DỊCH VỤ CÔNG


TÌNH HÌNH
XỬ LÝ


HỎI ĐÁP

THÔNG TIN LIÊN HỆ ĐƠN VỊ TIẾP NHẬN HỒ SƠ
TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH CÔNG THÀNH PHỐ MÓNG CÁI
Tên cơ quan: Trung tâm Hành chính công Thành phố Móng Cái
Địa chỉ: Khu 8, Phường Hải Hòa, Thành phố Móng Cái
ĐT: 0333.885468
Email: ttpvhcc.mc@quangninh.gov.vn
GIỚI THIỆU TRÌNH TỰ VÀ THỦ TỤC THỰC HIỆN
Thủ tục: Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh

* Điều kiện thực hiện: Khi chấm dứt hoạt động, hộ kinh doanh gửi Thông báo chấm dứt hoạt động cho cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện nơi đã đăng ký, đồng thời phải thanh toán đầy đủ các khoản nợ, gồm cả nợ thuế và nghĩa vụ tài chính chưa thực hiện.
* Trình tự thực hiện:
- Bước 1: Tổ chức, cá nhân đến bộ phận một cửa/ Trung tâm Hành chính công (cấp huyện) để được hướng dẫn làm hồ sơ và nhận mẫu đơn, mẫu tờ khai
- Bước 2: Tổ chức, cá nhân sau khi hoàn thiện hồ sơ nộp hồ sơ thì nộp tại bộ phận một cửa/ Trung tâm Hành chính công (cấp huyện).
- Bước 3: Cán bộ tại Bộ phận một của/ Trung tâm Hành chính công (cấp huyện) kiểm tra hồ sơ (nếu hồ sơ hợp lệ) thì  viết giấy tiếp nhận hồ sơ
- Bước 4: Tổ chức, cá nhân căn cứ vào thời gian ghi trong giấy tiếp nhận hồ sơ đến bộ phận một của/ Trung tâm Hành chính công (cấp huyện) để nhận kết quả.
* Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại bộ phận một cửa / Trung tâm hành chính công (cấp huyện).
* Thành phần, số lượng hồ sơ:
- Thành phần hồ sơ gồm:
+ Thông chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh (theo mẫu);
+ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;
- Số lượng hồ sơ: 01 bộ
* Thời gian giải quyết: 01 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
* Đối tượng thực hiện TTHC: Cá nhân
* Cơ quan thực hiện TTHC:
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Phòng Tài chính - Kế hoạch
- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Tài chính - Kế hoạch
- Cơ quan phối hợp thực hiện: Không
* Kết quả thực hiện TTHC: Giấy chứng nhận
* Lệ phí: Không
* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Thông báo về việc chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh (thực hiện theo quy định tại Phụ lục III-5 ban hành kèm theo Thông tư 20/2015/TT-BKHĐT);
* Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC: Không
* Căn cứ pháp lý của TTHC:
- Nghị định 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 về đăng ký doanh nghiệp;
- Thông tư số 01/2013/TT-BKHĐT ngày 21/01/2013 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về đăng kí doanh nghiệp;
- Thông tư 176/2012/TT-BTC ngày 23/10/2012 của Bộ Tài chính Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản ký và sử dụng lệ phí đăng ký kinh doanh nghiệp, đăng ký hộ kinh doanh và phí cung cấp thông tin doanh nghiệp.
- Quyết định số 2755/QĐ-UBND ngày 23/7/2018 của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung thuộc phạm vi chức năng của Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Quảng Ninh.

NỘP HỒ SƠ QUA MẠNG
  • Hồ sơ: Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh
  • Bước 1: Đăng ký tài khoản (nếu chưa có) và đăng nhập Bước 2: Nhập thông tin và lưu hồ sơ Bước 3: Gửi hồ sơ Bước 4: Nhận kết quả hồ sơ
Lượt truy cập:
Trực tuyến:
CHÍNH QUYỀN ĐIỆN TỬ TỈNH QUẢNG NINH
Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân Tỉnh Quảng Ninh
Hỗ trợ:
Điện thoại: 1900.558.826
Email: chinhquyendientu@quangninh.gov.vn