DỊCH VỤ CÔNG


TÌNH HÌNH
XỬ LÝ


HỎI ĐÁP

THÔNG TIN LIÊN HỆ ĐƠN VỊ TIẾP NHẬN HỒ SƠ

TRUNG TÂM PHỤC VỤ HÀNH CHÍNH CÔNG TỈNH QUẢNG NINH

Tên cơ quan: Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Quảng Ninh 
Địa chỉ: Khu Trung tâm Hành chính, Phường Hồng Hà, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại: 0203.3634668, 0203.3634669

Tổng đài: 1900.558826

Fax: 0203.3634667

Email: tthcct@quangninh.gov.vn
GIỚI THIỆU TRÌNH TỰ VÀ THỦ TỤC THỰC HIỆN
Thủ tục: Đăng ký sửa đổi, bổ sung nội dung chương trình khuyến mại đối với chương trình khuyến mại mang tính may rủi thực hiện trên địa bàn 01 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

1. Trình tự thực hiện: - Thương nhân gửi hồ sơ đăng ký sửa đổi, bổ sung nội dung chương trình khuyến mại đến Sở Công Thương.
- Sở Công Thương xem xét, trả lời xác nhận hoặc không xác nhận việc đăng ký sửa đổi, bổ sung nội dung chương trình khuyến mại của thương nhân; trong trường hợp không xác nhận phải nêu rõ lý do theo quy định của pháp luật.
- Việc sửa đổi, bổ sung nội dung chương trình khuyến mại phải đảm bảo không ảnh hưởng đến quyền lợi của các khách hàng đã tham gia chương trình trước khi được sửa đổi, bổ sung nội dung.
2. Cách thức thực hiệnNộp hồ sơ, nhận kết quả tại trung tâm Phục vụ Hành chính công Tỉnh:
- Qua đường bưu điện.
- Trực tuyến qua cổng thông tin dịch vụ công trực tuyến tỉnh Quảng Ninh.
- Trực tiếp tại quầy Sở Công Thương.
3. Thành phần hồ sơ Đơn đăng ký sửa đổi, bổ sung nội dung chương trình khuyến mại theo mẫu quy định.
4. Số lượng hồ sơ 01 bộ.
5. Thời hạn giải quyết05 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ hợp lệ.
6. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chínhThương nhân.
7. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chínhSở Công Thương.
8. Kết quả thực hiện thủ tục hành chínhCông văn xác nhận hoặc không xác nhận.
9. Phí, lệ phíKhông
10. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khaiMẫu số 06 - Thông báo/Đăng ký sửa đổi, bổ sung nội dung chương trình khuyến mại.
11. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chínhKhông.
12. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính- Luật Thương mại;
- Nghị định số81/2018/NĐ-CP ngày 22 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại.

STTBộ hồ sơ gồm
1 Đơn đăng ký sửa đổi, bổ sung nội dung chương trình khuyến mại theo mẫu quy định
NỘP HỒ SƠ QUA MẠNG
  • Hồ sơ: Đăng ký sửa đổi, bổ sung nội dung chương trình khuyến mại đối với chương trình khuyến mại mang tính may rủi thực hiện trên địa bàn 01 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
  • Bước 1: Đăng ký tài khoản (nếu chưa có) và đăng nhập Bước 2: Nhập thông tin và lưu hồ sơ Bước 3: Gửi hồ sơ Bước 4: Nhận kết quả hồ sơ
Lượt truy cập:
Trực tuyến:
CHÍNH QUYỀN ĐIỆN TỬ TỈNH QUẢNG NINH
Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân Tỉnh Quảng Ninh
Hỗ trợ:
Điện thoại: 1900.558.826
Email: chinhquyendientu@quangninh.gov.vn