DỊCH VỤ CÔNG


TÌNH HÌNH
XỬ LÝ


HỎI ĐÁP

THÔNG TIN LIÊN HỆ ĐƠN VỊ TIẾP NHẬN HỒ SƠ
TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH CÔNG THỊ XÃ QUẢNG YÊN
Tên cơ quan: Trung tâm Hành chính công thị xã Quảng Yên
Địa chỉ: 179 Ngô Quyền, Phường Quảng YênThị xã Quảng Yên
GIỚI THIỆU TRÌNH TỰ VÀ THỦ TỤC THỰC HIỆN
Thủ tục: Gia hạn giấy phép xây dựng công trình, nhà ở riêng lẻ tại đô thị

* Trình tự thực hiện:
- Cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ tại bộ phận một cửa /Trung tâm hành chính công cấp huyện.
- Chuyển phòng chuyên môn thụ lý hồ sơ;
- Nhận kết quả từ phòng chuyên môn;
- Trả kết quả cho người dân, tổ chức.
* Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại bộ phận một cửa /Trung tâm hành chính công cấp huyện.
* Thành phần, số lượng hồ sơ:
- Thành phần hồ sơ bao gồm:
+ Đơn đề nghị gia hạn giấy phép xây dựng, trong đó giải trình rõ lý do chưa khởi công xây dựng;
+ Bản chính giấy phép xây dựng đã được cấp.
- Số lượng hồ sơ: 01 bộ
* Thời gian giải quyết: 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ (không kể thời gian chủ đầu tư bổ sung hồ sơ hoặc phải xin ý kiến các cơ quan, đơn vị có liên quan).
* Đối tượng thực hiện TTHC: Cá nhân, tổ chức
* Cơ quan thực hiện TTHC:
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: UBND cấp huyện.
- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: Phòng Quản lý đô thị, phòng kinh tế và hạ tầng.
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Quản lý đô thị, phòng kinh tế và hạ tầng
- Cơ quan phối hợp thực hiện: Không

* Kết quả thực hiện TTHC: Giấy phép xây dựng
* Lệ phí: Gia hạn giấy phép xây dựng 10.000 đồng/giấy phép.
* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không
* Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC: Không
* Căn cứ pháp lý của TTHC:
- Luật xây dựng ngày 26/11/2003.
- Nghị định số 64/2012/NĐ-CP ngày 4/9/2012 của Chính Phủ về cấp giấy phép xây dựng;
- Thông tư số 10/2012/TT-BXD ngày 20/12/2012 của Bộ Xây dựng “Hướng dẫn chi tiết một số nội dung của Nghị định số 64/2012/NĐ-CP ngày 4/9/2012 của Chính Phủ về cấp giấy phép xây dựng”;
- Quyết định số 3288/2012/QĐ-UBND ngày 12/12/2012 của UBND tỉnh v/v ban hành quy định về trình tự, TTHC trong lĩnh vực đầu tư các dự án phát triển kinh tế - xã hội có sử dụng đất, mặt nước; công tác quản lý các dự án đầu tư xây dựng - kinh doanh khu đô thị, dự án phát triển nhà ở trên địa bàn tỉnh QN.
- Quyết định 929/2013/QĐ-UBND Quy định cấp Giấy phép xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.
- Quyết định số 3820/2007/QĐ-UBND ngày 16/10/2007 V/v Quyết định mức thu, chế độ thu, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

STTBộ hồ sơ gồm
1 Giấy phép xây dựng đã được cấp
2 Đơn đề nghị gia hạn giấy phép xây dựng (Tải biểu mẫu)
NỘP HỒ SƠ QUA MẠNG
  • Hồ sơ: Gia hạn giấy phép xây dựng công trình, nhà ở riêng lẻ tại đô thị
  • Bước 1: Đăng ký tài khoản (nếu chưa có) và đăng nhập Bước 2: Nhập thông tin và lưu hồ sơ Bước 3: Gửi hồ sơ Bước 4: Nhận kết quả hồ sơ
Lượt truy cập:
Trực tuyến:
CHÍNH QUYỀN ĐIỆN TỬ TỈNH QUẢNG NINH
Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân Tỉnh Quảng Ninh
Hỗ trợ:
Điện thoại: 1900.558.826
Email: chinhquyendientu@quangninh.gov.vn