DỊCH VỤ CÔNG


TÌNH HÌNH
XỬ LÝ


HỎI ĐÁP

THÔNG TIN LIÊN HỆ ĐƠN VỊ TIẾP NHẬN HỒ SƠ
TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH CÔNG THỊ XÃ QUẢNG YÊN
Tên cơ quan: Trung tâm Hành chính công thị xã Quảng Yên
Địa chỉ: 179 Ngô Quyền, Phường Quảng YênThị xã Quảng Yên
GIỚI THIỆU TRÌNH TỰ VÀ THỦ TỤC THỰC HIỆN
Thủ tục: Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện về ANTT

1. Thủ tục Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ cầm đồ
         - Trình tự thực hiện: Trong thời hạn 7 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Công an thị xã Quảng Yên có trách nhiệm cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự.
         - Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Trung tâm Hành chính công thị xã Quảng Yên.
        - Thành phần, số lượng hồ sơ:
1Đơn xin cấp Giấy chứng nhận về ANTT Có mẫu
2Bản khai lý lịch (dán ảnh và có xác nhận của UBND phường, xã) Có mẫu
3Bản sao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (nếu không chính chủ phải thay bằng hợp đồng thuê nhà)  
4Sơ đồ cơ sở 
5Bản sao công chứng Giấy đăng ký hộ kinh doanh 
6Danh sách người làm trong cơ sởCó mẫu
7Bản sao giấy CMND của tất cả số người làm trong cơ sở 
8Bản sao sổ hộ khẩu của chủ cơ sở ( hoặc sổ tạm trú) 
9Biên bản kiểm tra an toàn về PCCCPhòng Cảnh sát PCCC số 4- Uông Bí cấp
10Phiếu xác minh lý lịchCông an thẩm tra
 
         Ghi chú: Riêng Biên bản kiểm tra an toàn về PCCC thì chủ cơ sở tự liên hệ với Phòng Cảnh sát PCCC số 4 tỉnh Quảng Ninh hoàn chỉnh hồ sơ nộp về Công an thị xã để được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự. 
        - Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
       + Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Công an thị xã Quảng Yên.
       + Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Công an thị xã Quảng Yên.
       - Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự.
       - Lệ phí: 300.000đ ( Ba trăm nghìn đồng)
       - Yêu cầu thực hiện thử tục hành chính ( nếu có): Không
       - Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
       + Nghị định số 72/2009/NĐ-CP ngày 03/9/2009 của Chính phủ Quy định điều kiện về an ninh, trật tự đối với một số ngành nghề kinh doanh có điều kiện.
       + Thông tư số 33/2010/TT-BCA ngày 05/10/2010 của Bộ Công an Quy định cụ thể điều kiện về an ninh, trật tự đối với một số ngành nghề kinh doanh có điều kiện.

2. Thủ tục Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện Đại lý kinh doanh gas, các cửa hàng bán gas chai, trạm nạp gas vào chai và ô tô, trạm cấp gas.
         - Trình tự thực hiện: Trong thời hạn 7 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Công an thị xã Quảng Yên có trách nhiệm cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự.
         - Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Trung tâm Hành chính công thị xã Quảng Yên.
        - Thành phần, số lượng hồ sơ:
1Đơn xin cấp Giấy chứng nhận về ANTT Có mẫu
2Bản khai lý lịch (dán ảnh và có xác nhận của UBND phường, xã) Có mẫu
3Bản sao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (nếu không chính chủ phải thay bằng hợp đồng thuê nhà)  
4Sơ đồ cơ sở 
5Bản sao công chứng Giấy đăng ký hộ kinh doanh 
6Danh sách người làm trong cơ sởCó mẫu
7Bản sao giấy CMND của tất cả số người làm trong cơ sở 
8Bản sao sổ hộ khẩu của chủ cơ sở ( hoặc sổ tạm trú) 
9Biên bản kiểm tra an toàn về PCCCPhòng Cảnh sát PCCC số 4- Uông Bí cấp
10Phiếu xác minh lý lịchCông an thẩm tra
 
