DỊCH VỤ CÔNG


TÌNH HÌNH
XỬ LÝ


HỎI ĐÁP

THÔNG TIN LIÊN HỆ ĐƠN VỊ TIẾP NHẬN HỒ SƠ
TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH CÔNG THÀNH PHỐ HẠ LONG
Tên cơ quan: Trung tâm Hành chính công Thành phố Hạ Long
Địa chỉ: 
Số 8A, Đường 25/4, Phường Hồng Gai, TP. Hạ Long
ĐT (Fax): 02033.822605
GIỚI THIỆU TRÌNH TỰ VÀ THỦ TỤC THỰC HIỆN
Thủ tục: Cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống thuộc thẩm quyền quản lý ngành Y tế

* Trình tự thực hiện:
- Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại Bộ phận một cửa / Trung tâm hành chính công thuộc UBND cấp huyện.
- Chuyển phòng chuyên môn thụ lý hồ sơ.
- Nhận kết quả từ phòng chuyên môn;
- Trả kết quả cho cá nhân, tổ chức.
* Cách thức thực hiện: Trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến Bộ phận một cửa / Trung tâm hành chính công thuộc UBND cấp huyện.
* Thành phần, số lượng hồ sơ:
- Thành phần hồ sơ gồm:
(1) Trường hợp Cấp, cấp lại giấy chứng nhận cơ sở đủ ĐK ATTP
a, Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm (theo Mẫu 1).
b, Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh có đăng ký ngành nghề kinh doanh thực phẩm (bản sao có xác nhận của cơ sở).
c, Bản thuyết minh về cơ sở vật chất, trang thiết bị, dụng cụ bảo đảm điều kiện an toàn thực phẩm (có xác nhận của cơ sở), bao gồm:
- Bản vẽ sơ đồ thiết kế mặt bằng của cơ sở và khu vực xung quanh;
- Sơ đồ quy trình sản xuất thực phẩm hoặc quy trình bảo quản, phân phối sản phẩm và bản thuyết minh về cơ sở vật chất, trang thiết bị, dụng cụ của cơ sở.
d, Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm của chủ cơ sở và người trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm:
- Đối với cơ sở dưới 30 người: Nộp bản sao giấy xác nhận (có xác nhận của cơ sở);
- Đối với cơ sở từ 30 người trở lên: Nộp danh sách đã được tập huấn (có xác nhận của cơ sở).
e, Giấy xác nhận đủ sức khoẻ chủ cơ sở và của người trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm; phiếu báo kết quả cấy phân âm tính mầm bệnh gây bệnh đường ruột (tả, lỵ trực khuẩn và thương hàn) của người trực tiếp sản xuất thực phẩm đối với những vùng có dịch bệnh tiêu chảy đang lưu hành theo công bố của Bộ Y tế:
- Đối với cơ sở dưới 30 người: Nộp bản sao giấy xác nhận (Có xác nhận của cơ sở);
- Đối với cơ sở từ 30 người trở lên: Nộp danh sách kết quả khám sức khoẻ, xét nghiệm phân của chủ cơ sở và của người tham gia trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm (Có xác nhận của cơ sở).
(2) Trường hợp cấp đổi giấy chứng nhận cơ sở đủ ĐK ATTP
a, Đơn đề nghị đổi Giấy chứng nhận (theo Mẫu 2).
b, Biên bản thẩm định gần nhất (Bản sao có có xác nhận của cơ sở);
c, Giấy chứng nhận (Bản gốc);
d, Văn bản hợp pháp thể hiện sự thay đổi trên (Bản sao công chứng);
e, Giấy xác nhận đủ sức khoẻ, giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm của chủ cơ sở mới đối với trường hợp thay đổi tên chủ cơ sở (Bản sao có xác nhận của cơ sở).
- Số lượng hồ sơ: 01 bộ
* Thời hạn giải quyết:
(1) Trường hợp cấp, cấp lại giấy chứng nhận cơ sở đủ ĐK ATTP
- Trong thời gian 5 ngày làm việc, Phòng Y tế  kiểm tra hồ sơ. Nếu hồ sơ chưa hợp lệ, Phòng Y tế có văn bản cho cơ sở bổ sung và hoàn chỉnh hồ sơ.
- Đối với hồ sơ hợp lệ, trong thời gian 10 ngày làm việc Phòng Y tế sẽ có Quyết định thành lập đoàn thẩm định và tổ chức thẩm định tại cơ sở. Đối với cơ sở đủ điều kiện sẽ được cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm.
(2) Trường hợp Cấp đổi giấy chứng nhận cơ sở đủ ĐK ATTP
Trong thời gian 7 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ hợp lệ Phòng Y tế có trách nhiệm cấp đổi Giấy chứng nhận cho cơ sở; trường hợp không cấp sẽ thông báo bằng văn bản cho cơ sở lý do không cấp đổi Giấy chứng nhận.
