DỊCH VỤ CÔNG


TÌNH HÌNH
XỬ LÝ


HỎI ĐÁP

THÔNG TIN LIÊN HỆ ĐƠN VỊ TIẾP NHẬN HỒ SƠ
TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH CÔNG HUYỆN HOÀNH BỒ
Tên cơ quan: Trung tâm Hành chính công huyện Hoành Bồ
Địa chỉ: Khu 3, Thị trấn Trới, Huyện Hoành Bồ
ĐT: 02033.858118
GIỚI THIỆU TRÌNH TỰ VÀ THỦ TỤC THỰC HIỆN
Thủ tục: Thay đổi thông tin khai báo hoạt động cơ sở dịch vụ Photocopy

* Trình tự thực hiện:
- Cá nhân, tổ chức lập, hoàn thiện hồ sơ hoặc đến Trung tâm hành chính công cấp Huyện để được cung cấp, hướng dẫn lập hồ sơ theo quy định.
- Nộp hồ sơ tại Trung tâm hành chính công cấp Huyện.
- Trung tâm hành chính công cấp Huyện kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ (nếu hồ sơ hợp lệ), viết phiếu tiếp nhận hồ sơ và hẹn ngày trả kết quả.
- Tổ chức căn cứ vào thời gian ghi trong Giấy tiếp nhận hồ sơ đến Trung tâm hành chính công cấp Huyện nhận kết quả.
* Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Trung tâm hành chính công cấp Huyện hoặc thông qua hệ thống bưu chính.
* Thành phần, số lượng hồ sơ:
- Thành phần hồ sơ: Tờ khai hoạt động cơ sở dịch vụ photocopy.
- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
* Thời hạn giải quyết: 03 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.
* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân, Tổ chức.
* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Uỷ ban nhân dân cấp huyện.
- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không.
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Uỷ ban nhân dân cấp huyện.
- Cơ quan phối hợp: Không.
* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:
* Lệ phí: Không.
* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Tờ khai thay đổi thông tin cơ sở dịch vụ photocopy.
* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.
* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
- Nghị định số 60/2014/NĐ-CP ngày 19/6/2015 quy định về hoạt động in;
- Thông tư số 03/2015/TT-BTTTT ngày 06/3/2015 quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều, khoản của Nghị định số 60/2014/NĐ-CP ngày 19/6/2015 quy định về hoạt động in.

STTBộ hồ sơ gồm
1 Tờ khai hoạt động cở sở dịch vụ photocopy
NỘP HỒ SƠ QUA MẠNG
  • Hồ sơ: Thay đổi thông tin khai báo hoạt động cơ sở dịch vụ Photocopy
  • Bước 1: Đăng ký tài khoản (nếu chưa có) và đăng nhập Bước 2: Nhập thông tin và lưu hồ sơ Bước 3: Gửi hồ sơ Bước 4: Nhận kết quả hồ sơ
Lượt truy cập:
Trực tuyến:
CHÍNH QUYỀN ĐIỆN TỬ TỈNH QUẢNG NINH
Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân Tỉnh Quảng Ninh
Hỗ trợ:
Điện thoại: 1900.558.826
Email: chinhquyendientu@quangninh.gov.vn