         Ghi chú: Riêng Biên bản kiểm tra an toàn về PCCC thì chủ cơ sở tự liên hệ với Phòng Cảnh sát PCCC số 4 tỉnh Quảng Ninh ( phường Thanh Sơn, Uông Bí) hoàn chỉnh hồ sơ nộp về Công an thị xã để được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự. 
        - Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
       + Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Công an thị xã Quảng Yên.
       + Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Công an thị xã Quảng Yên.
       - Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự.
       - Lệ phí: 300.000đ ( Ba trăm nghìn đồng)
       - Yêu cầu thực hiện thử tục hành chính ( nếu có): Không
       - Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
       + Nghị định số 72/2009/NĐ-CP ngày 03/9/2009 của Chính phủ Quy định điều kiện về an ninh, trật tự đối với một số ngành nghề kinh doanh có điều kiện.
       + Thông tư số 33/2010/TT-BCA ngày 05/10/2010 của Bộ Công an Quy định cụ thể điều kiện về an ninh, trật tự đối với một số ngành nghề kinh doanh có điều kiện.

3. Thủ tục Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện Kinh doanh thiết bị phát tín hiệu của xe được quyền ưu tiên.     
         - Trình tự thực hiện: Trong thời hạn 7 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Công an thị xã Quảng Yên có trách nhiệm cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự.
         - Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Trung tâm Hành chính công thị xã Quảng Yên.
        - Thành phần, số lượng hồ sơ:
1Đơn xin cấp Giấy chứng nhận về ANTT Có mẫu
2Bản khai lý lịch (dán ảnh và có xác nhận của UBND phường, xã) Có mẫu
3Bản sao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (nếu không chính chủ phải thay bằng hợp đồng thuê nhà)  
4Sơ đồ cơ sở 
5Bản sao công chứng Giấy đăng ký hộ kinh doanh 
6Danh sách người làm trong cơ sởCó mẫu
7Bản sao giấy CMND của tất cả số người làm trong cơ sở 
8Bản sao sổ hộ khẩu của chủ cơ sở ( hoặc sổ tạm trú) 
9Biên bản kiểm tra an toàn về PCCCPhòng Cảnh sát PCCC số 4- Uông Bí cấp
10Phiếu xác minh lý lịchCông an thẩm tra
 
         Ghi chú: Riêng Biên bản kiểm tra an toàn về PCCC thì chủ cơ sở tự liên hệ với Phòng Cảnh sát PCCC số 4 tỉnh Quảng Ninh ( phường Thanh Sơn, Uông Bí) hoàn chỉnh hồ sơ nộp về Công an thị xã để được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự. 
        - Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
       + Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Công an thị xã Quảng Yên.
       + Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Công an thị xã Quảng Yên.
       - Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự.
       - Lệ phí: 300.000đ ( Ba trăm nghìn đồng)
       - Yêu cầu thực hiện thử tục hành chính ( nếu có): Không
       - Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
       + Nghị định số 72/2009/NĐ-CP ngày 03/9/2009 của Chính phủ Quy định điều kiện về an ninh, trật tự đối với một số ngành nghề kinh doanh có điều kiện.
       + Thông tư số 33/2010/TT-BCA ngày 05/10/2010 của Bộ Công an Quy định cụ thể điều kiện về an ninh, trật tự đối với một số ngành nghề kinh doanh có điều kiện.

