DỊCH VỤ CÔNG


TÌNH HÌNH
XỬ LÝ


HỎI ĐÁP

THÔNG TIN LIÊN HỆ ĐƠN VỊ TIẾP NHẬN HỒ SƠ
TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH CÔNG THÀNH PHỐ HẠ LONG
Tên cơ quan: Trung tâm Hành chính công Thành phố Hạ Long
Địa chỉ: 
Số 8A, Đường 25/4, Phường Hồng Gai, TP. Hạ Long
ĐT (Fax): 02033.822605
GIỚI THIỆU TRÌNH TỰ VÀ THỦ TỤC THỰC HIỆN
Thủ tục: Đăng ký thuế lần đầu đối với người nộp thuế là đơn vị trực thuộc tổ chức sản xuất kinh doanh không thành lập theo luật doanh nghiệp

* Trình tự thực hiện: Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh hoặc Giấy phép thành lập và hoạt động hoặc Giấy chứng nhận đầu tư thì Người nộp thuế chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo đúng quy định (kê khai đầy đủ thông tin vào mẫu tờ khai và các giấy tờ kèm theo) sau đó gửi đến Cơ quan thuế để làm thủ tục đăng ký thuế. Cơ quan thuế sẽ kiểm tra hồ sơ đăng ký thuế của Người nộp thuế, nếu hồ sơ đầy đủ, đúng thủ tục thì sẽ xử lý hồ sơ và cấp mã số thuế cho Người nộp thuế.

* Cách thức thực hiện:

- Đăng ký tại Trung tâm Hành chính công thành phố

* Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ, bao gồm:

+ Tờ khai đăng ký thuế theo mẫu số 02-ĐK-TCT và các bảng kê kèm theo (nếu có). Trên tờ khai đăng ký thuế phải ghi rõ mã số thuế 13 số đã được đơn vị chủ quản thông báo.

+ Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của chi nhánh hoặc giấy phép đầu tư nước ngoài  tại Việt Nam.

- Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

* Thời hạn giải quyết: Chậm nhất không quá 03 ngày làm việc tính từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ đăng ký thuế (không tính thời gian chỉnh sửa, bổ sung hồ sơ do Người nộp thuế kê khai sai sót).

* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.

* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Thuế.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Chi cục Thuế.

* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận.        

* Phí, lệ phí (nếu có):  Không.

* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có):

- Tờ khai đăng ký thuế (theo mẫu số 02-ĐK-TCT) và các bảng kê kèm theo (nếu có).

- Bảng kê các văn phòng đại diện, văn phòng giao dịch (mẫu số 02-ĐK-TCT-BK01).

- Bảng kê các kho hàng trực thuộc (mẫu số 02-ĐK-TCT-BK02).

- Bảng kê các nhà thầu phụ (mẫu số 02-ĐK-TCT-BK03).

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):  Không

* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006;

- Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/07/2013 của Chính phủ

- Thông tư 80/2012/TT-BTC ban hành ngày 22/05/2012STTBộ hồ sơ gồm
Không có dữ liệu
NỘP HỒ SƠ QUA MẠNG
  • Hồ sơ: Đăng ký thuế lần đầu đối với người nộp thuế là đơn vị trực thuộc tổ chức sản xuất kinh doanh không thành lập theo luật doanh nghiệp
  • Bước 1: Đăng ký tài khoản (nếu chưa có) và đăng nhập Bước 2: Nhập thông tin và lưu hồ sơ Bước 3: Gửi hồ sơ Bước 4: Nhận kết quả hồ sơ
Lượt truy cập:
Trực tuyến:
CHÍNH QUYỀN ĐIỆN TỬ TỈNH QUẢNG NINH
Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân Tỉnh Quảng Ninh
Hỗ trợ:
Điện thoại: 1900.558.826
Email: chinhquyendientu@quangninh.gov.vn