DỊCH VỤ CÔNG


TÌNH HÌNH
XỬ LÝ


HỎI ĐÁP

THÔNG TIN LIÊN HỆ ĐƠN VỊ TIẾP NHẬN HỒ SƠ
TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH CÔNG THÀNH PHỐ MÓNG CÁI
Tên cơ quan: Trung tâm Hành chính công Thành phố Móng Cái
Địa chỉ: Khu 8, Phường Hải Hòa, Thành phố Móng Cái
ĐT: 0333.885468
Email: ttpvhcc.mc@quangninh.gov.vn
GIỚI THIỆU TRÌNH TỰ VÀ THỦ TỤC THỰC HIỆN
Thủ tục: Đăng ký khi hợp tác xã sáp nhập

* Trình tự thực hiện:
- Người đại diện hợp pháp hoặc người được ủy quyền của hợp tác xã nộp hồ sơ tại Trung tâm Hành chính công thành phố.
- Bộ phận tiếp nhận hồ sơ tại Trung tâm Hành chính công thành phố:
+ Yêu cầu người đến làm thủ tục nộp bản sao hợp lệ giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu còn hiệu lực.
+ Trường hợp được ủy quyền thì phải có giấy tờ sau: Hợp đồng cung cấp dịch vụ giữa người thành lập hợp tác xã và tổ chức làm dịch vụ nộp hồ sơ, nhận kết quả và giấy giới thiệu của tổ chức đó cho cá nhân thực hiện nộp hồ sơ, nhận kết quả; hoặc văn bản ủy quyền cho cá nhân thực hiện nộp hồ sơ, nhận kết quả theo quy định của pháp luật.
+ Tiếp nhận hồ sơ, viết giấy biên nhận và chuyển bộ phận chuyên môn giải quyết.
- Người đại diện hợp pháp hoặc người được ủy quyền của hợp tác xã nhận kết quả tại Trung tâm Hành chính công thành phố.
* Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ qua mạng.
* Thành phần, số lượng hồ sơ:
- Thành phần hồ sơ gồm:
+ Giấy đề nghị đăng ký thay đổi nội dung đăng ký của hợp tác xã;
+ Nghị quyết của đại hội thành viên về việc sáp nhập hợp tác xã.
- Số lượng hồ sơ: 01 bộ
* Thời hạn giải quyết: 02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ.
* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân, tổ chức.
* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Tài chính kế hoạch huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh
* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã.
* Lệ phí: 24.000 đồng/lần cấp.
* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Giấy đề nghị đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hợp tác xã theo mẫu quy định tại Phụ lục I-7 Thông tư số 03/2014/TT-BKHĐT.
* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục: Không
* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
- Luật Hợp tác xã ngày 20/11/ 2012;
- Nghị định 193/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 quy định chi tiết một số điều của Luật Hợp tác xã;
- Thông tư số 03/2014/TT-BKHĐT ngày 26/05/2014 hướng dẫn về đăng ký hợp tác xã và chế độ báo cáo tình hình hoạt động của hợp tác xã;
- Quyết định số 3295/2014/QĐ-UBND ngày 30/12/2014 của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc quy định thu lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, cung cấp thông tin về đăng ký kinh doanh trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.
- Quyết định số 4987/QĐ-UBND ngày 28/11/2019 của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung; hủy bỏ lĩnh vực thành lập và hoạt động của liên hiệp hợp tác xã và hợp tác xã thuộc phạm vi chức năng của Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Quảng Ninh. 

 

NỘP HỒ SƠ QUA MẠNG
  • Hồ sơ: Đăng ký khi hợp tác xã sáp nhập
  • Bước 1: Đăng ký tài khoản (nếu chưa có) và đăng nhập Bước 2: Nhập thông tin và lưu hồ sơ Bước 3: Gửi hồ sơ Bước 4: Nhận kết quả hồ sơ
Lượt truy cập:
Trực tuyến:
CHÍNH QUYỀN ĐIỆN TỬ TỈNH QUẢNG NINH
Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân Tỉnh Quảng Ninh
Hỗ trợ:
Điện thoại: 1900.558.826
Email: chinhquyendientu@quangninh.gov.vn