4. Thủ tục Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện Kinh doanh karaoke, xoa bóp (massage, tẩm quất).      
- Trình tự thực hiện: Trong thời hạn 7 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Công an thị xã Quảng Yên có trách nhiệm cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự.
         - Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Trung tâm Hành chính công thị xã Quảng Yên.
        - Thành phần, số lượng hồ sơ:
1Đơn xin cấp Giấy chứng nhận về ANTT Có mẫu
2Bản khai lý lịch (dán ảnh và có xác nhận của UBND phường, xã) Có mẫu
3Bản sao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (nếu không chính chủ phải thay bằng hợp đồng thuê nhà)  
4Sơ đồ cơ sở 
5Bản sao công chứng Giấy đăng ký hộ kinh doanh 
6Danh sách người làm trong cơ sởCó mẫu
7Bản sao giấy CMND của tất cả số người làm trong cơ sở 
8Bản sao sổ hộ khẩu của chủ cơ sở ( hoặc sổ tạm trú) 
9Biên bản kiểm tra an toàn về PCCCPhòng Cảnh sát PCCC số 4- Uông Bí cấp
10Phiếu xác minh lý lịchCông an thẩm tra
 
         Ghi chú: Riêng Biên bản kiểm tra an toàn về PCCC thì chủ cơ sở tự liên hệ với Phòng Cảnh sát PCCC số 4 tỉnh Quảng Ninh ( phường Thanh Sơn, Uông Bí) hoàn chỉnh hồ sơ nộp về Công an thị xã để được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự. 
        - Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
       + Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Công an thị xã Quảng Yên.
       + Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Công an thị xã Quảng Yên.
       - Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự.
       - Lệ phí: 300.000đ ( Ba trăm nghìn đồng)
       - Yêu cầu thực hiện thử tục hành chính ( nếu có): Không
       - Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
       + Nghị định số 72/2009/NĐ-CP ngày 03/9/2009 của Chính phủ Quy định điều kiện về an ninh, trật tự đối với một số ngành nghề kinh doanh có điều kiện.
       + Thông tư số 33/2010/TT-BCA ngày 05/10/2010 của Bộ Công an Quy định cụ thể điều kiện về an ninh, trật tự đối với một số ngành nghề kinh doanh có điều kiện.

5. Thủ tục Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện cho Các cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự không phải là doanh nghiệp; cho thuê lưu trú; cho tổ chức, cá nhân người nước ngoài thuê nhà để ở hoặc làm văn phòng; hoạt động in.      
- Trình tự thực hiện: Trong thời hạn 7 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Công an thị xã Quảng Yên có trách nhiệm cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự.
         - Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Trung tâm Hành chính công thị xã Quảng Yên.
        - Thành phần, số lượng hồ sơ:
1Đơn xin cấp Giấy chứng nhận về ANTT Có mẫu
2Bản khai lý lịch (dán ảnh và có xác nhận của UBND phường, xã) Có mẫu
3Bản sao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (nếu không chính chủ phải thay bằng hợp đồng thuê nhà)  
4Sơ đồ cơ sở 
5Bản sao công chứng Giấy đăng ký hộ kinh doanh 
6Danh sách người làm trong cơ sởCó mẫu
7Bản sao giấy CMND của tất cả số người làm trong cơ sở 
8Bản sao sổ hộ khẩu của chủ cơ sở ( hoặc sổ tạm trú) 
9Biên bản kiểm tra an toàn về PCCCPhòng Cảnh sát PCCC số 4- Uông Bí cấp
10Phiếu xác minh lý lịchCông an thẩm tra
 
         Ghi chú: Riêng Biên bản kiểm tra an toàn về PCCC thì chủ cơ sở tự liên hệ với Phòng Cảnh sát PCCC số 4 tỉnh Quảng Ninh ( phường Thanh Sơn, Uông Bí) hoàn chỉnh hồ sơ nộp về Công an thị xã để được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự. 
        - Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
       + Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Công an thị xã Quảng Yên.
       + Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Công an thị xã Quảng Yên.
       - Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự.
       - Lệ phí: 300.000đ ( Ba trăm nghìn đồng)
       - Yêu cầu thực hiện thử tục hành chính ( nếu có): Không
       - Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
       + Nghị định số 72/2009/NĐ-CP ngày 03/9/2009 của Chính phủ Quy định điều kiện về an ninh, trật tự đối với một số ngành nghề kinh doanh có điều kiện.
       + Thông tư số 33/2010/TT-BCA ngày 05/10/2010 của Bộ Công an Quy định cụ thể điều kiện về an ninh, trật tự đối với một số ngành nghề kinh doanh có điều kiện.

