DỊCH VỤ CÔNG


TÌNH HÌNH
XỬ LÝ


HỎI ĐÁP

THÔNG TIN LIÊN HỆ ĐƠN VỊ TIẾP NHẬN HỒ SƠ

TRUNG TÂM PHỤC VỤ HÀNH CHÍNH CÔNG TỈNH QUẢNG NINH

Tên cơ quan: Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Quảng Ninh 
Địa chỉ: Khu Trung tâm Hành chính, Phường Hồng Hà, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại: 0203.3634668, 0203.3634669

Tổng đài: 1900.558826

Fax: 0203.3634667

Email: tthcct@quangninh.gov.vn
GIỚI THIỆU TRÌNH TỰ VÀ THỦ TỤC THỰC HIỆN
Thủ tục: Phê duyệt phương án cắm mốc chỉ giới xác định phạm vi bảo vệ đập thủy điện

1Trình tự thực hiện: - Bước 1: Tổ chức, cá nhân gửi hồ sơ đến Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; (Ủy quyền cho Sở Công Thương)
- Bước 2: Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ, Sở Công Thương có trách nhiệm xem xét, kiểm tra hồ sơ; trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ, Sở Công Thương thông báo bằng văn bản cho chủ sở hữu đập, hồ chứa thủy điện để hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định.
- Bước 3: Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ Sở Công Thương có trách nhiệm phối hợp với các ngành liên quan tổ chức thẩm định:
* Trường hợp nội dung phương án cắm mốc chỉ giới phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành và đặc điểm nơi xây dựng đập, trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày tổ chức thẩm định, Sở Công Thương có trách nhiệm trình UBND tỉnh phê duyệt.
* Trường hợp nội dung phương án cắm mốc chỉ giới không phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành hoặc không phù hợp với đặc điểm nơi xây dựng đập, trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày tổ chức thẩm định, Sở Công Thương có trách nhiệm ban hành văn bản yêu cầu chủ sở hữu đập, hồ chứa thủy điện điều chỉnh, bổ sung phương án cắm mốc chỉ giới.
2Cách thức thực hiệnNộp hồ sơ, nhận kết quả tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công Tỉnh:
- Qua dịch vụ chuyển phát.
- Dịch vụ bưu chính công ích.
- Trực tuyến qua cổng thông tin dịch vụ công trực tuyến tỉnh Quảng Ninh.
- Trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận của Sở Công Thương.
3Thành phần hồ sơ - Văn bản đề nghị phê duyệt;
- Phương án cắm mốc chỉ giới.
4Số lượng hồ sơ 01 bộ.
5Thời hạn giải quyết07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ.
6Đối tượng thực hiện thủ tục hành chínhTổ chức, cá nhân.
7Cơ quan thực hiện thủ tục hành chínhỦy ban nhân dân tỉnh.
8Kết quả thực hiện thủ tục hành chínhQuyết định.
9Phí, lệ phíKhông.
10Tên mẫu đơn, mẫu tờ khaiKhông.
11Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chínhCác trường hợp phải cắm mốc chỉ giới:
- Đập của hồ chứa thủy điện có dung tích từ 500.000 m3 trở lên;
- Đập có chiều cao từ 15 m trở lên.
12Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính- Nghị định số 114/2018/NĐ-CP ngày 04 tháng 9 năm 2018 của Chính phủ về quản lý an toàn đập, hồ chứa nước.

STTBộ hồ sơ gồm
1 Phương án cắm mốc chỉ giới
2 Văn bản đề nghị phê duyệt
NỘP HỒ SƠ QUA MẠNG
  • Hồ sơ: Phê duyệt phương án cắm mốc chỉ giới xác định phạm vi bảo vệ đập thủy điện
  • Bước 1: Đăng ký tài khoản (nếu chưa có) và đăng nhập Bước 2: Nhập thông tin và lưu hồ sơ Bước 3: Gửi hồ sơ Bước 4: Nhận kết quả hồ sơ
Lượt truy cập:
Trực tuyến:
CHÍNH QUYỀN ĐIỆN TỬ TỈNH QUẢNG NINH
Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân Tỉnh Quảng Ninh
Hỗ trợ:
Điện thoại: 1900.558.826
Email: chinhquyendientu@quangninh.gov.vn