DỊCH VỤ CÔNG


TÌNH HÌNH
XỬ LÝ


HỎI ĐÁP

THÔNG TIN LIÊN HỆ ĐƠN VỊ TIẾP NHẬN HỒ SƠ
TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH CÔNG THÀNH PHỐ MÓNG CÁI
Tên cơ quan: Trung tâm Hành chính công Thành phố Móng Cái
Địa chỉ: Khu 8, Phường Hải Hòa, Thành phố Móng Cái
ĐT: 0333.885468
Email: ttpvhcc.mc@quangninh.gov.vn
GIỚI THIỆU TRÌNH TỰ VÀ THỦ TỤC THỰC HIỆN
Thủ tục: Cấp lại Giấy chứng nhận kinh tế trang trại

* Trình tự thực hiện:
- Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại Trung tâm Hành chính công thành phố Uông Bí.
- Cán bộ trực tiếp nhận tại Trung tâm Hành chính công thành phố Uông Bí chuyển phòng chuyên môn thụ lý hồ sơ
- Nhận kết quả từ phòng chuyên môn.
- Trả kết quả cho cá nhân, tổ chức.
Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ qua mạng.
* Thành phần, số lượng hồ sơ:
- Thành phần hồ sơ bao gồm:
+ Đơn đề nghị cấp lại giấy chứng nhận kinh tế trang trại thực hiện theo mẫu quy định tại Phụ lục IV, Thông tư số 27/2011/TT-BNNPTNT ngày 13/4/2011;
+ Giấy chứng nhận trang trại đã được cấp trong trường hợp rách, nát.
- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện TTHC: Tổ chức, cá nhân.
Cơ quan thực hiện TTHC:
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND cấp huyện
- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Kinh tế hoặc phòng Nông nghiệp và PTNT.
- Cơ quan phối hợp thực hiện: UBND cấp xã
* Kết quả thực hiện TTHC: Giấy chứng nhận.                                 
Lệ phí: Không.
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:
- Đơn đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận kinh tế trang trại (Phụ lục IV, Thông tư số 27/2011/TT-BNNPTNT ngày 13/4/2011).
Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC:
- Giấy chứng nhận kinh tế trang trại bị mất, cháy, rách, nát.
Căn cứ pháp lý của TTHC:
- Thông tư số 27/2011/TT-BNNPTNT ngày 13/4/2011 của Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn quy định về tiêu chí và thủ tục cấp giấy chứng nhận kinh tế trang trại.
 

STTBộ hồ sơ gồm
1 Giấy chứng nhận trang trại đã được cấp
2 Đơn đề nghị cấp lại giấy chứng nhận kinh tế trang trại (Tải biểu mẫu)
NỘP HỒ SƠ QUA MẠNG
  • Hồ sơ: Cấp lại Giấy chứng nhận kinh tế trang trại
  • Bước 1: Đăng ký tài khoản (nếu chưa có) và đăng nhập Bước 2: Nhập thông tin và lưu hồ sơ Bước 3: Gửi hồ sơ Bước 4: Nhận kết quả hồ sơ
Lượt truy cập:
Trực tuyến:
CHÍNH QUYỀN ĐIỆN TỬ TỈNH QUẢNG NINH
Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân Tỉnh Quảng Ninh
Hỗ trợ:
Điện thoại: 1900.558.826
Email: chinhquyendientu@quangninh.gov.vn