DỊCH VỤ CÔNG


TÌNH HÌNH
XỬ LÝ


HỎI ĐÁP

THÔNG TIN LIÊN HỆ ĐƠN VỊ TIẾP NHẬN HỒ SƠ
TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH CÔNG THÀNH PHỐ MÓNG CÁI
Tên cơ quan: Trung tâm Hành chính công Thành phố Móng Cái
Địa chỉ: Khu 8, Phường Hải Hòa, Thành phố Móng Cái
ĐT: 0333.885468
Email: ttpvhcc.mc@quangninh.gov.vn
GIỚI THIỆU TRÌNH TỰ VÀ THỦ TỤC THỰC HIỆN
Thủ tục: Tạm ngừng hoạt động hợp tác xã, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã

* Trình tự thực hiện:
- Bước 1: Tổ chức, cá nhân đến bộ phận một cửa/ Trung tâm Hành chính công (cấp huyện) để được hướng dẫn làm hồ sơ và nhận mẫu đơn, mẫu tờ khai 
- Bước 2: Tổ chức, cá nhân sau khi hoàn thiện hồ sơ nộp hồ sơ thì nộp tại bộ phận một cửa/ Trung tâm Hành chính công (cấp huyện).
- Bước 3: Cán bộ tại Bộ phận một của/ Trung tâm Hành chính công (cấp huyện) kiểm tra hồ sơ (nếu hồ sơ hợp lệ) thì  viết giấy tiếp nhận hồ sơ
- Bước 4: Tổ chức, cá nhân căn cứ vào thời gian ghi trong giấy tiếp nhận hồ sơ đến bộ phận một của/ Trung tâm Hành chính công (cấp huyện) để nhận kết quả.
* Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại bộ phận một cửa / Trung tâm Hành chính công (cấp huyện);
* Thành phần, số lượng hồ sơ:
- Thành phần hồ sơ gồm:
+ Thông báo tạm ngừng hoạt động hợp tác xã, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã (theo mẫu)
+ Nghị quyết của đại hội thành viên hoặc quyết định bng văn bản của hội đồng quản trị về việc tạm ngừng hoạt động hợp tác xã, tạm ngừng hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã (không có mẫu).
- Số lượng h sơ: 01 bộ
* Thời gian giải quyết: 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận đ hồ sơ hợp lệ
* Đối tượng thực hiện TTHC: Tổ chức
* Cơ quan thực hiện TTHC:
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Phòng Tài chính - Kế hoạch.
- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Tài chính - Kế hoạch
- Cơ quan phối hợp thực hiện: Không
* Kết quả thực hiện TTHC: Giấy chứng nhận
* Lệ phí: Không
* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Thông báo tạm ngừng hoạt động hợp tác xã, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã (Phụ lục I-11, ban hành kèm theo Thông tư 03/2014/TT-BKHĐT ngày 26/5/2014);
* Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC: Không
* Căn cứ pháp lý của TTHC:
- Luật hợp tác xã số 23/2012/QH13 ngày 20/11/2012;
- Nghị định 193/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Hợp tác xã;
- Thông tư 03/2014/TT-BKH ngày 26/5/2014 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về đăng ký hợp tác xã và chế độ báo cáo tình hình hoạt động của hợp tác xã;
- Quyết định số 3823/2007/QĐ-UBND ngày 16/10/2007 của UBND Tỉnh Quảng Ninh về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, cung cấp thông tin về đăng ký kinh doanh trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.
- Quyết định số 4987/QĐ-UBND ngày 28/11/2019 của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung; hủy bỏ lĩnh vực thành lập và hoạt động của liên hiệp hợp tác xã và hợp tác xã thuộc phạm vi chức năng của Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Quảng Ninh.

NỘP HỒ SƠ QUA MẠNG
  • Hồ sơ: Tạm ngừng hoạt động hợp tác xã, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã
  • Bước 1: Đăng ký tài khoản (nếu chưa có) và đăng nhập Bước 2: Nhập thông tin và lưu hồ sơ Bước 3: Gửi hồ sơ Bước 4: Nhận kết quả hồ sơ
Lượt truy cập:
Trực tuyến:
CHÍNH QUYỀN ĐIỆN TỬ TỈNH QUẢNG NINH
Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân Tỉnh Quảng Ninh
Hỗ trợ:
Điện thoại: 1900.558.826
Email: chinhquyendientu@quangninh.gov.vn