DỊCH VỤ CÔNG


TÌNH HÌNH
XỬ LÝ


HỎI ĐÁP

THÔNG TIN LIÊN HỆ ĐƠN VỊ TIẾP NHẬN HỒ SƠ
TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH CÔNG THÀNH PHỐ MÓNG CÁI
Tên cơ quan: Trung tâm Hành chính công Thành phố Móng Cái
Địa chỉ: Khu 8, Phường Hải Hòa, Thành phố Móng Cái
ĐT: 0333.885468
Email: ttpvhcc.mc@quangninh.gov.vn
GIỚI THIỆU TRÌNH TỰ VÀ THỦ TỤC THỰC HIỆN
Thủ tục: Thu hồi giấy chứng nhận đăng ký mô tô, xe gắn máy và biển số xe

a) Trình tự thực hiện:
Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ theo quy định của pháp luật.
Bước 2: Nộp hồ sơ đề nghị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xe tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả trụ sở Công an cấp huyện được phân cấp đăng ký mô tô, xe gắn máy.
- Cán bộ tiếp nhận hồ sơ:
+  Kiểm tra giấy tờ của chủ xe, tiếp nhận 02 Giấy khai thu hồi đăng ký, biển số xe.
+ Thu biển số và giấy chứng nhận đăng ký xe, cấp giấy hẹn cho chủ xe.
Bước 3: Trả giấy chứng nhận thu hồi đăng ký, biển số xe cho chủ xe.
b) Cách thức thực hiện:
Trực tiếp tại trụ sở Công an cấp huyện được phân cấp đăng ký mô tô, xe gắn máy. Thời gian: từ thứ 2 đến thứ 6.
c) Thành phần, số lượng hồ sơ:
- Thành phần hồ sơ:
+ Giấy khai thu hồi đăng ký, biển số xe (theo mẫu).
+ Giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xe.
Trường hợp mất giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xe phải có đơn trình báo và cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật (đối với cá nhân) và công văn đề nghị (đối với tổ chức).
+ Giấy tờ của chủ xe.
- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
d) Thời hạn giải quyết:
Không quá 2 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ;
đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:
Các loại xe đã đăng ký tại Công an cấp huyện (xe theo quy định tại Điều 19 Thông tư số 15/2014/TT-BCA ngày 04/4/2014 của Bộ Công an).
e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
Công an cấp huyện được phân cấp đăng ký mô tô, xe gắn máy
g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:
Cấp giấy chứng nhận thu hồi đăng ký, biển số.
h) Lệ phí:
Không thu lệ phí.
i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:
Giấy khai thu hồi đăng ký, biển số xe (mẫu số 05 ban hành kèm theo Thông tư số 15/2014/TT-BCA ngày 04/4/2014 của Bộ Công an)
k) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
- Luật Giao thông đường bộ (Luật số 23/2008/QH12, ngày 13/11/2008).
- Thông tư số 15/2014/TT-BCA ngày 04/4/2014 của Bộ Công an quy định về đăng ký xe.
- Thông tư số 41/2016/TT-BCA ngày 12/10/2016 của Bộ Công an quy định quy trình đăng ký xe.

STTBộ hồ sơ gồm
Không có dữ liệu
NỘP HỒ SƠ QUA MẠNG
  • Hồ sơ: Thu hồi giấy chứng nhận đăng ký mô tô, xe gắn máy và biển số xe
  • Bước 1: Đăng ký tài khoản (nếu chưa có) và đăng nhập Bước 2: Nhập thông tin và lưu hồ sơ Bước 3: Gửi hồ sơ Bước 4: Nhận kết quả hồ sơ
Lượt truy cập:
Trực tuyến:
CHÍNH QUYỀN ĐIỆN TỬ TỈNH QUẢNG NINH
Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân Tỉnh Quảng Ninh
Hỗ trợ:
Điện thoại: 1900.558.826
Email: chinhquyendientu@quangninh.gov.vn