DỊCH VỤ CÔNG


TÌNH HÌNH
XỬ LÝ


HỎI ĐÁP

THÔNG TIN LIÊN HỆ ĐƠN VỊ TIẾP NHẬN HỒ SƠ
UBND PHƯỜNG TRẦN PHÚ
Tên cơ quan: Đảng ủy - HĐND - UBND phường Trần Phú
Địa chỉ: Phường Trần Phú, thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh

GIỚI THIỆU TRÌNH TỰ VÀ THỦ TỤC THỰC HIỆN
Thủ tục:

Chưa Cập Nhật Dữ Liệu
STTBộ hồ sơ gồm
1 Giấy khai sinh
2 Giấy chứng nhận hộ nghèo hoặc hộ cận nghèo
3 Kết luận của cơ sở y tế hoặc cơ quan có thẩm quyền xác nhận đối với trẻ em bị câm, điếc
4 Tờ khai đề nghị hỗ trợ cho trẻ em
5 Kết luận của cơ sở y tế có thẩm quyền đối với trẻ em nhiễm HIV/AIDS hoặc bà mẹ nhiễm HIV/AIDS đối với trẻ em dưới 24 tháng tuổi sinh ra từ bà mẹ nhiễm HIV/AIDS
6 Quyết định đang hưởng chế độ bảo trợ xã hội đối với trẻ em có cha hoặc mẹ đang hưởng bảo trợ xã hội
7 Quyết định đang hưởng trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hằng tháng đối với trẻ em có cha hoặc mẹ đang hưởng trợ cấp tai nạn lao động
8 Kết luận tình trạng câm điếc của cơ sở y tế có thẩm quyền đối với trẻ em có cha hoặc mẹ bị câm điếc
9 Giấy xác nhận đang điều trị bệnh hoặc giấy ra viện ghi chẩn đoán mắc bệnh thuộc danh mục các bệnh theo Nghị quyết số 91/2017/NQ-HĐND đối với trẻ em có cha hoặc mẹ mắc bệnh theo danh mục các bệnh
10 Quyết định tiếp nhận được chăm sóc, nuôi dưỡng tại cơ sở bảo trợ xã hội, nhà xã hội đối với trẻ em có cha hoặc mẹ đang chăm sóc, nuôi dưỡng tại cơ sở bảo trợ xã hội, nhà xã hội hoặc xác nhận (ghi rõ họ tên và đóng dấu) của đại diện cơ sở bảo trợ xã hội, nhà xã hội
11 Quyết định của Tòa án về việc công nhận mất tích đối với trẻ em có cha hoặc mẹ mất tích theo quy định của pháp luật
12 Quyết định của Tòa án hoặc cơ quan có thẩm quyền về thời gian chấp hành án phạt tù giam hoặc thời gian chấp hành quyết định xử lý vi phạm hành chính tại trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc đối với trẻ em có cha hoặc mẹ đang trong thời gian chấp hành án phạt tù giam hoặc trong thời gian chấp hành quyết định xử lý vi phạm hành chính tại trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc
13 Quyết định của cơ quan có thẩm quyền về thời gian cai nghiện tập trung tại cơ sở cai nghiện đối với trẻ em có cha hoặc mẹ đang trong thời gian cai nghiện tập trung tại cơ sở cai nghiện
14 Kết luận hoặc văn bản xác nhận của cơ quan công an đối với trường hợp trẻ em bị xâm hại tình dục và xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã về việc trẻ em bị xâm hại tình dục phải sinh con và đang nuôi con
15 Quyết định cho làm con nuôi của cơ quan có thẩm quyền đối với trường hợp trẻ em được nhận làm con nuôi
16 Đối với trường hợp bố mẹ ly hôn người nuôi dưỡng chết thì bổ sung quyết định ly hôn của Tòa án và quyết định của Ủy ban nhân dân cấp xã về khai tử đối với người nuôi dưỡng đã chết và quyết định cho phép cá nhân nhận nuôi dưỡng trẻ
NỘP HỒ SƠ QUA MẠNG
  • Hồ sơ: Hỗ trợ dinh dưỡng nâng cao thể trạng và hỗ trợ thường xuyên hằng tháng
  • Bước 1: Đăng ký tài khoản (nếu chưa có) và đăng nhập Bước 2: Nhập thông tin và lưu hồ sơ Bước 3: Gửi hồ sơ Bước 4: Nhận kết quả hồ sơ
Nộp hồ sơ
Lượt truy cập:
Trực tuyến:
CHÍNH QUYỀN ĐIỆN TỬ TỈNH QUẢNG NINH
Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân Tỉnh Quảng Ninh
Hỗ trợ:
Điện thoại: 1900.558.826
Email: chinhquyendientu@quangninh.gov.vn