước 3: Gửi hồ sơ Bước 4: Nhận kết quả hồ sơ
Lượt truy cập:
Trực tuyến:
CHÍNH QUYỀN ĐIỆN TỬ TỈNH QUẢNG NINH
Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân Tỉnh Quảng Ninh
Hỗ trợ:
Điện thoại: 1900.558.826
Email: chinhquyendientu@quangninh.gov.vn