DỊCH VỤ CÔNG


TÌNH HÌNH
XỬ LÝ


HỎI ĐÁP

THÔNG TIN LIÊN HỆ ĐƠN VỊ TIẾP NHẬN HỒ SƠ
TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH CÔNG THÀNH PHỐ HẠ LONG
Tên cơ quan: Trung tâm Hành chính công Thành phố Hạ Long
Địa chỉ: 
Số 8A, Đường 25/4, Phường Hồng Gai, TP. Hạ Long
ĐT (Fax): 02033.822605
GIỚI THIỆU TRÌNH TỰ VÀ THỦ TỤC THỰC HIỆN
Thủ tục: Quy trình đánh giá, xếp loại cộng đồng học tập cấp xã

Quy trình đánh giá, xếp loại cộng đồng học tập cấp xã
* Trình tự thực hiện:
(1)  Đơn vị cấp xã lập hồ sơ đề nghị UBND cấp huyện kiểm tra, đánh giá kết quả xây dựng “Cộng đồng học tập” đối với xã.
(2)  Phòng Giáo dục và Đào tạo thẩm định, báo cáo Chủ tịch UBND cấp huyện; trình Chủ tịch UBND cấp huyện phê duyệt.
(3) UBND cấp huyện ra quyết định công nhận kết quả đánh giá, xếp loại “Cộng đồng học tập” cấp xã và công bố công khai; chuyển Trung tâm Hành chính công huyện trả kết quả.
* Cách thức thực hiện:
Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận một cửa/Trung tâm hành chính công cấp huyện hoặc thông qua hệ thống bưu điện.
* Thành phần, số lượng hồ sơ:
- Thành phần hồ sơ:
+ Tờ trình của Ủy ban nhân dân cấp xã;
+ Báo cáo (kèm các minh chứng phù hợp với các tiêu chí theo mẫu hướng dẫn) đánh giá kết quả xây dựng “Cộng đồng học tập” của cấp xã, có xác nhận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã;
+ Biên bản tự kiểm tra, đánh giá, xếp loại “Cộng đồng học tập” của cấp xã.
- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
* Thời hạn giải quyết: 05 ngày.
* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: UBND cấp xã.
* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
- Cơ quan, người có thẩm quyền Quyết định: Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện;
- Cơ quan trực tiếp thẩm định TTHC: Phòng giáo dục và đào tạo; các phòng chuyên môn có liên quan.
* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính.
* Lệ phí: Không                                 
* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không
* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:
Việc đánh giá, xếp loại “Cộng đồng học tập” cấp xã phải căn cứ vào kết quả đạt được, thông qua các minh chứng phù hợp với các tiêu chí được quy định tại Điều 3 Thông tư số 44/2014/TT-BGDĐT ngày 12 tháng 12 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. Mỗi tiêu chí có có các nội dung cần đánh giá theo các mức độ đạt được và được hướng dẫn cách cho điểm cụ thể tại Phụ lục Hướng dẫn đánh giá, cho điểm “Cộng đồng học tập” cấp xã kèm theo Thông tư số 44/2014/TT-BGDĐT.
* Căn cứ pháp lí của thủ tục hành chính: Thông tư số 44/2014/TT-BGDĐT.

 

STTBộ hồ sơ gồm
Không có dữ liệu
NỘP HỒ SƠ QUA MẠNG
  • Hồ sơ: Quy trình đánh giá, xếp loại cộng đồng học tập cấp xã
  • Bước 1: Đăng ký tài khoản (nếu chưa có) và đăng nhập Bước 2: Nhập thông tin và lưu hồ sơ Bước 3: Gửi hồ sơ Bước 4: Nhận kết quả hồ sơ
Lượt truy cập:
Trực tuyến:
CHÍNH QUYỀN ĐIỆN TỬ TỈNH QUẢNG NINH
Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân Tỉnh Quảng Ninh
Hỗ trợ:
Điện thoại: 1900.558.826
Email: chinhquyendientu@quangninh.gov.vn