DỊCH VỤ CÔNG


TÌNH HÌNH
XỬ LÝ


HỎI ĐÁP

THÔNG TIN LIÊN HỆ ĐƠN VỊ TIẾP NHẬN HỒ SƠ
TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH CÔNG THÀNH PHỐ HẠ LONG
Tên cơ quan: Trung tâm Hành chính công Thành phố Hạ Long
Địa chỉ: 
Số 8A, Đường 25/4, Phường Hồng Gai, TP. Hạ Long
ĐT (Fax): 02033.822605
GIỚI THIỆU TRÌNH TỰ VÀ THỦ TỤC THỰC HIỆN
Thủ tục: Giải quyết hưởng chế độ thai sản

1- Trình tự thực hiện:
 Bước 1: 
- Người lao động nộp hồ sơ cho người sử dụng lao động ghi tại mục thành phần, số lượng hồ sơ dưới đây, đối với hồ sơ nộp bản chụp thì kèm theo bản chính để cơ quan BHXH đối chiếu;
- Trường hợp sau khi sinh con người mẹ chết:
+ Đối với trường hợp cả cha và mẹ cùng tham gia BHXH nhưng không cùng chủ sử dụng lao động: nộp hồ sơ cho người sử dụng lao động nơi người mẹ tham gia BHXH để giải quyết chế độ đối với thời gian thai sản của người mẹ; nộp hồ sơ cho người sử dụng lao động của người cha đối với chế độ thai sản của người cha;
+ Trường hợp chỉ có người mẹ tham gia BHXH: nộp hồ sơ cho người sử dụng lao động của người mẹ;
+ Trường hợp chỉ có người cha tham gia BHXH: nộp hồ sơ cho người sử dụng lao động của người cha.
Bước 2: Người sử dụng lao động tập hợp hồ sơ từ người lao động, hoàn thiện hồ sơ theo quy định; Hàng tháng hoặc quý, lập Danh sách đề nghị giải quyết hưởng chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức phục hồi sức khỏe(Mẫu số C70a-HD) nộp cho cơ quan BHXH  nơi người sử dụng lao động đóng BHXH kèm theo hồ sơ của người lao động.
Bước 3: BHXH nơi tiếp nhận hồ sơ: Tiếp nhận hồ sơ do người sử dụng lao động chuyển đến để xét duyệt trợ cấp, trả kết quả xét duyệt cho người sử dụng lao động.
 2- Cách thức thực hiện: 
Nộp hồ sơ và nhận kết quả thủ tục hành chính qua giao dịch điện tử, qua dịch vụ bưu chính
3- Thành phần, số lượng hồ sơ:
- Thành phần hồ sơ gồm:
1. Danh sách đề nghị giải quyết hưởng chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức phục hồi sức khỏe (Mẫu số C70a-HD ban hành kèm theo Quyết định số 919/QĐ-BHXH ngày 26/8/2015 của BHXH Việt Nam - bản chính);
2. Thành phần hồ sơ đối với từng trường hợp:
a) Trường hợp lao động nữ đi khám thai, sảy thai, nạo, hút thai hoặc thai chết lưu và người lao động thực hiện các biện pháp tránh thai: Giấy ra viện (có thể nộp: bản chính, bản sao được chứng thực hoặc bản chụp) hoặc Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH (Mẫu số C65-HD, bản chính) hoặc Giấy khám thai (có thể nộp: bản chính, bản sao được chứng thực hoặc bản chụp) hoặc Sổ khám thai (có thể nộp: bản chính, bản sao được chứng thực hoặc bản chụp).
b) Trường hợp lao động nữ đang làm việc sinh con: Giấy chứng sinh (bản sao được chứng thực hoặc bản chụp) hoặc Giấy khai sinh (bản sao được chứng thực hoặc bản chụp) của con.
c) Trường hợp người lao động đang làm việc nhận nuôi con nuôi: Giấy chứng nhận nuôi con nuôi của cấp có thẩm quyền (bản sao được chứng thực hoặc bản chụp).
d) Trường hợp lao động nữ sinh con mà sau khi sinh con bị chết: Giấy chứng sinh (bản sao được chứng thực hoặc bản chụp) hoặc Giấy khai sinh (bản sao được chứng thực hoặc bản chụp) của con và Giấy báo tử (bản sao được chứng thực hoặc bản chụp) hoặc Giấy chứng tử (bản sao được chứng thực hoặc bản chụp) của con. Đối với trường hợp con chết ngay sau khi sinh mà không được cấp các giấy tờ này thì thay bằng Bệnh án (bản sao được chứng thực hoặc bản chụp) hoặc Giấy ra viện của người mẹ (có thể nộp: bản chính, bản sao được chứng thực hoặc bản chụp).
đ) Trường hợp sau khi sinh con người mẹ chết: Giấy chứng sinh (bản sao được chứng thực hoặc bản chụp) hoặc Giấy khai sinh của con (bản sao được chứng thực hoặc bản chụp) và Giấy chứng tử của người mẹ (bản sao được chứng thực hoặc bản chụp).
- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
4-  Thời hạn giải quyết: - Cơ quan BHXH xét duyệt trợ cấp trong thời hạn tối đa 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định;