* Đối tượng thực hiện TTHC: Các tố chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ ăn uống
* Cơ quan thực hiện TTHC: Phòng Y tế - Uỷ ban nhân dân cấp huyện
* Kết quả thực hiện TTHC: Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm.
* Lệ phí:
a, Phí cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP:
+ Cấp lần đầu 150.000đ/1lần cấp
+ Cấp lại (gia hạn) 150.000đ/1lần cấp
b, Phí thẩm xét hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận cơ sở kinh doanh thực phẩm, dịch vụ ăn uống đủ điều kiện ATTP: 500.000đ/lần/cơ sở
c, Phí thẩm định cơ sở:
- Cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống: 1 lần/cơ sở
+ Cơ sở chế biến xuất ăn sẵn, bếp ăn tập thể, nhà hàng, khách sạn dưới 200 xuất ăn, cơ sở kinh doanh thức ăn đường phố có vị trí cố định : 500.000
+ Cơ sở chế biến xuất ăn sẵn, bếp ăn tập thể, nhà hàng, khách sạn từ 200 xuất ăn đến 500 xuất ăn : 600.000
+ Cơ sở chế biến xuất ăn sẵn, bếp ăn tập thể, nhà hàng, khách sạn từ 500 xuất ăn trở lên: 700.000
* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:
- Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm  (Mẫu 1 ban hành kèm theo Thông tư số 26/2012/TT-BYT).
- Đơn xin cấp đổi Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm (Mẫu 4 ban hành kèm theo Thông tư số 26/2012/TT-BYT).
* Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC: Không
* Căn cứ pháp lý của TTHC:
- Luật An toàn thực phẩm số 55/2010/QH 12.       
- Thông tư số 15/2012/TT-BYT ngày 12/9/2012 của Bộ Y tế Quy định về điều kiện chung bảo đảm an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm;
- Thông tư số 30/2012/TT-BYT ngày 5/12/2012 của Bộ Y tế Quy định điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, kinh doanh thức ăn đường phố;
- Quyết định số 21/2007/QĐ-BYT ngày 12/03/2007 của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành “quy định về điều kiện sức khỏe đối với người tiếp xúc trực tiếp trong quá trình chế biến thực phẩm bao gói sẵn và kinh doanh thực phẩm ăn ngay”.
- Thông tư số 13/2014/TTLT-BYT-BNNPTNT-BCT ngày 09/4/2014 của Bộ Y tế, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Bộ Công thương.
- Quyết định số 43/2005/QĐ-BYT ngày 20/12/2005 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành quy định yêu cầu kiến thực về vệ sinh an toàn thực phẩm đối với người trực tiếp sản xuất , kinh doanh thực phẩm.
- Thông tư số 149/2013/TT-BTC ngày 29/10/2013 của Bộ Tài chính về quy định mức thu, nộp quản lý và sử dụng lệ phí ATTP.
 

STTBộ hồ sơ gồm
1 Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm (Tải biểu mẫu)
2 Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh có đăng ký ngành nghề kinh doanh thực phẩm
3 Bản thuyết minh về cơ sở vật chất, trang thiết bị, dụng cụ bảo đảm điều kiện an toàn thực phẩm
4 Giấy xác nhận đủ sức khoẻ chủ cơ sở và của người trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm
5 Danh sách người sản xuất thực phẩm, kinh doanh dịch vụ ăn uống đã được tập huấn kiến thức an toàn thực phẩm có xác nhận của chủ cơ sở
NỘP HỒ SƠ QUA MẠNG
  • Hồ sơ: Cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống thuộc thẩm quyền quản lý ngành Y tế
  • Bước 1: Đăng ký tài khoản (nếu chưa có) và đăng nhập Bước 2: Nhập thông tin và lưu hồ sơ Bước 3: Gửi hồ sơ Bước 4: Nhận kết quả hồ sơ
Lượt truy cập:
Trực tuyến:
CHÍNH QUYỀN ĐIỆN TỬ TỈNH QUẢNG NINH
Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân Tỉnh Quảng Ninh
Hỗ trợ:
Điện thoại: 1900.558.826
Email: chinhquyendientu@quangninh.gov.vn