DỊCH VỤ CÔNG


TÌNH HÌNH
XỬ LÝ


HỎI ĐÁP

THÔNG TIN LIÊN HỆ ĐƠN VỊ TIẾP NHẬN HỒ SƠ
TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH CÔNG THÀNH PHỐ MÓNG CÁI
Tên cơ quan: Trung tâm Hành chính công Thành phố Móng Cái
Địa chỉ: Khu 8, Phường Hải Hòa, Thành phố Móng Cái
ĐT: 0333.885468
Email: ttpvhcc.mc@quangninh.gov.vn
GIỚI THIỆU TRÌNH TỰ VÀ THỦ TỤC THỰC HIỆN
Thủ tục: Phê duyệt kế hoạch khuyến nông địa phương

a) Trình tự thực hiện:
Tổ chức, cá nhân đến Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp huyện hoặc truy cập vào trang Website dịch vụ hành chính công của cấp huyện: http://dichvucong.quangninh.gov.vn để được hướng dẫn lập hồ sơ và nhận mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có);
Bước 1: Tổ chức, cá nhân gửi 01 bộ hồ sơ đến Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp huyện trước ngày 30/9 hàng năm;
Bước 2: Cơ quan quản lý nhà nước về khuyến nông cấp huyện tổ chức thẩm định nội dung, dự toán kinh phí và trình Ủy ban nhân dân cấp huyện trước ngày 15/11 hàng năm;
ước 3: Ủy ban nhân dân cấp huyện hoặc phân cấp cho cơ quan trực thuộc do Huyện phân công phê duyệt kế hoạch khuyến nông trước ngày 30/11 hàng năm và công bố theo quy định.
b) Cách thức thực hiện: Hồ sơ gửi bằng một trong các hình thức sau: Trực tiếp; Theo đường bưu điện; Fax; Thư điện tử; Đăng ký trực tuyến tại địa chỉ: http://dichvucong.quangninh.gov.vn
c) Thành phần, số lượng hồ sơ:
Thành phần:
Đề xuất kế hoạch khuyến nông;
+ Dự toán kinh phí.
+ Số lượng: không quy định.
d) Thời hạn giải quyết: 60 ngày.
đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.
e) Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính: Ủy ban nhân dân cấp huyện. g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định.
h) Lệ phí (nếu có): Không.
i) Tên mẫu đơn, tờ khai: Không.
k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Không.
m) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
Điều 25, Nghị định 83/2018/NĐCP ngày 24/5/2018.

STTBộ hồ sơ gồm
1 Đề xuất kế hoạch khuyến nông
2 Dự toán kinh phí
NỘP HỒ SƠ QUA MẠNG
  • Hồ sơ: Phê duyệt kế hoạch khuyến nông địa phương
  • Bước 1: Đăng ký tài khoản (nếu chưa có) và đăng nhập Bước 2: Nhập thông tin và lưu hồ sơ Bước 3: Gửi hồ sơ Bước 4: Nhận kết quả hồ sơ
Lượt truy cập:
Trực tuyến:
CHÍNH QUYỀN ĐIỆN TỬ TỈNH QUẢNG NINH
Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân Tỉnh Quảng Ninh
Hỗ trợ:
Điện thoại: 1900.558.826
Email: chinhquyendientu@quangninh.gov.vn