- Người sử dụng lao động chi trả chế độ cho người lao động trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được kết quả giải quyết từ cơ quan BHXH.
5- Đối tượng thực hiện TTHC: Đơn vị sử dụng lao động
6- Cơ quan thực hiện TTHC:
BHXH tỉnh/huyện theo phân cấp quản lý thu
7-  Kết quả thực hiện TTHC: Danh sách giải quyết hưởng chế độ ốm đau, thai sản, trợ cấp dưỡng sức phục hồi sức khỏe.
8-  Phí, Lệ phí: Không
9- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 
Mẫu số C70a-HD Danh sách đề nghị giải quyết hưởng chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức phục hồi sức khỏe;
- Mẫu số C65-HD Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH
10- Yêu cầu, điều kiện của TTHC:
 1. Trường hợp lao động nữ đi khám thai, sảy thai, nạo, hút thai hoặc thai chết lưu và người lao động thực hiện các biện pháp tránh thai:
- Người lao động đang tham gia BHXH bắt buộc.
- Lao động nữ mang thai, đi khám thai, sẩy thai, nạo, hút thai hoặc thai chết lưu và người lao động thực hiện các biện pháp tránh thai có xác nhận của cơ sở y tế.
2. Trường hợp lao động nữ đang làm việc sinh con hoặc người lao động đang làm việc nhận nuôi con nuôi:
- Người lao động đang tham gia BHXH bắt buộc.
- Lao động nữ sinh con, có đóng BHXH từ đủ 6 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con.
- Người lao động nhận nuôi con nuôi dưới 6 tháng tuổi theo quy định pháp luật, có đóng BHXH từ đủ 6 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi nhận nuôi con nuôi.
3. Trường hợp lao động nữ sinh con mà sau khi sinh con bị chết:
- Người lao động đang tham gia BHXH bắt buộc.
- Lao động nữ sinh con và sau khi sinh con chết, có đóng BHXH từ đủ 6 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con.
4. Trường hợp sau khi sinh con người mẹ chết:
- Lao động nữ đang tham gia BHXH bắt buộc có đóng BHXH từ đủ 6 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con, sau khi sinh mẹ bị chết;
- Trường hợp hưởng chế độ theo mức lương của người cha thì người cha phải đang tham gia BHXH và có đóng BHXH từ đủ 6 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi người mẹ sinh con, sau khi sinh mẹ bị chết;
11-  Căn cứ pháp lý của TTHC:
- Luật BHXH số 71/2006/QH11 ngày 29/6/2006;
- Nghị định số 152/2006/NĐ-CP ngày 22/12/2006 của Chính phủ;
- Thông tư số 03/2007/TT-BLĐTBXH ngày 30/01/2007 hướng dẫn Nghị định số 152/2006/NĐ-CP;
- Thông tư số 19/2008/TT-BLĐTBXH ngày 23/9/2008 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;
- Thông tư số 41/2009/TT-BLĐTBXH ngày 30/12/2009 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;
- Thông tư số 23/2012/TT-BLĐTBXH ngày 18/10/2012 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (sửa đổi, bổ sung Thông tư số 19/2008/TT-BLĐTBXH, bổ sung Thông tư số 03/2007/TT-BLĐTBXH);
- Thông tư số 11/1999/TTLT-BYT-BHXH ngày 22/6/1999 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về hướng dẫn các cơ sở khám, chữa bệnh cấp giấy chứng nhận nghỉ việc cho người bệnh tham gia BHXH;
- Thông tư số 178/TT-BTC ngày 23/10/2012 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn kế toán áp dụng cho BHXH Việt Nam;
- Quyết định số 01/QĐ-BHXH ngày 03/01/2014 của BHXH Việt Nam;
- Quyết định số 959/QĐ-BHXH ngày 09/9/2015 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam về việc ban hành Quy định quản lý thu BHXH, BHYT; BHTN; quản lý sổ BHXH, thẻ BHYT.
- Quyết định số 919/QĐ-BHXH ngày 26/8/2015 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam

NỘP HỒ SƠ QUA MẠNG
  • Hồ sơ: Giải quyết hưởng chế độ thai sản
  • Bước 1: Đăng ký tài khoản (nếu chưa có) và đăng nhập Bước 2: Nhập thông tin và lưu hồ sơ Bước 3: Gửi hồ sơ Bước 4: Nhận kết quả hồ sơ
Lượt truy cập:
Trực tuyến:
CHÍNH QUYỀN ĐIỆN TỬ TỈNH QUẢNG NINH
Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân Tỉnh Quảng Ninh
Hỗ trợ:
Điện thoại: 1900.558.826
Email: chinhquyendientu@quangninh.gov.vn