6. Thủ tục Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện cho Các tổ chức sự nghiệp có thu hoạt động kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự của cơ quan, tổ chức thuộc cấp huyện. 
         - Trình tự thực hiện: Trong thời hạn 7 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Công an thị xã Quảng Yên có trách nhiệm cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự.
         - Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Trung tâm Hành chính công thị xã Quảng Yên.
        - Thành phần, số lượng hồ sơ:
1Đơn xin cấp Giấy chứng nhận về ANTT Có mẫu
2Bản khai lý lịch (dán ảnh và có xác nhận của UBND phường, xã) Có mẫu
3Bản sao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (nếu không chính chủ phải thay bằng hợp đồng thuê nhà)  
4Sơ đồ cơ sở 
5Bản sao công chứng Giấy đăng ký hộ kinh doanh 
6Danh sách người làm trong cơ sởCó mẫu
7Bản sao giấy CMND của tất cả số người làm trong cơ sở 
8Bản sao sổ hộ khẩu của chủ cơ sở ( hoặc sổ tạm trú) 
9Biên bản kiểm tra an toàn về PCCCPhòng Cảnh sát PCCC số 4- Uông Bí cấp
10Phiếu xác minh lý lịchCông an thẩm tra
 
         Ghi chú: Riêng Biên bản kiểm tra an toàn về PCCC thì chủ cơ sở tự liên hệ với Phòng Cảnh sát PCCC số 4 tỉnh Quảng Ninh ( phường Thanh Sơn, Uông Bí) hoàn chỉnh hồ sơ nộp về Công an thị xã để được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự. 
        - Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
       + Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Công an thị xã Quảng Yên.
       + Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Công an thị xã Quảng Yên.
       - Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự.
       - Lệ phí: 300.000đ ( Ba trăm nghìn đồng)
       - Yêu cầu thực hiện thử tục hành chính ( nếu có): Không
       - Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
       + Nghị định số 72/2009/NĐ-CP ngày 03/9/2009 của Chính phủ Quy định điều kiện về an ninh, trật tự đối với một số ngành nghề kinh doanh có điều kiện.
       + Thông tư số 33/2010/TT-BCA ngày 05/10/2010 của Bộ Công an Quy định cụ thể điều kiện về an ninh, trật tự đối với một số ngành nghề kinh doanh có điều kiện.
 

STTBộ hồ sơ gồm
1 Chứng minh nhân dân
2 Biên bản kiểm tra an toàn về phòng cháy, chữa cháy
3 Bản khai lý lịch
4 Đơn xin cấp giấy xác nhận điều kiện về ANTT
5 Giấy chứng nhận đăng kí kinh doanh
6 Sơ đồ khu vực kinh doanh
7 Sổ hộ khẩu
8 Danh sách người làm trong cơ sở hoặc bộ phận ngành, nghề kinh doanh có điều kiện của cơ sở
NỘP HỒ SƠ QUA MẠNG
  • Hồ sơ: Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện về ANTT
  • Bước 1: Đăng ký tài khoản (nếu chưa có) và đăng nhập Bước 2: Nhập thông tin và lưu hồ sơ Bước 3: Gửi hồ sơ Bước 4: Nhận kết quả hồ sơ
Lượt truy cập:
Trực tuyến:
CHÍNH QUYỀN ĐIỆN TỬ TỈNH QUẢNG NINH
Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân Tỉnh Quảng Ninh
Hỗ trợ:
Điện thoại: 1900.558.826
Email: chinhquyendientu@quangninh.gov.vn