DỊCH VỤ CÔNG


TÌNH HÌNH
XỬ LÝ


HỎI ĐÁP

THÔNG TIN LIÊN HỆ ĐƠN VỊ TIẾP NHẬN HỒ SƠ
TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH CÔNG THÀNH PHỐ HẠ LONG
Tên cơ quan: Trung tâm Hành chính công Thành phố Hạ Long
Địa chỉ: 
Số 8A, Đường 25/4, Phường Hồng Gai, TP. Hạ Long
ĐT (Fax): 02033.822605
GIỚI THIỆU TRÌNH TỰ VÀ THỦ TỤC THỰC HIỆN
Thủ tục: Giải quyết hưởng chế độ ốm đau

1.1. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính
BHXH tỉnh/huyện theo phân cấp quản lý thu
1.2.Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính
Đơn vị sử dụng lao động
1.3.Kết quả thực hiện thủ tục hành chính
 - Danh sách giải quyết hưởng chế độ ốm đau, thai sản, trợ cấp dưỡng sức phục hồi sức khỏe (Mẫu C70b-HD)
1.4.Thời hạn giải quyết
 - Cơ quan BHXH xét duyệt trợ cấp trong thời hạn tối đa 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định;
- Người sử dụng lao động chi trả chế độ cho người lao động trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được kết quả giải quyết từ cơ quan BHXH.
1.5.Thành phần hồ sơ
 1. Danh sách đề nghị giải quyết hưởng chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức phục hồi sức khỏe (Mẫu số C70a-HD, ban hành kèm theo Quyết định số 919/QĐ-BHXH ngày 26/8/2015 của BHXH Việt Nam,  bản chính);
2. Các giấy tờ sau đối với từng trường hợp khám chữa bệnh:
a) Trường hợp bản thân người lao động ốm:
     Ốm đau thông thường:
- Trong thời gian điều trị nội trú: Giấy ra viện (có thể nộp: bản chính ,bản sao được chứng thực hoặc bản chụp).
- Trong thời gian không điều trị nội trú: Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH (Mẫu C65-HD, bản chính)
  Mắc bệnh cần chữa trị dài ngày:
 -  Trong thời gian điều trị nội trú: Giấy ra viện  (có thể nộp: bản chính ,bản sao được chứng thực hoặc bản chụp) thể hiện điều trị bệnh thuộc danh mục bệnh cần chữa trị dài ngày và thời gian nghỉ việc để điều trị bệnh;
- Trong thời gian không điều trị nội trú là một trong các giấy tờ: Phiếu hội chẩn (bản sao được chứng thực hoặc bản chụp) hoặc Biên bản hội chẩn (bản sao được chứng thực hoặc bản chụp) hoặc Bệnh án của bệnh viện (bản sao được chứng thực hoặc bản chụp) hoặc Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH (Mẫu C65-HD, bản chính) thể hiện điều trị bệnh thuộc danh mục bệnh cần chữa trị dài ngày và thời gian phải nghỉ việc để điều trị hoặc Sổ khám chữa bệnh do cơ sở y tế có thẩm quyền cấp thể hiện điều trị bệnh thuộc danh mục bệnh cần chữa trị dài ngày và thời gian phải nghỉ việc để điều trị (có thể nộp: bản chính ,bản sao được chứng thực hoặc bản chụp).
b) Trường hợp nghỉ việc để chăm sóc con ốm:
      - Trong thời gian điều trị nội trú: Giấy ra viện (có thể nộp: bản chính, bản sao được chứng thực hoặc bản chụp);
- Trong thời gian không điều trị nội trú: Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH (Mẫu C65-HD, bản chính) hoặc giấy tờ khám chữa bệnh (có thể nộp: bản chính, bản sao được chứng thực hoặc bản chụp) hoặc Sổ khám chữa bệnh của con (có thể nộp: bản chính, bản sao được chứng thực hoặc bản chụp) thể hiện đầy đủ thông tin về họ tên của người mẹ hoặc người cha, tên, tuổi của con, số ngày cần nghỉ chăm sóc con.
- Trường hợp người lao động có từ hai con trở lên cùng ốm đau mà trong đó có thời gian các con ốm đau không trùng nhau thì giấy tờ nêu tại điểm này là của các con bị ốm.
- Trường hợp người lao động nghỉ việc để chăm sóc con ốm đau sau khi người trước đó (cha hoặc mẹ không cùng làm cho một người sử dụng lao động) đã hưởng hết thời gian quy định có thêm Giấy xác nhận về nghỉ việc để chăm sóc con ốm đau (Mẫu số 5B-HSB, bản chính) của người sử dụng lao động nơi người lao động trước đó (cha hoặc mẹ) đã hưởng hết thời gian theo quy định.
c) Khám chữa bệnh ở nước ngoài
Các trường hợp quy định tại Điểm a, b Mục 2 nêu trên nếu khám chữa bệnh ở nước ngoài thì thay bằng Bản dịch tiếng Việt được chứng thực (có thể nộp: bản chính ,bản sao được chứng thực hoặc bản chụp) của giấy khám, chữa bệnh do cơ sở y tế nước ngoài cấp.
1.6.Số lượng hồ sơ: 01 bộ
1.7.Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai
 - Mẫu số C70a-HD Danh sách đề nghị giải quyết hưởng chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức phục hồi sức khỏe;
- Mẫu số 5B-HSB Giấy xác nhận về nghỉ việc để chăm sóc con ốm đau;
- Mẫu số C65-HD Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH.
1.8.Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính
 - Người lao động đang tham gia BHXH bắt buộc.
- Người lao động bị ốm đau, bị tai nạn rủi ro phải nghỉ việc và có xác nhận của cơ sở y tế.
- Người lao động phải nghỉ việc để chăm sóc con dưới 7 tuổi bị ốm đau, tai nạn rủi ro theo yêu cầu của cơ sở y tế.
- Người lao động ốm đau, tai nạn phải nghỉ việc do tự hủy hoại sức khỏe, do say rượu hoặc sử dụng ma túy, chất gây nghiện thì không được hưởng chế độ
1.9.Trình tự thực hiện
 1. Bước 1: Người lao động nộp hồ sơ cho người sử dụng lao động ghi tại mục thành phần, số lượng hồ sơ dưới đây, đối với hồ sơ nộp bản chụp thì kèm theo bản chính để cơ quan BHXH đối chiếu.
 2. Bước 2: Người sử dụng lao động tập hợp hồ sơ từ người lao động, hoàn thiện hồ sơ theo quy định; Hàng tháng hoặc quý, lập Danh sách đề nghị giải quyết hưởng chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức phục hồi sức khỏe (Mẫu số C70a-HD) nộp cho cơ quan BHXH  nơi người sử dụng lao động đóng BHXH kèm theo hồ sơ của người lao động.
 3. Bước 3: BHXH nơi tiếp nhận hồ sơ: Tiếp nhận hồ sơ của người sử dụng lao động để xét duyệt trợ cấp, thực hiện đối chiếu với bản chính đối với thành phần hồ sơ là bản chụp và trả lại bản chính cho người sử dụng lao động; trả kết quả xét duyệt cho người sử dụng lao động.
1.10.Cách thức thực hiện
 Nộp hồ sơ và nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua giao dịch điện tử, dịch vụ bưu chính.
1.11.Lệ phí Không
1.12.Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính
 - Luật BHXH số 71/2006/QH11 ngày 29/6/2006;
- Nghị định số 152/2006/NĐ-CP ngày 22/12/2006  của Chính phủ;
- Thông tư số 03/2007/TT-BLĐTBXH ngày 30/01/2007 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội;
- Thông tư số 19/2008/TT-BLĐTBXH ngày 23/9/2008 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;
- Thông tư số 41/2009/TT-BLĐTBXH ngày 30/12/2009 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;
- Thông tư số 23/2012/TT-BLĐTBXH ngày 18/10/2012 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;
- Thông tư số 11/1999/TTLT-BYT-BHXH ngày 22/6/1999 của Liên Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế;
- Thông tư số 34/2013/TT-BYT ngày 28/10/2013 của Bộ Y tế về việc ban hành danh mục bệnh cần chữa trị dài ngày, có hiệu lực ngày 15/11/2013 (thay thế Thông tư số 33/TT-LB);
- Thông tư số 178/TT-BTC ngày 23/10/2012 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn kế toán áp dụng cho BHXH Việt Nam;
- Quyết định số 01/QĐ-BHXH ngày 03/01/2014 của BHXH Việt Nam;
- Quyết định số 1018/QĐ-BHXH ngày 10/10/2014 của BHXH Việt Nam.
- Quyết định số 919/QĐ-BHXH ngày 26/8/2015 của BHXH Việt Nam

NỘP HỒ SƠ QUA MẠNG
  • Hồ sơ: Giải quyết hưởng chế độ ốm đau
  • Bước 1: Đăng ký tài khoản (nếu chưa có) và đăng nhập Bước 2: Nhập thông tin và lưu hồ sơ Bước 3: Gửi hồ sơ Bước 4: Nhận kết quả hồ sơ
Lượt truy cập:
Trực tuyến:
CHÍNH QUYỀN ĐIỆN TỬ TỈNH QUẢNG NINH
Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân Tỉnh Quảng Ninh
Hỗ trợ:
Điện thoại: 1900.558.826
Email: chinhquyendientu@quangninh.gov.vn